spr3asia, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość materiałów II, Laborki WM

Pobierz dokument
spr3asia.przodki.il.pw.inzynieria.ladowa.doc
Rozmiar 77 KB

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR.3

wykonała Joanna Wędołowska

grupa L-1

rok akademicki 2004/2005

prowadzący dr inż. Cezary Ajdukiewicz


  1. Wyznaczanie stałych materiałowych przy osiowym rozciąganiu za pomocą metody zerowej.

Próbka płaska, wykonana ze stopu aluminium PA 6. Pole przekroju 1cm2

P [kN]

Odczyty na tensometrach [%0x01 graphic
]

Równoległe

Prostopadłe

1

2

3

4

1

8

13,89

15,03

14,37

15,33

13,335

12,98

13,895

13,59

ΔP = 7

Δε0x01 graphic
= 1,14

Δε0x01 graphic
= 0,96

Δε0x01 graphic
= -0,355

Δε0x01 graphic
= - 0,305

Δε0x01 graphic
= 1,05

Δε0x01 graphic
= -0,33

0x01 graphic

gdzie: ΔP - różnica obciążeń działających na próbkę

Δε0x01 graphic
- średnia wartość odkształcenia dla kierunku podłużnego

0x01 graphic
- pole przekroju poprzecznego próbki

w przypadku naszego doświadczenia wartość modułu Younga wynosi

E = 66666,67 Mpa 0,667 *105 MPa

0x01 graphic

ν = 0,314

0x01 graphic

G = 25362,32 Mpa 0,254 * 105 MPa


  1. Badanie odkształceń naprężeń przy mimośrodowym rozciąganiu za pomocą metody zerowej

Próbka - stalowy pręt o przekroju prostokątnym (pole przekroju próbki wynosi 0x01 graphic
= 2,4 cm0x01 graphic
)

P [kN]

Odczyty na tensometrach [%0x01 graphic
]

5

6

1

7

15,33

15,595

15,18

15,16

ΔP = 6

Δε0x01 graphic
= 0,265

Δε0x01 graphic
= -0,02

0x01 graphic

gdzie: ΔP - różnica obciążeń działających na próbkę

Δ0x01 graphic
, Δ0x01 graphic
- średnie wartości odkształceń dla kierunku podłużnym

0x01 graphic
- pole przekroju poprzecznego próbki

w przypadku naszego doświadczenia wartość modułu Younga wynosi

E = 204081,6 Mpa 2,041 *105 MPa

0x01 graphic

gdzie: W0x01 graphic
- wskaźnik przekroju próbki 0x01 graphic
= 0,8

0x01 graphic
- pole przekroju próbki 0x01 graphic
=2,4

Δ0x01 graphic
, Δ0x01 graphic
- średnie wartości odkształceń dla kierunku podłużnym

e = 0,388 cmPobierz dokument
spr3asia.przodki.il.pw.inzynieria.ladowa.doc
Rozmiar 77 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
laborki 4, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymał
test z wydymałki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wy
WMRM, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość m
Pytania egzaminacyjne111, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semes
zadania wyd16, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrz
spis wy, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałoś
Ogólne wzorki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrz
WYDYMAŁA16, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzyma
Kształt, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałoś
WZORY1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość
sprawko nr2, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzym
WZORY11, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałoś
wydymała123, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzym
WYDYMAŁA1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymał
Laborki 3, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymał
wytrzy~1 LUkmur1, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wy
GOTOWE, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wytrzymałość

więcej podobnych podstron