pytania mzyk 11

Pobierz cały dokument
pytania mzyk 11.docx
Rozmiar 19,2 KB

1. V=u’(t)+2 to system:

 1. Liniowy, dynamiczny, ciągły

 2. Nielinowy, dynamiczny ciągly

 3. Liniowy, statyczny, ciągły

 4. Liniowy, dynamiczny, dyskretny

2.Okres funkcji sin2t wynosi:

 1. Pi

 2. 2pi

 3. 1

 4. 0

3.argument liczby e^i wynosi:

a) 1

b) 0

c) pi

d) -1

4. Algorytm MFC stosuje się dla:

a) niestacjonarnych

b) stacjonarnych

c) liniowych

d) statycznych

5. Połączenie równoległe dwóch bloczków stabilnych da nam wyjście:

 1. Stabilne

 2. Niestabilne

 3. Nie wiadomo

6. Połączenie szeregowe dwóch bloczków szeregowych da na wyjściu:

.
a) stabilne

b) niestabilne

c) nie wiadomo

7. Które zdanie jest prawdziwe:

 1. Układ sterowalny jest zawsze obserwowalny

 2. Układ obserwowalny jest zawsze sterowalny

 3. Układ sterowalny jest zawsze liniowy

 4. Ziemia jest oddalona od słońca w lipcu niż w styczniu

8. Jeżeli mamy układ kierownica-oś samochodu, to kierownica odpowiada za człon:

 1. Propocjonalny

 2. Całkujący

 3. Różniczkujący

 4. Opóźniający

8. Jeżeli mamy układ kierownica-oś samochodu, to oś odpowiada za człon:

 1. Propocjonalny

 2. Całkujący

 3. Różniczkujący

 4. Opóźniający

9. Transformata z jest

 1. Zawsze Liniowa

 2. Zawsze nieliniowa

 3. Liniowa czasami

 4. Nieliniowa czasami

10. Ile razy odwraca sie macierz w rekurencyjnym algorytmie mnk ?

 1. 0

 2. 1

 3. N-1

 4. N

11. Statystyka Jednostajny(0,1) , Normalny(0,1)

.
a) EX > EY varY > VarX

b) EX<EY var X> VarX

c) EX<EY varX<VarY

d) EX>EY varX>varY

12. Uklad o biegunach s = 1+i , s = 1 – i jest:

 1. Stabilny bez oscylacji

 2. Niestabilny bez oscylacji

 3. Stabilny z oscylacjami

 4. Niestabilny z oscylacjami

13. Z impulastora wychodzi:

 1. Ciąg delt diraca ?

 2. Sygnał impulsowy

 3. Wyjście ekstrapolatora

 4. Skok jednostkowy

14. Funkcja skoku jednostkowego 1(t) jest:

 1. Nieciągła z czasem ciągłym

 2. Ciągla z czasem nieciągłym

 3. Ciągła z czasem ciągłym

 4. Nieciągła z czasem nieciągłym

15. MFC to regulacja :

a) rozmyta

b) dyskretna

c) ciągła

d) odporna

16. System złożony można zidentyfikować:

a) znamy strukturę oraz połączenia

b) znamy tylko strukturę

c) znamy tylko połączenia

17. Regulacja K(s)=1 to:

 1. układ otwarty

 2. układ zamknięty

 3. układ stabilny

18. Wyostrzenie to:

a) Defuzyfikacja

b) Addytywność

c) Linearyzacja

d) Rozmycie

19. Jeżeli zakłócenia są skorelowane to jaka to metoda:

a) MNK

b) Zieglera-Nikolsa I

c) Zieglera- Nikolsa II

d) Hammersteina

20. Układ ma charakter dyskretny:

a) jak na wyjściu jest odpowiedź dyskretna

b) gdy układ sterujący jest dyskretny

21. Jak przesunąć bieguny:

 1. człon całkujący i różniczkujący

 2. pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego

 3. pętla dodatniego sprzężenia zwrotnego

22. Macierz podobna to macierz która ma:

a) te same wektory własne

b) przekątne

c) elementy skrajne

23. W UAR wejściem obiektu jest:

a) wyjście regulatora

b) uchyb regulacji

c) sygnał zadany

d) stała wartość

24. KLASYCZNY regulator PID jest:

a) liniowy

b) nielinowy

c) liniowy, zależny od nastaw

d) nieliniowy zależny od nastaw

25. Transformata Laplace jest funkcją:

a) rzeczywistą zmiennej rzeczywistej

b) rzeczywistą zmiennej zespolonej

c) zespoloną zmiennej zespolonej

d) zespoloną zmiennej rzeczywistej

26. Wyjście UAR jest splotem:

a) uchybu regulacji i odpowiedzi skokowej

b) wejścia i odpowiedzi impulsowej

c) uchybu regulacji i odpowiedzi impulsowej

27. Układ sterowania wielopoziomowy to inaczej:

a) wielowarstwowy

b) hierarchiczny

c) nieliniowy

d) adaptacyjny

28. W regulatorze PID, poszczególne człony odpowiadają za:

a) P-proporcjonalny, I-całkujący, D-różniczkujący

b) P- proporcjonalny, I- różniczkujący, D- całkujący

c) P-proporcjonalny, I- opóźniający, D- całkujący

d) P- opóźniający, I- całkujący, D- różniczkujący

Pobierz cały dokument
pytania mzyk 11.docx
Rozmiar 19,2 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania kolos 11
Egzamin chemia nieorganiczna pytania czerwiec 11
Pytania z MB 11 12, Akustyczne badania materiałów - 1998/1999
klima pytania, 7 8 9 10 11 12
Pytania z andrologii 11
pytania zywienie 11
pytania biochemia 11
pytania stomatologiczne 11
elektromag pytania 10 11 www przeklej pl
PYTANIA 13.11.09 7, TESTY Z PIELĘGNIARSTWA
FINANSE 2 pytania Dz 11 12
notatek pl konstrukcje betonowe 1 pytania egzaminacyjne 11
Angielski - Gramatyka - opracowania, Pytania o podmiot, 11
Pytania z11 roku
Osobowość pytania egzamin 11
BOBATH PYTANIA EGZAMIN 11
pytania pipe 11
Pytania 32 i 11, fizjoterapia
pytania z egz 11[1].09.2007 gr B, egzamin

więcej podobnych podstron