Analiza i ocena jakości żywności W D 1

Pobierz cały dokument
Analiza i ocena jakości żywności W D 1.docx
Rozmiar 18 KB

Analiza i ocena jakości żywności – W-d 1

Literatura:

„Wybrane metody badania składu i wartości odżywczej żywności” – Urszula Rutkowska PZWL 1981

„Badanie jakości produktów spożywczych” Maria Krełowska – Kułas PWE Warszawa 1993

Zadania analizy żywności

Działy analizy żywności:

Ze wzglądu na szczególną role produkty żywnościowe podlegają opiece państwa w postaci ustaw i rozporządzeń

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i zawinia (Dz. U. Nr. 171. Poz. 1225 z 2006)

Ustawa określa:

Normy:

Podział norm:

Jakościowe - precyzujące wymagania jakościowe dla danego produktu

Metodyczne – szczegółowe procedury wykonania oznaczeń zawartości składników

Ocena cech badanych produktów

Sposób pobierania próbek

Normy nie sa stałe, sa uzależnione od dopływu wiedzy.

Nadzór na żywnością: zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)

Błędy – rozbieżność miedzy uzyskanym wynikiem oznaczeni a rzeczywista zawartością oznaczanego składnika.

Błąd bezwzględny – równy wartości bezwzględnej różnicy dokładnej wartości x i otrzymanej y

X – Y = ± Z

x- wartość teoretyczna

y - wartość składnika otrzymanego w produkcie

błąd względny – miernik dokładności oznaczany w procentach

BŁEDY W ANALIZIE

Błędy systematyczna – najczęściej spowodowane czynnikiem działającym w jednakowy sposób w czasie wielokrotnego powtarzania tego samego pomiaru

-na ogół tego samego znaku tzn. dodatnie lub ujemnie

- przyczyny; np. niewłaściwe wyskalowanie przyrządów pomiarowych, przygotowanie próbek, sączenie ważenie, przygotowanie roztworów.

Bledy przypadkowe – sa przypadkowe i trudno je eliminować.

Bledy grube – wyniki niedostatecznej uwagi analityka przy wykonywaniu analizy, zapisywaniu i obliczaniu wyników.

MIERZONA WARTOSC = WARTOSC PRAWDZIWA +BŁAD SYSTEMATCZYNY +BŁAD PRZYPADKOWY

Zasady pobierania i przygotowywania próbek do badan laboratoryjnych

Warunkiem dokładności analizy jest prawidłowe pobieranie i przygotowywanie próbki produktu

Przygotowanie próbki laboratoryjnej poprzedza przygotowanie próbek

Dla produktów zawartych w opakowaniach jednostkowych do 100 cm próbę może stanowic jedno opakowanie.

Z prod. sypkich przesyłanych luzem z urządzeń o działaniu ciągłym pobiera sie w określonych jednostkach czasu

Z prod ciekłych =pobiera sie za pomocą szklanych lub metalowych rurek jednakowe objętości w jednakowych odstępach czasu

Z prod gęstych =pobiera sie próbki po dokładnym wymieszaniu używając zgłębników świdrowych

Przy pobieraniu i przygotowywaniu próbek do oznaczania wartości:

Przy witaminach należy uważać na

Nadmierne przegrzania naświetlenie zabezpieczyć przed tlenem

Przy badaniu wit C należy dodać kwasu szczawiowego

Składników min. Należy zwrócić uwagę na używanie odpowiednich narzędzi.

Uwagi ogóle

Opis próbki

Pobierz cały dokument
Analiza i ocena jakości żywności W D 1.docx
Rozmiar 18 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
analiza egzamin 2010(1), technologia żywności, analiza i ocena jakości żywności
W 5, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
AA Analiza i ocena jakości żywności, Technologia żywnosci i Żywienie człowieka, 4 SEMESTR, Analiza ż
sprawozdanie oznaczanie sacharydów, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
tłuszcze, 2 rok, analiza, analiza i ocena jakości żywności
W 7, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
wyróżniki jakości całe, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
wyniki, technologia żywności, analiza i ocena jakości żywności
cukry, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
sprawko oznaczanie zawartości białka, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
Kalibrowanie i wzorce, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
Zerówka z Analizy 2008r, ! UR Towaroznawstwo, II ROK, MOJP, Analiza i ocena jakości żywności
W 6, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
białka, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
exam z analizy pyt, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
W 1, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności
TEST 1 - Kopia, 2 rok, analiza, analiza i ocena jakości żywności, egzamin
TEST 3, TŻ UR, II rok, Analiza i ocena jakości żywności
19.03.10 charakterystyk pr.obróbki cieplnej, dietetyka II rok, analiza i ocena jakości żywności

więcej podobnych podstron