EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY

Pobierz cały dokument
EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY.docx
Rozmiar 13,3 KB

EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY - matura z angielskiego - STRUKTURA

Poniżej znajduje się opis Egzaminu Ustenego z języka angielskiego zdawanego na poziomie podstawowym.

POZIOM PODSTAWOWY punkty
treść
Czas: 10 minut
Przygotowanie: 5 minut
Zad. 1. Trzy rozmowy sterowane:
– uzyskiwanie, udzielanie informacji
– relacjonowanie wydarzeń
– negocjowanie
3
3
3
Zad. 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania 6
RAZEM: 20 punktów

OPIS EGZAMINU USTNEGO
1. Egzamin ustny, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, składa się z dwóch zadań i sprawdza przede wszystkim sprawność mówienia.
2. Zdający wybiera i deklaruje na piśmie poziom egzaminu ustnego w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
3. Egzamin na poziomie rozszerzonym różni się od egzaminu na poziomie podstawowym rodzajem i stopniem trudności zadań, zakresem sprawdzanych umiejętności oraz kryteriami oceny.
4. Podczas egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników.

Poziom podstawowy

Zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, w których role przyjmowane przez zdającego odpowiadają jego doświadczeniom życiowym lub opisują sytuacje, w jakich mógłby znaleźć się w przyszłości. Zdający prowadzi rozmowę z egzaminującym, zgodnie ze scenariuszem podanym w zadaniu.
a) Rozmowa pierwsza sprawdza umiejętność uzyskiwania, udzielania informacji.
b) Rozmowa druga sprawdza umiejętność relacjonowania wydarzeń, w tym użycia czasów przeszłych.
c) Rozmowa trzecia sprawdza umiejętność negocjowania.
Zadanie drugie polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zamieszczonej w wylosowanym zestawie i udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania postawione przez egzaminującego. Treść ilustracji umożliwia sprawdzenie umiejętności opisywania sytuacji, przedmiotów, osób i wyrażania własnej opinii.
W czasie przeznaczonym na przygotowanie się do odpowiedzi zdający:
- zapoznaje się ze scenariuszem rozmów sterowanych,
- przygotowuje się do opisu ilustracji i rozmowy z egzaminującym.

Pobierz cały dokument
EGZAMIN USTNY POZIOM PODSTAWOWY.docx
Rozmiar 13,3 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin 2015 poziom podstawowy
EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY
Egzamin 2016 poziom podstawowy
Egzamin 2012 poziom podstawowy
Egzamin 2012 poziom podstawowy
Egzamin 2010 poziom podstawowy
Egzamin 2006 poziom podstawowy transkrypcja
Egzamin 2011 poziom podstawowy
Egzamin 2013 poziom podstawowy Nieznany
Egzamin 2014 poziom podstawowy
Egzamin 2005 poziom podstawowy transkrypcja
Matura Zestawy do egzaminu ustnego poziom podstawowy, zuza, matura ang
Egzamin 2013 poziom podstawowy
Egzamin 2015 poziom podstawowy
Historia (egzamin próbny, poziom podstawowy) rok 2006, klucz
Historia (egzamin próbny, poziom podstawowy) rok 2005, klucz
WOS (egzamin próbny, poziom podstawowy) rok 2012, klucz

więcej podobnych podstron