Jak często przeprowadzać próbną ewakuację, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ

Pobierz dokument
jak.czesto.przeprowadzac.probna.ewakuacje.bhp.doc
Rozmiar 32 KB

Jak często przeprowadzać próbną ewakuację?

Jak często przeprowadzać próbną ewakuację w firmie zatrudniającej do 85 osób? Czy częstotliwość przeprowadzania próbnej ewakuacji zależy od liczby stref pożarowych, w których zatrudnieni są pracownicy?

Jeżeli 85 pracowników, będących stałymi użytkownikami obiektu firmy, jest zatrudnionych w pierwszej strefie pożarowej, praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji należy przeprowadzać co 2 lata.

Natomiast, jeżeli ludzie ci są zatrudnieni w dwóch strefach pożarowych, odpowiednio w pierwszej strefie pożarowej np. 49 osób, a w drugiej 36 osób, nie ma obowiązku przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.

Strefa pożarowa

Należy pamiętać, że strefę pożarową stanowi budynek lub jego część oddzielona od innych budynków bądź innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Elementy te muszą mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej. Dotyczy to m.in.:

Część budynku stanowiąca odrębną strefę pożarową może być też oddzielona od innych budynków lub części budynku pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków określone w odpowiednich przepisach.

Należy pamiętać także, że strefę pożarową może stanowić budynek bądź jedna albo więcej części budynku.

Przykład 1:

Wszystkie budynki podpiwniczone, z wyjątkiem budynków mieszkalnych powyżej 9 kondygnacji nadziemnych, mają minimum 2 lub więcej stref pożarowych, ponieważ prawo wymaga, aby piwnice były oddzielone od pozostałej części budynku stropami, ścianami i drzwiami o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Taki budynek może mieć 2 lub więcej stref pożarowych - piwnicę i część nadziemną, która może stanowić 1 lub więcej stref pożarowych.

Przykład 2:

W budynkach wysokich i wysokościowych każda kondygnacja, klatki schodowe itp. stanowią osobne strefy pożarowe, ponieważ są wydzielone elementami budowlanymi o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Osobne strefy pożarowe mogą stanowić również pomieszczenia techniczne, kotłownie itp. W budynku stanowiącym 1 strefę pożarową, jak i budynku podzielonym na kilka stref pożarowych, gdy w jednej z nich pracowałoby ponad 50 osób będących stałymi użytkownikami, należy przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Przykład 3:

W budynku, w którym stałymi użytkownikami jest 120 pracowników zatrudnionych w 3 strefach pożarowych po 40 osób, nie jest wymagane przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.

Podstawa prawna


Pobierz dokument
jak.czesto.przeprowadzac.probna.ewakuacje.bhp.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji, BHP i PPOŻ przygotowanie
Drabiny ewakuacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji, BHP i PPOŻ przygotowanie
OSP Pytania egzaminacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
ppoż, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Instrukcja BHP dla ¶lusarzy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Ochrona ogniowa w systemach suchej zabudowy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
roboty transportowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Dziennik Ustaw z 2008 r BHP STRAŻAK, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
download, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, BHP stolarnia
SF uruzw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
pedagogika pracyrt, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Pedagogika pracy
obsługa piły tarczowej do cięcia mięsa i kości, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
stanowisko elektromonter, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko zawodowe -zawody
4 8 powolanie inspektora, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, wypadki i protokoły, Dokumentacja pow
Instrukcja BHPprzy kapowaniu pakietów, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Wozki jezdniowe z napedem silnikowym, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Transport wewnątrzzakłado

więcej podobnych podstron