Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej (Odzyskany) 1

Pobierz cały dokument
Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej (Odzyskany) 1.docx
Rozmiar 42,4 KB

Łukasz Pochmara gr.11

Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej – sprawozdanie z ćwiczeń

Wstęp

Wytrzymałość jest to zdolność do kontynuowania długotrwałej pracy o wymaganej intensywności, mieszczącej się w przedziale 60-80% maksymalnych możliwości bez obniżenia efektywności działań i przy zachowaniu podwyższonej odporności na zmęczenie.

Pojęcie wytrzymałości w biomechanice charakteryzuje zmiana mocy w funkcji czasu. Miernikiem jej jest współczynnik kierunkowy równania prostej regresji (b).
Równanie to ma postać:

P = a – bt

Im wartość współczynnika b jest wyższa, tym wytrzymałość badanego jest większa.

Wartość mocy maksymalnej oraz wytrzymałość całego organizmu lub poszczególnych grup mięśniowych są podstawowymi parametrami w ocenie stanu i rozwoju cech fizycznych zawodników różnych dyscyplin sportowych. Wytrzymałość z fizjologicznego punktu widzenia jest to zdolność organizmu do wykonywania wysiłku, przy utrzymaniu homeostazy, bez występowania zmęczenia. Czyli podstawą wytrzymałości są procesy tlenowe, których zasób jest nieskończony a czas max. wynosi od 120-180s. Organizm ludzki posiada rónież inne źródła energetyczne z których czerpie moc. Bezpośrednim źródłem energii jest ATP, następnym jest Fosfokreatyna (CP) jej zasób wynosi 420 [J/kg], moc 54,4[W,kg], tmax 4-6, kolejne źródło to Glikogen o zasobie 960 [J/kg], moc 29,3 [W,kg] i tmax 35-45. Tak więc z biomechanicznego punktu widzenia wytrzymałość jest to zmiana mocy w funkcji czasu. W naszym badaniu do pomiaru mocy kończyn dolnych wykorzystaliśmy równie pochyłą, która wraz z połączonym komputerem dała nam informację na temat podstawowych parametrów ruchu. W badaniu tym miernikiem wytrzymałości jest współczynnik kierunkowy równania proste regresji opisującej zmianę mocy w funkcji czasu W teorii wychowania fizycznego oceny sprawności dokonuje się za pomocą licznych testów, w których jednym z ćwiczeń jest wyskok dosiężny jako ocena mocy kończyn dolnych. Jednak w badaniach biomechanicznych dowiedziono, że wysokość uniesienia środka masy nie koreluje z wartością mocy rozwijanej podczas odbicia. Wysokość wyskoku h zależy od wykonanej pracy [W] równej energii potencjalnej:

W = mgh

mg = const. dla danej osoby, h jest proporcjonalne do W, a współczynnikiem tej proporcjonalności jest ciężar ciała osoby badanej.

Do pomiaru mocy maksymalnej oraz zmian mocy kończyn w funkcji czasu wykorzystuje się stanowisko składające się z równi pochyłej i wózka. Urządzenie treningowe „równia pochyła” składa się z wózka o masie i zjazdu zbudowanego z szyn stalowych pochylonych pod kątem α 14° - 17° do poziomu. Zjazd z dołu zakończony jest platformą. Do zjazdu przymocowano przetwornik obrotowo impulsowy z układem linek.

Układ ten realizuje takie funkcje jak:

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia była ocena spadku mocy kończyn dolnych w czasie podczas odbicia
na równi pochyłej.

Materiał pomiaru

Materiał pomiarowy stanowią wartości osiągnięte przez 3 studentów warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Badani, którzy trenowali podnoszenie ciężarów, piłkę nożną, triatlon. Charakterystykę chłopców przedstawia

Tabela nr 1.

Lp Imię i nazwisko Wzrost [cm] Masa [kg] Dyscyplina
1 Łukasz Pochmara 171 68 Podnoszenie ciężarów
2 Kamil Roszkiewicz 183 75 Piłka nożna
3 Pierścieniak Rafał 177 67 Triatlon

Tabela nr 2. Przedstawia wyniki uzyskane na równi pochyłej.

n odbić Łukasz Pochmara Kamil Roszkiewicz Pierścieniak Rafał
t [s] P [W] t [s]
1 2.345 1525.772 2.875
2 5.075 1612.415 5.660
3 7.760 1579.842 8.395
4 10.475 1539.248 11.125
5 13.145 1563.680 13.840
6 15.865 1531.232 16.530
7 20.225 859.607 19.210
8 22.725 1340.762 21.900
9 25.275 1430.172 24.580
10 27.845 1452.873 27.245
11 30.450 1596.087 29.935
12 33.110 1378.445 32.620
13 35.740 1492.010 35.265
14 38.370 1430.172 37.915
15 41.025 1340.762 40.550
16 43.655 1460.559 43.195
17 46.265 1404.245 45.870
18 48.920 1261.741 48.520
19 51.515 1293.638 51.130
20 54.100 1293.638 53.715
21 56.675 1444.897 56.285
22 59.275 1391.383 58.805
23 61.845 1261.741 61.305
24 64.420 1289.075 63.895
25 67.000 1248.137 66.430
26 69.575 1252.244 68.925
27 72.135 1242.777 71.445
28 74.675 1177.870 73.935
29 77.220 1238.596 76.395
30 79.735 1295.821 78.870
31 82.280 1169.237 81.385
32 84.780 1119.126 83.865
33 87.290 1129.023 86.335
34 89.800 1301.640 88.785
35 92.325 1138.935 91.245
36 94.850 1161.748 93.710
37 97.345 1090.645 96.165
38 99.815 1090.645 98.655
39 102.290 1080.649 101.135
40 104.745 1078.000 103.605
41 107.235 1046.430 106.070
42 109.725 968.836 108.475
43 112.145 1083.451 110.870
44 114.620 1067.973 113.340
45 117.070 1067.973 115.810
46 119.535 961.701 118.280
47 121.970 1050.631 120.710
48 124.425 1030.394 123.190
49 126.860 1001.771 125.660
50 129.290 1080.649 128.120

Metody pomiaru

Na stanowisku, składającym się z równi pochyłej i wózka należy wykonać 50 odbić
z możliwie jak największą mocą. Urządzenie na bieżąco dokonuje pomiaru, pokazuje parametry ruchu i wykonuje obliczenia (przy użyciu komputera).

Wyniki pomiarów

Wyniki pomiaru zostały przedstawione w formie wykresu zmiany mocy w funkcji czasu oraz wykresu wartości mocy względnej.

Interpretacja i porównanie danych pozwoliły sformułować wnioski dotyczące poziomu wytrzymałości badanych studentów

Tab. 3. Zestawienie równań regresji.
Lp
1
2
3
Tab. 4. Zestawienie sum wygenerowanej mocy.
Lp
1
2
3

LITERATURA:

  1. „Wybrane zagadnienia biomechaniki sportu”, red. Cz. Urbanik, AWF Warszawa 2001

  1. Kazimierz Fidelus i in. „Ćwiczenia laboratoryjne z biomechaniki”, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Pobierz cały dokument
Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej (Odzyskany) 1.docx
Rozmiar 42,4 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej(1)
Michałek Ocena poziomu wytrzymałości na podstawie pomiaru na równi pochyłej
OCENA POZIOMU WIEDZY NA TEMAT CZYNNIKÓW RYZYKA I METODY PCI W OSTRYCH ZESPOŁĄCH WIEŃCOWYCH PACJENTÓW
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Badanie przemian energii mechanicznej na równi pochyłej POPRAWIONE (2)
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej. , Ćwiczenie
1. Badanie ruchy bryły sztywnej po równi pochyłej, Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej, L
1. Badanie ruchy bryły sztywnej po równi pochyłej, Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej.,
Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
18. Badanie ruchu bryły sztywnej na równi pochyłej
Bryła sztywna na równi pochyłej, Studia, laborki fizyka (opole, politechnika opolska), Sprawozdania
Edukacja na równi pochyłej
4 BADANIE PRZEMIAN E MECH NA RÓWNI POCHYŁEJ

więcej podobnych podstron