biochemia& 11

Pobierz cały dokument
biochemia& 11.docx
Rozmiar 8,6 KB

biochemia 26.11 (od drugiej godziny)

GLIKOLIZA

- fosforylacja substratowa - synteza ATP poprzez bezposrednie przeniesienie fosforanu z ufosforylowanego cukrowca na ADP

enzymy: kinaza fosfoglicerynianowa, kinaza pirogronianowa

*jeden z podstawowych sposobow powstania ATP (inne: fosforylacja oksydacyjna, fosforylacja fotosyntetyczna)

- regulacja przez reakcje nie odwracalne;

*heksokinaza - hamowana przez glukozo - 6 - fosforan

*fosfofruktokinaza - hamowana przez ATP, cytrynianem i jonami H+, aktywowana AMP,

*kinaza pirogronianowa - hamowana przez ATP

- przeksztalcanie pirogronianu (glukoza - pirogronia - etanol lub mleczan/acetylo CoA)

DROGI PRZEKSZTALCANIA PIROGRONIANU

- beztlenowo (fermentacja): fermentacja mleczanowa, mleczan wytwarzany z kwasu pirogronowego, reakcja aktywowana przez dehydrogenaze mleczanowa; reoksydacja NADH do NAD+ pozwala na dalsze zachodzenie glikolizy

fermentacja alkoholowa, alkohol etylowy wytwarzany z kwasu pirogronowego, reakcja aktywowana przez dehydrogenaze alkoholowa; reoksydacja NADH do NAD+ - czasteczki moga zasilac proces glikolizy

- tlenowo (oksydacyjna dekarbksylacja); kwas pirogronowy zostaje przeksztalcony do acetylo-koenzymu A, reakcja aktywowana przez kompleks dehydrogenazy pirogronianowej (zbudowany z 3 enzymow i 5 roznych kofaktorow, m.in. NADH i koenzym A-SH)

OKSYDACYJA DEKARBKSYLACJA PIROGRONIANU

 1. dekarboksylacja po zwiazaniu z TPP-pirofosforan tiaminy(enzy: dehydrogenaza pirogronianowa)

  1. pirogronian + karboanion TPP -> zwiazek addycyjny -odszczepienie CO2-> pirofosforan hydroksyetylotiaminy (hydroksyetylo-TPP)

 1. utlenieni grupy hydrosyetylowej do acetyowej i przeniesienie na lipoamid

 2. przeniesienie grupy acetylowej acetylolipoamidu na CoA-SH

  1. acetylolipoamid + HS-CoA -> dihydrolipoamid + acetylo-CoA

 3. regeneracja utlenionej formy lipoamidu (enzym: dehydrogenaza dihydrolipoanionowa)

  1. dihydrolipoamid + FAD -> lipoamid + FADH2

   kompleks dehydrogenazy pirogronianowej:

 1. dehydrogenaza pirogronianowa - TPP (grupa prostetyczna)

 2. acetylotransferaza diydroliponianowa - kwas liponiowy (grupa prostetyczna)

 3. dehydrogenaza dihydroliponianowa - FAD (grupa prostetyczna)

  koenzymy: SH-CoA i NAD+

  GLUKONEOGENEZA

  - synteza glukozy - utrzymanie stalego poziomu glukozy we krwi

  - zrodlo glukozy dla mozgu (zapotrzebowanie 120g na dobe)

  -lokalizacja: watroba i warstwa korowa nerki

  - nie jest prostym odwroceniem reakcji glikolizy

  - naklad energetyczny = 6 ATP

  enzymy rozniace glikolize od glukoneogenezy

  glikoliza: kinaza pirogronianowa, fosfofruktokinaza, heksokinaza

  glukoneogeneza: karbosylaza pirogronianowa, karboksykinaza fosfoenolopirogroniawa, fruktozo-1,6-bisfosfataza, glukozo-6-fosfataza

  szkielety weglowe do syntezy glukozy:

  - mleczan i niektore aminokwasy ->pirogronian

  - niekotre aminokwasy ->szczawiooctan

  - glicerol ->fosfodihydroksyaceton

  PIROGRONIAN -- SZCZAWIOOCTAN - -FOSFOENOLOPIROGRONIAN = FRUKTOZO-1,6-BISFOSFORAN -- FRUKTOZO-6-FOSFORAN = GLUKOZO-6-FOSFORAN -- GLUKOZA

  - pierwsza reakcja nastepuje w mitochdrium, reszta w cytoplazmie,

  - te die reakcje nie moga nastepowac jednoczesnie

  - cytrynian aktywuje reakcje, AMP i ADP hamuje reakcje, acetyloCoA aktywuje reakcje

Pobierz cały dokument
biochemia& 11.docx
Rozmiar 8,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Biochemia 11 2013r
biochemia 11
pytania biochemia 11
biochemia 5 11
gielda biochemia 11 2 0 Kopia
Biochemia 11 Metabolizm aminokwasówK
Biochemia 11.12.2011 wyklad, Biochemia
BIOCHEMIA 11 termin 2
Biochemia 11 egzamin
BIOCHEMIA 11 termin 1
Egzamin koncowy z Biochemii 11
Biochemia 11 2013r 4
EGZAMIN BIOCHEMIA 11 POPRAWA 1
Biochemia 11 2013r 3
Glukoneogeneza Biochemia( 11 2014r Wyklad V
Biochemia 11 2013r 2
11 BIOCHEMIA horyzontalny transfer genów

więcej podobnych podstron