biochem egzamin 12 Ściśle tajneD

Pobierz cały dokument
biochem egzamin 12 Ściśle tajneD.docx
Rozmiar 24 KB

Hej.
1. Czym jest kod genetyczny, i co oznacza, że jest on zdegradowany. (1) 1,5
2. Czym różni się fosforylacja substratowa od fotofosforylacji. Podaj przykład szlaku w którym występują. (2) 2
3.Budowa, funkcje ATP. Podaj pełną nazwę i wzór.1
4. Do uzupełnienia schemat glikolizy.(wpisać substraty i produkty). Schemat nie był cały, trzeba było wypisać tylko najważniejsze reakcje. 0,5
5. Funkcje NAD, FAD i CoA. Podaj pełne nazwy, funkcje oraz wspólną część dla tych cząsteczek. 1
6. Narysować dowolną parę enancjomerów, epimerów, anomerów, ketozy i aldozy. Zaznaczyć część która o tym świadczy. 1
7. Metody hamowania aktywności enzymów - 3. 0,5
8. Definicja grupy prostetycznej i koezymu. Podaj przykład.0,5
9. Zasada Michaelisa - Menten. Opisać, narysować wykres, podać wzór.1
10. Różnice pomiędzy skrobią i celulozą. 1
11. Dorysować linię na wykresie - inhibicja kompetycyjna i niekompetycyjna. Jak zmienia się Km i Vmax i dlaczego. 05
12. Narysować wiązanie dipepeptydu. Tryptofan + Lizyna. Opisać czym charakteryzuje się wiązanie peptydowe i je zaznaczyć.0,5
13. Schemat z aminokwasami. Napisać jakie występuja wiazania i jaka to struktura. ( III rzędowa akurat była. : p)
14. Narysować serynę w środowisku o pH = 7. Opisać punkt izoelektryczny. Były podane jeszcze jakieś dane ale nie wiem o co chodziło. : p 0,5
15. Róznice pomiędzy DNA, a RNA. Narysować te struktury i nazwać. 1,5
16. Jaki zwiazek jest potrzebny do zachowania ciągłosci glikolizy. Dlaczego? Podaj reakcje. Na jakim etapie zakończy się proces jeżeli tego związku zabraknie. 0
17. Podać definicję transkrypcji i replikacji. Podobieństwa i różnice.0,5
18. Jakie fukcje pełni łańcuch przenoszenia elektronów w oddychaniu komórkowym.0,5
19. Dlatego podczas rozpadu kwasów tłuszczowych nie jest wymagana obecność tlenu. 1
20. Były narysowane 2 struktury. Trzeba było podać gdzie występują, jakie pełnią funkcje i 3 różnice między nimi.

3/10

bylo narysowac epimer,anomer,enancjomer, pare aldoza ketoza , wyjasnic te pojecia i napisac ktora czesc o tym swiadczy.
krzywa Michaelisa, narysowac i opisac
cos z jonizacji aminokwasow
podobienstwa i roznicr skrobia-celuloza
jaka czesc kwasu dna/ rna jest inna i narysowac ja <to tak mniej wiecej nie pamietam dokladnie>
byla inchibicja kompetycyjna/neokomperycyjna
byly 2 struktury bialek narysowane trzeba bylo powiedziec czym sie roznia i jakies bialka do nich dorysowac
NAD FAD CoA podac pelne nazwy, funkcje i narysowac jakas wspolna czasteczke?czy cos takiego...
narysowan ATP i napisac jego funkcje
bylo cos narysowane < nie mam [pojecia co xD > i bylo trzeba tam napisac jakie wiazania wystepuja < to dotyczylo bialek>
replikacja i translacja. opisac i czym sie roznia
-glikoliza- nazwy produktów reakcji
-fotofosforylacja a fosf. substratowa
-struktura II- i III-rzędowa białka
-transkrypcja i replikacja
-epimery, enancjomery, para aldoza-ketoza, anomery
-część współna NAD FAD i CoA
-zmiany w kinetyce enzymatycznej
-koenzym a gr. prostetyczna
-aminokwasy (wzory)
-inhibicja (2 rodzaje)
-kwasy tłuszczowe, czemu jest oksydacyjna jak tlenu nie potrzeba
-cykl krebsa

Było 20 pytań. Np. narysować wiązanie między aminokwasami K i W, nazwać jakie to wiązanie i cechy, narysować seryne w podanym pH jakim będzie jonem, wiązania między łańcuchami bocznymi aminokwasów nazwać, Co mają wspólnego we wzorze nad fad i A-CoA i narysować tę część cząsteczki, dlaczego rozkład kwasów jest procesem oksydacyjnym chociaż nie ma tam tlenu, struktury przestrzenne białek narysowane i podpisać jakie to są igdzie występują, glikoliza dopisać atp i nadh w schemacie podsumowującym reakcję, narysuj ATP, pełna nazwa i dlaczego jest przenośnikiem energii,narysuj pary aldoza ketoza, anomery , epimery, enancjomery, czym różni się celuloza i glikogen, które struktury są różne w dna i rna narysuj, Fosforylacje substratowa, oksydacyjna i fotofosforylacja czym się różnią, Co to jest replikacja i transkrypcja wypisać podobieństwa i różnice, różnica pomiędzy koenzymem a grupą prostetyczną,

 1. zadanie to było narysowanie stanu jonizacji aminokwsu o pH 7,0 (czyli zasadowym) i napisanie o pukncie izoelektrycznym.
  2.Narysowanie wiązania peptydowego pomiędzy lizyną a tryptofanem.
  3.Był rysunek łańcucha polipeptydowego i trzeba było podpisać wiązania tam były takie (mostki disiarczkowe,hydrofobowe,jonowe,wodorowe)
  4. Były 2 struktury konformacji białek, jedno to na pewno alfa helisa a drugie to nikt nie wie...może beta harmonijka,a może z tej struktyry 4 rzędowej. Ale trzeba było je porównań na podstawie budowy.
  5. Narysować krzywą Michaelsa-Menten i opisać.
  6. Było na wykresach pozaznaczać wykresy inhibicji komentycyjnej i niekomp i opisać te własności Km i Vmax.
  7. Porównać koenzym i grupę prostetyczną.
  8. Jakie struktury występują w strukturze pierwszorzędowej DNA a jakich nie ma w RNA (chodzi tu o ryboze,deoksyryboze,uracyl i tymine) trzeba było narysować wzory.
  9. Co to jest kod genetyczny i co oznacza,że jest zdegenerowany.
  10. Narysować ATP,podać całą nazwę,i napisać jego fukcje.
  11. Był schemat glikolizy i trzeba było podpisać.
  12. Narysować pary: aldoza-ketoza, enancjomery, anomery i epimery i zaznaczyć jaka cześć we wzorze o tym świadczy.
  13. Napisać wszystkie reakcje fosforylacji substratowej, porównać chyba z oksydacyjną i napisać w jakim szlaku substratowa występuje- chodzi o glikolize i cykl Krebsa.
  14. Jaki związek jest potrzebny do zachowania ciągłości glikolizy,napisać reakcje i napisać jaki związek będzie się kumulował jak glikoza zakończy się na tym etapie.
  15. Jakie fukcje pełni łańcuch przenoszenia elektronów w oddychaniu komórkowym.
  16. Budowa i fukcje skrobi i celulozy,porównać.
  17. Transkrypcja i translacja definicje, i porównać.
  18. NAD, FAD, CoA- narysować wzór wspólnych dla nich, co to jest,jakie fukcje pełnią.

 2. Od jednej dziewczyny:

 3. 1)Były podane wartości pKa1=8 i pKa2=4 grup funkcyjnych seryny.Jeśli roztwór ma takie samo pH, co pI aminokwasu ładunki wypadkowe grup funkcyjnych równoważą się i przeważa forma obojętna. Który jon tego aminokwasu będzie przeważał w roztworze o pH=9 ? Narysować jego wzór i obliczyć wartość pI tego aminokwasu.
  ~pI=(pKa1-pKa2)/2 pI=6, przeważa anion
  2)Narysować reakcję tworzenia dipeptydu z aminokwasów W-K i podać jego nazwę. Podać nazwę występujcego tu wiązania i krótko je scharakteryzować.
  3)Były narysowane 4 wiązania między białkami i trzeba było napisać jakie to i którą strukturę białka reprezentuje ten obrazek.
  4)Były dwa rysunki, A i B (chuj wie,ale chyba alfa-helisa i beta-harmonijka. Trzeba było je podpisać i przedstawić jakieś tam podobieństwa i różnice.
  5)Narysować po dwa związki cukrów, które są :
  a)epimerami
  b)anomerami
  c)enancjomerami
  d)para aldoza-kotoza
  Zaznaczyć na nich fragmenty, które o tym świadczą.
  6)Opisać krótko na czym polega proces replikacji i translacji. Podać wybrane podobieństwa i różnice.
  7)Co to jest kod genetyczny i co znaczy, że jest zdegenerowany.
  8)Co wspólnego mają w budowie : FAD, NAD i ATP - narysować tą część wzoru.
  9)Czym w budowie różnią się cząsteczka DNA i RNA. Narysować, co czym jest zastępowane.
  10)Był schemat szlaku metabolicznego, trzeba było napisać co to za proces (glikoliza), nazwać substrat i produkt ko ncowy, wpisać w schemat (chyba)6 charakterystycznych produktów/substratów, które są charakterystyczne dla zachodzących tam przemian.
  11)Co to jest fosforylacja substratowa i czym różni się od fosforylacji fotosyntetycznej. Podać szlaki metaboliczne, w których zachodzi f.s.
  12)Coś z betaoksydacją kwasów tłuszczowych, jakieś pytanie o tlen ?
  13)Podać pełne nazwy FAD, NAD i CoA i opisać ich rolę w komórce.
  14)Co jest konieczne, aby została zachowana ciągłość glikolizy? Wyjaśnić dlaczego i napisać równanie reakcji.
  15)Jaką funkcję pełni łańcuch transportu elektronów w łańcuchu oddechowym?

 4. Z fejsa wątek:

 5. Patrycja Laura Pul była budowa ATP i jego funkcje, wspolna część NAD FAD i CoA ( te ostatnie nie jestem pewna, ale chyba tak ) i podac funkcje jakie pełnią w komórce, 3 metody hamowania katywności enzymów, zasada michaelisa, narysowac wykres z inhibitorami i powiedziec jak sie zmienia Vmax i Km i dlaczego, narysowac reakcje tworzenia dipeptydu z lizyny i tryptofanu, zaznaczyc wiązanie i napisac jego własciwości,

 6. Patrycja Laura Pul narysowac downolne anomery, epimery, aldozy/ketozy, enancjomery

 7. Patrycja Laura Pul co to grypa prostetyczna i koenzym- różnice , różnice między DNA i RNA narysowac wzory, był schemat struktury białka, napisać tzeba było jakie wiązania występują, różnice między celulozą a (nie jestem pewna czym) skrobią (?) w budowie i funkcjach

 8. Hania Czarnecka Tak miedzy skrobia a celuloza jake wystepuja róznice w budowie i funkcjach :)

 9. Patrycja Laura Pul było prównanie helisy kolagenu i hyba alfa helisy,

 10. Hania Czarnecka Szlak ( chyba glikolizy) nazwac i napisać nie wiem albo zwiazki jakie powstaja albo reakcje nie pamietam juz

 11. Patrycja Laura Pul związki tez trzeba było opisywac

 12. Hania Czarnecka cos z fosforylacja bło odnośnie fotosyntezy

 13. Hania Czarnecka aaaa i jaki ezwiazki sa rozne w budowie DNA i RNA nazwac i napisac wzory

 14. Patrycja Laura Pul tak fosforylacja substratowa też

 15. Hania Czarnecka Plus wiazanie peptydowe-jakie ma własności ( to jeszcze w ramach tego tworzenia dwupeptydu)

 16. Daria Nieścior było narysowanie stanu jonizacji aminokwsu o pH 7,0 napisanie o punkcie izoelektrycznym

 17. Daria Nieścior ‎.Był rysunek łańcucha polipeptydowego i trzeba było podpisać wiązania tam były takie (mostki disiarczkowe,hydrofobowe,jonowe,wodorowe)

 18. Hania Czarnecka tak i napisac jakie struktury stabilizuja

 19. Daria Nieścior Jakie struktury występują w strukturze pierwszorzędowej DNA a jakich nie ma w RNA (chodzi tu o ryboze,deoksyryboze,uracyl i tymine) trzeba było narysować wzory.

 20. Daria Nieścior Co to jest kod genetyczny i co oznacza,że jest zdegenerowany.

 21. Daria Nieścior Jaki związek jest potrzebny do zachowania ciągłości glikolizy,napisać reakcje i napisać jaki związek będzie się kumulował jak glikoza zakończy się na tym etapie.

 22. Daria Nieścior Jakie fukcje pełni łańcuch przenoszenia elektronów w oddychaniu komórkowym, Transkrypcja i replikacja definicje, i porównać.

 23. Magdalena Wawrzyńczak kod genetyczny co to jest i co to znaczy żę jest zdegenerowany

Pobierz cały dokument
biochem egzamin 12 Ściśle tajneD.docx
Rozmiar 24 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
biochem egzamin 12 Ściśle tajneD
pytania biochemia egzamin 12 I termin (1)
Egzamin biochemia1 05 12 odpowiedzi
aaa biochemia egzamin Poprawka ZPubliczne 12 03 2009
Egzamin biochemia1 05 12
aaa biochemia egzamin Poprawka ZPubliczne 12 03 2009
Biochem, Akademia Wychowania Fizycznego, Biochemia, egzaminy
Biochemia, (Sylwia) studia semestr 3, Biochemia, EGZAMIN, EGZAMIN, egzam
Wykłady PAU zagadniuenia na egzamin 12
stoma spoleczna egzamin 12
Biochemia egzamin
biochemia str 9 12
Biochemia 2006 2007, materiały medycyna SUM, biochemia, EGZAMIN, teoretyczny
Biochemia egzamin[1]
Biochemia czerwiec 12

więcej podobnych podstron