Rachunkowość zarządcza ćw 1

Pobierz cały dokument
Rachunkowość zarządcza ćw 1.docx
Rozmiar 15,1 KB

Zadanie 1.

Normalna zdolność produkcyjna spółki „RENO” wynosi 2000 sztuk kalkulatorów miesięcznie.

Dane o cenach i kosztach:

Cena sprzedaży Koszty zmienne Koszty stałe
50 zł/szt. 25 zł/szt. 28 000 zł miesięcznie

Spółka planuje zmiany w technologii produkcji, polegające na automatyzacji części procesów produkcyjnych, które spowodują wzrost kosztów stałych z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów zmiennych na jednostkę:

Cena sprzedaży Koszty zmienne Koszty stałe
50 zł/szt. 19 zł/szt. 40 000 zł miesięcznie

Polecenia:

Wariant I

Stopień wykorzystania zdolności
Liczba produktów
Cena zł/szt.
Koszty zmienne zł/szt.
Koszty stałe zł/szt.
Koszt jednostkowy zł/szt.
Zysk (strata) zł/szt.
Zysk (strata) na całej produkcji w zł

Wariant 2

Stopień wykorzystania zdolności
Liczba produktów
Cena zł/szt.
Koszty zmienne zł/szt.
Koszty stałe zł/szt.
Koszt jednostkowy zł/szt.
Zysk (strata) zł/szt.
Zysk (strata) na całej produkcji w zł

Zadanie 2.

Na podstawie obserwacji danych o rozmiarach produkcji i kosztach całkowitych ustalić charakter zmienności kosztów.

Rozmiary produkcji

w sztukach

Koszty całkowite w zł
wariant I
1 45
2 87
3 126
4 162
5 195
6 225
7 252
8 276

Zadanie 3.

Koszty jednostki gospodarczej w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Oblicz wielkość kosztów jednostki gospodarczej oraz ich grup, biorąc pod uwagę następujące kryteria klasyfikacji kosztów:

  1. według rodzaju,

  2. według stopnia złożoności,

  3. według związku z produktem,

  4. według reakcji na zmiany rozmiarów produkcji.

Pobierz cały dokument
Rachunkowość zarządcza ćw 1.docx
Rozmiar 15,1 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
rachunkowosc zarzadcza
Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008
Zadania z RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ - część 3, Rachunek kosztów, Rachunek kosztów, Rachunek kosztów,
rachunkowosc zarzadcza 2, zarządzanie, Rachunkowość Zarządcza
KONCEPCE ZARZADZANIA 2008, Koncepcje Zarządzania- ĆW cz 1,2 WSAiB
referat kalkulacja kosztow, Rachunkowosc zarzadcza
referat koszty wytworzenia Word 97 gotowe, Rachunkowosc zarzadcza
Rachunkowość zarządcza
rachunkowość zarządcza
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
rachunkowosc zarzadcza i controlling w 7
rachunek kosztow i rachunkowosc zarzadcza
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA ĆW T4
Rachunkowść zarządcza w hotelarstwie wersja krótka, TiR UAM I ROK, Hotelarstwo i gastronomia
Budzetowanie jako narzedzie rachunkowosci zarzadczej budzet
zarzadcza przyklady 1, Prawo podatkowe i rachunkowość Uł, Rachunkowość zarządcza Controlling
Rachunkowość finansowa ćw

więcej podobnych podstron