Z2 08, SPRAWOZDANIA czyjeś

Pobierz dokument
z2.08.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 74 KB

WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Seminarium semestr zimowy 2000/2001

Zadanie Z2/8

1.Treść

Fala FM o częstotliwości 100MHz jest modulowana sygnałem o częstotliwości 10kHz. Maksymalna dewiacja wynosi 1MHz. Podać w przybliżeniu szerokość pasma sygnału zmodulowanego, jeżeli amplituda fali modulującej wzrośnie dwa razy. Podać szerokość pasma gdy także dwukrotnie wzrośnie częstotliwość fali modulującej.

2.Wprowadzenie

W teorii szerokość pasma FM jest nieskończona. W praktyce jednak pasmo ogranicza się, przy dopuszczalnym poziomie zniekształceń. Jeżeli fala nośna jest modulowana pojedynczym tonem sinusoidalnym, to amplitudy prążków bocznych szybko maleją powyżej jednej dewiacji Δf. Dla dużych wartości wskaźnika modulacji β, szerokość pasma zbliża się do 2Δf, natomiast dla małych β widmo ogranicza się do częstotliwości fc i jednej pary częstotliwości bocznych fc+fm tak, iż szerokość jest równa 2fm. Stąd powstał wzór empiryczny, znany pod nazwą reguły Carsona:

0x01 graphic

3.Rozwiązanie

Zacznijmy od obliczenia wskaźnika modulacji:

0x01 graphic
0x01 graphic

Wzór na dewiację 0x01 graphic
, gdzie k -głębokość modulacji, Am - amplituda sygnału modulującego, podpowiada nam, że gdy zwiększymy dwukrotnie amplitudę sygnału modulującego, dewiacja również wzrośnie dwukrotnie. Stąd, wykorzystując regułę Carsona, obliczamy szerokość pasma:

0x01 graphic

Natomiast, gdy zwiększymy jeszcze częstotliwość sygnału modulującego, to otrzymamy następujący wynik:

0x01 graphic

4.Wnioski

Jak widać, przy dużym Δf w stosunku do fm znaczący wpływ na szerokość pasma ma amplituda sygnału modulującego. Wówczas β jest duże i wynosi np. 100 Zauważmy, iż gdyby β było niewielkie to wówczas częstotliwość fali modulującej miałaby decydujący wpływ na szerokość pasma.

Adam Skobliński

94937 III r. TEL


Pobierz dokument
z2.08.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 74 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
z2 05, SPRAWOZDANIA czyjeś
z5 08, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 02, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 15, SPRAWOZDANIA czyjeś
ED3-08, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 03, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 11a, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 12, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 11, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 04, SPRAWOZDANIA czyjeś
Z2 01a, SPRAWOZDANIA czyjeś
z2 09, SPRAWOZDANIA czyjeś
pomoc2cd(1), SPRAWOZDANIA czyjeś
Budowa kontenera C, SPRAWOZDANIA czyjeś
Zalety systemów SDH, SPRAWOZDANIA czyjeś
Hartowanie i odpuszczanie, SPRAWOZDANIA czyjeś
z3 06, SPRAWOZDANIA czyjeś
z 1 7 a, SPRAWOZDANIA czyjeś

więcej podobnych podstron