wahadlo torsyjne, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratoria

Pobierz dokument
wahadlo.torsyjne.akademia.morska.i.semestr.doc
Rozmiar 82 KB

laboratoria z fizyki

WYZNACZANIE MODUŁU SZTYWNOŚCI ZA POMOCĄ WAHADŁA TORSYJNEGO

SPRAWOZDANIE

PPRZYRZĄDY

0x08 graphic

Tabela pomiarowa

m

[g]

2R1

[mm]

2R2

[mm]

2r

[mm]

h

[m]

t0 20

[s]

t1 20

[s]

T0

[s]

T1

[s]

1

471,8

200,4

12,25

0,6

0,535

120,79

192,8

6,0395

9,64

2

471,7

200,29

12,43

0,59

0,535

120,3

193,48

6,015

9,674

3

471,8

200,29

12,43

0,59

0,535

120,32

192,84

6,016

9,642

0x01 graphic

471,76

200,326

12,45

0,593

0,535

120,47

193,04

6,0235

9,652

0x01 graphic

0,06

0,074

0,05

0,32

0

0,44

0,016

0,016

0,007

0x01 graphic
n - ilość wyrazów

dla m:

0x01 graphic


dla 2R1 0x01 graphic

dla 2R2 0x01 graphic

dla 2r 0x01 graphic

dla h 0x01 graphic

dla t0 20 0x01 graphic

dla t1 20 0x01 graphic

dla T0 0x01 graphic

dla T1 0x01 graphic


0x01 graphic
0x01 graphic

T0 1 = 6,0395 T1 1 = 9,640

T0 2 = 6,0150 T1 2 = 9,674

T0 3 = 6,0160 T1 3 = 9,642

dla m Δ m = 471,76 - 471,7 = 0,06

dla 2R1 Δ2R1 = 0,074

dla 2R2 Δ2R2 = 0,05

dla 2r Δ2r = 0,007

dla h Δh = 0

dla t0 20 Δt0 20 = 0,32

dla t1 20 Δt1 20 = 0,44

dla T0 ΔT0 = 0,018

dla T1 ΔT1 = 0,007

0x01 graphic

m = 471,76 [g] T0 = 6,025 [s]

h = 0,535 [m] T1 = 9,65 [s]

R1 = 100,16 [mm] r = 0,296 [m]

R2 = 6,225 [mm] π = 3,14

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

SG2 = 0,001005896 ∗ 1020 Pa2

SG > 0

SG = 0x01 graphic

SG = 0,031715863 ∗ 1010 Pa

ΔG = 3SG

ΔG = 3 ∗ 0,031715863 ∗ 1010 Pa = 0,0951474 ∗ 1010 Pa

0x01 graphic

wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego

2

schemat wahadła torsyjnego

L

Tarcza pierwotna o momencie bezwładności J

Tarcza dodatkowa o zmiennym momencie bezwładności J1


Pobierz dokument
wahadlo.torsyjne.akademia.morska.i.semestr.doc
Rozmiar 82 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wahadłorewersyjne, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratoria, Wyznaczanie przyspiesze
przyśpieszenie ziemskie, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratoria, Wyznaczanie przys
wahadłorewersyjne2, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratoria, Wyznaczanie przyspiesz
4. Badanie drgań własnych metodą rezonansu, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratoria
Badanie zależności metalu i półprzewodnika od temperatury, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyk
Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu1, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratori
cwicz 7, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratoria, Wyznaczanie stosunku CpCv
Podstawowa Teoria na Laboratoria Fizyki, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratoria, W
Dekrement tłumienia - Sprawozdanie - Bez obrazka, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Labor
Ciepło topnienia i parowania - Sprawozdanie, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratori
wahadło rewersyjnw, Technologia chemiczna, semestr 2, Fizyka, Laboratorium, laboratoria fizyka binci
wahadło rewersyjnw , Technologia chemiczna, semestr 2, Fizyka, Laboratorium, laboratoria fizyka binc
ABCDEF, Akademia Morska, semestr 1, Fizyka
wahadło balistyczne(1), Technologia chemiczna, semestr 2, Fizyka, Laboratorium, laboratoria fizyka b
Cwiczenie 53c, Akademia Górniczo - Hutnicza, Technologia Chemiczna, Studia stacjonarne I stopnia, SE
Cwiczenie 11i, Akademia Górniczo - Hutnicza, Technologia Chemiczna, Studia stacjonarne I stopnia, SE
DEFINICJE W SKRÓCIE, Akademia Morska, 1 rok, Fizyka, FIZYKA1, Fizyka, Semestr 1, Wykład
Cwiczenie 32f, Akademia Górniczo - Hutnicza, Technologia Chemiczna, Studia stacjonarne I stopnia, SE

więcej podobnych podstron