2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe

Pobierz dokument
2.ziip.inne.kierunki.politechnika.sem.iii.z.pena.doc
Rozmiar 31 KB

Propozycje ćwiczeń percepcji i pamięci wzrokowej oraz

koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Percepcja wzrokowa -jest zdolnością spostrzegania i rozpoznawania rzeczywistości, umiejętności jej interpretowania, a także rozróżniania abstrakcyjnych symboli graficznych (np. figur geometrycznych, liter, cyfr).

Obserwacja

Wyszukiwanie

Układanie wybranych symboli graficznych

Wyodrębnianie

Różnicowanie

Segregowanie

Porównywanie i uzupełnianie wskazanych symboli graficznych

Odwzorowywanie

Czytanie


Pobierz dokument
2.ziip.inne.kierunki.politechnika.sem.iii.z.pena.doc
Rozmiar 31 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
10 , ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
5 elazo w giel, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
2, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materiały, spraw nowe
Materiałoznawstwo - wstęp, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena, Downloads, materialki
materialoznastwo-sciaga, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Finanse!, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Materiałka, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
Tabela tygodnie parzyste-nieparzyste, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
116 - 130 pytania, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
pytania makro, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena
materialoznastwo-sciaga, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem III, z pena

więcej podobnych podstron