Poezja Młodej Polski

Pobierz cały dokument
Poezja Młodej Polski.docx
Rozmiar 11,6 KB

Poezja Młodej Polski

Na czym polegała swoistość i nowatorstwo poezji Młodej Polski?

a) skupienie uwagi na stanach i uczuciach jednostkowych tworzyło podstawy dla liryki, która staje się dominującą formą wypowiedzi artystycznej

b) dominująca rola symbolu, jako formy koniecznej do wyrażenia doznań wewnętrznych, nieokreśloności, atmosfery rozmarzenia i melancholijnej zadumy, będących modernistycznym sposobem przeżywania rzeczywistości

c) adoptowanie dotychczasowych technik i metod poetyckich i poddawanie ich artystycznej obróbce dla osiągnięcia form maksymalnie adekwatnych dla przedstawianych doznań jakie miały wyrażać

d) skłonność do wyolbrzymienia (hiperbolizacji), zamierzonej przesady, aby ukazać rzeczy, przedmioty, stany psychiczne i zjawiska natury w ich koncentracji i intensywności

e) wynikające z potrzeby ekspresji wzbogacanie języka własną wynalazczością leksykalną i frazeologiczną, nadużywanie określeń i epitetów, stosowanie wyszukanych form składniowych

f) odkrycie sztuki i poezji ludowej, szczególnie tatrzańskiej, dla potrzeb literatury, czerpanie z niej motywów, wątków, pojęć , wyobrażeń, języka i struktur wersyfikacyjnych.

Pobierz cały dokument
Poezja Młodej Polski.docx
Rozmiar 11,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
MP Poezja Młodej Polski, Filologia polska, polonistyka, rok III, Młoda Polska
POEZJA MŁODEJ POLSKI, Pozytywizm i Młoda Polska
9. Poezja Młodej Polski, LEKTURY, Młoda Polska
poezja mlodej polski
Poezja młodej polski opracowania
MP A. Wydrycka. Poezja Młodej Polski, Polonistyka studia, II ROK, Młoda Polska, opracowania i BN
Dramat i poezja Młodej Polski wobec tendencji ideowych i art, Szkoła, Język polski, Wypracowania
MP Poezja Młodej Polski, Filologia polska, polonistyka, rok III, Młoda Polska
Dramat i poezja Młodej Polski wobec tendencji ideowych i art (2) DOC
Poezja Młodej Polski 4
Poezja Młodej Polski

więcej podobnych podstron