TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Nauczanie przedkliniczne zachowawcza)

Pobierz cały dokument
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Nauczanie przedkliniczne zachowawcza).docx
Rozmiar 109,7 KB

TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU

W SEMESTRZE ZIMOWYM 2011/2012

Nauczanie przedkliniczne – zachowawcza

1. Powtórzenie wiadomości z zakresu fizjologii, histologii i anatomii zmineralizowanych tkanek zęba. Klasyfikacja ubytków próchnicowych według Blacka. Fazy opracowania ubytków według Blacka. Powtórzenie wiadomości na temat materiałów do wypełnień ubytków klasy I wg Blacka – amalgamat.

Opracowanie i wypełnienie amalgamatem jednego ubytków próchnicowego klasy I w zębie przedtrzonowym.

2. Uzupełnienie wiadomości na temat materiałów kompozytowych.

Opracowanie i wypełnienie materiałem kompozytowym ubytków próchnicowych klasy I wg Blacka w zębie trzonowym oraz klasy IIw zębie przedtrzonowym.

3. Glass-jonomery – zastosowanie w leczeniu próchnicy.

Opracowanie i wypełnienie amalgamatem ubytków klasy II wg Blacka w zębie trzonowym. Opracowanie ubytku metodą tunelową i wypełnienie cementem glass-jonomerowym.

4. Przygotowanie zębiny i szkliwa do wypełniania ubytku – z uwzględnieniem generacji systemów łączących (wytrawianie tak lub nie).

Opracowanie i wypełnienie (kompozytem lub glass-jonomerem) dwóch ubytków klasy III wg Blacka.

5. Kompomery – zalety i wady.

Opracowanie i wypełnienie kompozytem dwóch ubytków klasy IV wg Blacka.

6. Nowe rodzaje materiałów kompozytowych: ormocery, giomery.

Opracowanie i wypełnienie amalgamatem i glass-jonomerem dwóch ubytków klasy V wg Blacka.

7. Wypełnienia nieplastyczne (inlay, onlay).

Przygotowanie ubytku pod wypełnienie nieplastyczne. Wypełnienie metodą pośrednią – modelowanie z wosku.

8. Znaczenie i wpływ właściwego opracowania wypełnień na ich trwałość.

Opracowanie wypełnień wykonanych z materiałów złożonych, amalgamatów, glass-jonomerów.

9. Zaliczenie ćwiczeń.

LITERATURA:

1. „Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny.” pod redakcją Zbigniewa Jańczuka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2004

2. „Zarys kariologii” pod redakcją Danuty Piątkowskiej, Med. Tour Press International, Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 2002

Pobierz cały dokument
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Nauczanie przedkliniczne zachowawcza).docx
Rozmiar 109,7 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Fizjologia narządu żucia)
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna)
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia)
TEMATY WYKŁADÓW DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia)
جزوه سال دوم Język perski ćwiczenia dla II roku filologii UJ
Tematyka seminarium dyplomowego dla II roku BP
sieci dla II roku
LISTANR5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
egzamin 3, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
Egzamin z mineralogii dla II roku geologii odpowiedzi
Pracownia z Chemii Organicznej dla II roku Ochrony Srodowiska, Chemia, chemia organiczna
PL wyklad dla II roku id 360452 Nieznany
Pytania+do+egzaminu+praktycznego+dla+II+roku, Fizjoterapia, Fizykoterapia
ZAJECIA TERENOWE dla II Roku Wychowania Fizycznego, AWF, Zajęcia terenowe
materiały dla II roku
Pytania FINANSE Publiczn 2010-2011 dla II roku, Studia, III semestr, Finanse publiczne
tematy zaj dla iii roku i wl, Moje dokumenty, Downloads
eGZAMIN 5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
egz, e (5), EGZAMIN Z CHEMII ANALITYCZNEJ DLA II ROKU CHEMII 2003/2004

więcej podobnych podstron