Młodziezalkohol, Praca socjalna UMK, pedagogika społeczna - skrypty

Pobierz dokument
mlodziezalkohol.praca.socjalna.umk.doc
Rozmiar 32 KB

Młodzież, a alkohol

Konsekwencje picia alkoholu:

- pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego

- ograniczenie możliwości intelektualnych

- negatywny wpływ na plany życiowe

- działania niezgodne z normami społecznymi

- dewiacje i patologie

- alkoholizowanie się młodzieży szkolnej staje się zjawiskiem powszechnym i sięga coraz niższych grup wiekowych

- problem sięgania po alkohol przez dzieci (szkoła podstawowa) nie jest zjawiskiem nowym

- sięganie po alkohol niejednokrotnie odbywa się za przyzwoleniem rodziców np. z okazji świąt

- skala doświadczeń alkoholowych wykazuje tendencję zwyżkową wraz z wejściem w kolejny etap edukacyjny

- istotny przyrost osób w grupie mający za sobą inicjacje alkoholową następuje pomiędzy 15, a 16 rokiem życia

Miejsce ostatniego picia alkoholu: najczęstsze odpowiedzi: u siebie w domu; w dyskotece

Płeć, a picie alkoholu

- malenie odsetka osób pozostających w absencji (bez względu na płeć)

- dziewczyny - większy odsetek picia „od czasu do czasu”

- chłopcy - większy odsetek picia „regularnie”

- dziewczyny - bardziej podatne na „pokusy chwili”

Picie alkoholu, a kierunek studiów (LOL 0_o)

- najmniej - kierunki ścisłe

- najwięcej - Wydział Sztuk Pięknych

Motywy picia alkoholu:

- chęć „odnalezienia się w grupie” i moda

- wynik udziału w imprezach - picie jako norma

- integracja z grupą

- polepszenie nastroju

- walory smakowe ;p

- odreagowanie stresu


Przyczyny abstynencji:

- wyjaśnienia ogólne

- obserwacja skutków uzależnienia

- wiara, światopogląd

- 70% badanych studentów nie akceptuje przyzwolenia uczniom picia piwa na wycieczkach szkolnych

Młodzież, a narkotyki

Rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły

-szkoła podstawowa - potwierdziło 20% respondentów

- szkoła średnia - 80% respondentów

- szkoła wyższa - 55%

- obniża się wiek narkomanów i wzrasta liczba osób zażywających narkotyków

- najczęściej narkotyki proponowano na ulicy, w dyskotece i u kogoś w domu

- dealerami jest najczęściej młodzież szkolna

- inicjacja narkotykowa jest często brzemienna w skutkach: przedawkowanie, nieodwracalne szkoy w organizmie

- mężczyźni częściej niż kobiety mieli kontakt z narkotykami

- najmniej osób mających „doświadczenie” z narkotykami odnotowano na kierunkach ścisłych 30%, najwięcej osoby z Wydziału Sztuk Pięknych 68%

Motywy sięgania po narkotyki

- ciekawość

- presja otoczenia

- integracja z grupą

- polepszenie nastroju

- „błędne koło” - zażycie narkotyku dla poprawienia humoru > narkotyk przestaje działać > poczucie winy i złe samopoczucie> chęć powrotu do stanu poprzedniego> sięganie po narkotyk

Dysonans podecyzyjny - podwyższenie atrakcyjności wybranej alternatywy

Motywy decyzji o niezażywaniu narkotyków

- narkotyki ograniczają wolność

- troska o zdrowie

- niechęć marnowania życia

- dobre wychowanie

W przypadku gdy potencjalni nauczyciele przyłapali by ucznia na rozprowadzaniu narkotyków prawie 50% z nich od razu powiadomiłoby policję


Pobierz dokument
mlodziezalkohol.praca.socjalna.umk.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
rozpiska ps ps, UMK Praca Socjalna, Ćwiczenia, Pedagogika społeczna
Polityka spoleczna - wyklady, UMK Praca Socjalna, Wykłady, Polityka Społeczna
Polityka społeczna i zdrowotnaI, Praca socjalna-studia, Polityka społeczna i zdrowotna
zagadnienia opracowywane, Praca socjalna UMK, andragogika
Uzależnienia, Studia - socjologia praca socjalna, Socjologia problemów społecznych
andragogika 2013 sylabus, Praca socjalna UMK, andragogika
Socjologia problemów społecznych (alkoholizm), Studia - socjologia praca socjalna, Socjologia proble
Podział technik wg Lutyńskiego, Dokumenty- PRACA SOCJALNA, Metody Badań Społecznych
Andra pyt, Praca socjalna UMK, andragogika
Andragogika 2013zasady zal, Praca socjalna UMK, andragogika
PSYCHOLOGIA TEST1, Praca socjalna UMK, wprowadzenie do psychologii
Miedzynarodowa praca socjalna wyklad, Pedagogika studia magisterskie, miedzynarodowa praca socjalna
Akty prawne-dot. pracy socjalnej, UCZELNIA, Pedagogika społeczna
Elementy metod i technik, Dokumenty- PRACA SOCJALNA, Metody Badań Społecznych
RODZINY ZASTĘPCZE, STUDIA - PRACA SOCJALNA, Instytucje pomocy społecznej
Klasyfikacja zmiennych Stevens, Dokumenty- PRACA SOCJALNA, Metody Badań Społecznych
Polityka społeczna WIII, Praca socjalna-studia, Polityka społeczna i zdrowotna

więcej podobnych podstron