4c30e300b50da, DOKUMENTY BHP(1)

Pobierz dokument
4c30e300b50da.dokumenty.bhp.1.doc
Rozmiar 38 KB

Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy

Nr rejestru........................................ Inspektor pracy

Okręgowego Inspektoratu Pracy

Państwowej Inspekcji Pracy

w.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(adres)

W odpowiedzi na nakaz numer..........................................................................................................
z dnia........................................ r. informuję o sposobie wykonania zawartych w nim decyzji:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................;

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................;

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........................................................................................... ........................................................................

(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej (miejscowość i data) do składania oświadczeń w jego imieniu)

1

Szkolenia bhp w firmieუ


Pobierz dokument
4c30e300b50da.dokumenty.bhp.1.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4c30e30dbeb8e, DOKUMENTY BHP(1)
karta szkolenia wstepnego, DOKUMENTY BHP(1)
instrukcja dezynfekcji wody 3 (1), Dokumenty BHP, Instrukcje
ocena ryzyka sprzątaczka, Dokumenty BHP, BHP
BIOZ WZORCOWY, DOKUMENTY BHP(1)
AKTA, DOKUMENTACJA BHP
17[1].UzytMaszyn, Dokumenty BHP i PPOż, Ustawy BHP Warunki pracy
0009 - Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej, DOKUMENTY BHP(1)
Dokumentacja BHP
choroby zawodowe-dokumentacja, BHP
SZKOLENIE BHP - DYSKUSJA FORUM, dokumenty bhp, BROSZURY, prezentacje
Od 1 stycznia 2011 r zatrudnianie niepełnosprawnych na nowych zasadach, Dokumenty BHP
oswiadczenia bhp, Dokumenty BHP
4c30e236959b8, DOKUMENTY BHP(1)
I-02-GBC 07, Dokumenty BHP
0007- OPIS TECHNICZNY WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO, DOKUMENTY BHP(1)
UCHYLENIE DECYZJI PIP, DOKUMENTY BHP(1)

więcej podobnych podstron