TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Fizjologia narządu żucia)

Pobierz cały dokument
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Fizjologia narządu żucia).docx
Rozmiar 142 KB

KATEDRA I ZAKŁAD STOMATOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

TEMATY ĆWICZEŃ

dla studentów II roku Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego

UM w Lublinie

FIZJOLOGIA NARZĄDU ŻUCIA

1. Narząd skrzelowy i jego pochodne. Rozwój twarzy, jamy ustnej, ślinianek, jam nosowych, stawów skroniowo-żuchwowych. Teoria Hisa, Starka i Kernahana. Wiek rozwojowy, kostny, zębowy. (Bartel „Embriologia”, Szpringer-Nodzak „Stomatologia wieku rozwojowego” + wiek kręków z internetu)

2. Rozwój chrząstki i kości. Kostnienie na podłożu błoniastym i chrzęstnym. Budowa i funkcja kości. Modelowanie strukturalne oraz przebudowa wewnętrzna kości. Rozwój i mechanizmy wzrostowe kości czaszki. Gospodarka wapniowo-fosforanowa organizmu. Teorie kontroli wzrostu. (Bartel „Embriologia”, Proffit „Ortodoncja współczesna”, jakakolwiek endokrynologia i internetartykuł z 1994 roku)

3. Rozwój układu zębowego. Listewka pierwotna i wtórna. Narząd szkliwotwórczy, brodawka zębowa, woreczek zębowy. Proces resorpcji fizjologicznej oraz wyrzynania zębów. Fizjologia i komórkowe mechanizmy mineralizacji twardych tkanek zębów. Terminy mineralizacji i wyrzynania zębów. (Kmieć „Histologia zęba i jamy ustnej”, Proffit „Ortodoncja współczesna”, Szpringer-Nodzak „Stomatologia wieku rozwojowego”)

4. Histogeneza miazgi, zębiny, szkliwa i cementu. Cytofizjologia amelogenezy, dojrzewanie poerupcyjne szkliwa, rola związków fluoru. Zębina pierwotna, wtórna i reparacyjna – powstawanie, budowa, rola. Budowa i funkcje poszczególnych tkanek zębów. Uzębienie mleczne i stałe – różnice. Znakowanie zębów. (Kmieć „Histologia zęba i jamy ustnej”, Szpringer-Nodzak „Stomatologia wieku rozwojowego”, Jańczuk „Stomatologia zachowawcza”)

5. Makroskopowa i histologiczna budowa przyzębia. Przyczep nabłonkowy i dziąsłowy. Budowa ozębnej i kości wyrostka zębodołowego. Budowa dziąsła. Unaczynienie i unerwienie przyzębia. Rola przyzębia. (Kmieć „Histologia zęba i jamy ustnej”)

6. Morfologia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej. Rola i funkcje, unaczynienie i unerwienie błony śluzowej. (Kmieć „Histologia zęba i jamy ustnej”)

7. Anatomia i fizjologia narządu żucia u ludzi w wieku podeszłym. Zmiany związane z wiekiem występujące w tkankach zębów, przyzębiu, błonie śluzowej, śliniankach, mięśniach i stawach skroniowo-żuchwowych. (Knychalska-Karwan „Stomatologia geriatryczna”)

8. Kolokwium z zakresu ćwiczeń 1-7.

9. Ślina – skład, mechanizm wydzielania. Immunoglobuliny występujące w ślinie. Nieimmunologiczne czynniki przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze występujące w ślinie (lizozym, laktoferyna, sialoperoksydaza, mieloperoksydaza, SLPI). Enzymy występujące w ślinie (amylaza, lipaza językowa). Rola śliny i jej znaczenie dla zdrowia organizmu. (Kmieć „Histologia zęba i jamy ustnej” + internet)

10. Zasiedlanie jamy ustnej przez bakterie. Płytka bakteryjna – mechanizm powstawania, budowa, metabolizm. Płyn płytki nazębnej. Homeostaza mikrobiologiczna w obrębie płytki nazębnej. Ekologiczna hipoteza płytki nazębnej. Kamień nazębny, złogi nazębne. (Fejerskov „Próchnica zębów”)

11. Rozwój zgryzu na tle rozwoju osobniczego. Norma zgryzowa w poszczególnych okresach życia. Klasy Angle’a. (Proffit „Ortodoncja współczesna”)

12. Budowa i funkcje stawu skroniowo-żuchwowego. Statyka i dynamika żuchwy. Krzywa Spee i Monsona. Biomechanika stawu skroniowo-żuchwowego. Adaptacja i kompensacja. Metody badania stawu skroniowo-żuchwowego. (Gray, Davies „Patologia układu mięśniowo-stawowego narządu żucia w ujęciu klinicznym”)

13. Czynność ssania – mechanizm, znaczenie. Połykanie trzewne i dojrzałe – charakterystyka i mechanizm. (Grossfeldowa „Fizjologia narządu żucia”)

14. Mowa – udział układu oddechowego w powstawaniu głosu. Rozwój mowy na tle rozwoju osobniczego. Uzębienie mleczne i stałe – różnice. Powtórzenie całości materiału.

15. ZALICZENIE CAŁOŚCI MATERIAŁU.

LITERATURA:

1. Bartel H.: Embriologia. PZWL Warszawa 2002

2. Gray R.J.M., Davies S.J., Wayle A.A.: Patologia układu mięśniowo-stawowego narządu żucia w ujęciu klinicznym. Sanmedica Warszawa 1996

3. Jańczuk Z., Banach J.: Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. PZWL Warszawa 2004

4. Kmieć Z.: Histologia zęba i jamy ustnej. Skryptor Gdańsk 2003

5. Knychalska-Karwan Z.: Fizjologia i patologia błony śluzowej jamy ustnej. Wydawnictwo Czelej Lublin 2002

6. Knychalska-Karwan Z.: Podstawy chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Collegium Medicum UJ Kraków 1999

7. Knychalska-Karwan Z.: Stomatologia geriatryczna. Collegium Medicum UJ Kraków 1995

8. Knychalska-Karwan Z.: Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego. Collegium Medicum UJ Kraków 1999

9. Marsh P., Martin M.: Mikrobiologia jamy ustnej. PWN Warszawa 1994

10. Proffit W.R., Fields H.W. Jr: Ortodoncja współczesna. Wydawnictwo Czelej Lublin 2001

11. Szpringer-Nodzak M., Wochna-Sobańska M. – red.: Stomatologia wieku rozwojowego. PZWL Warszawa 2003

12. Willershausen – Zönnechen B., Butenandt O.; Stomatologia dziecięca. Urban & Partner Wrocław 1997

Pobierz cały dokument
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Fizjologia narządu żucia).docx
Rozmiar 142 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Nauczanie przedkliniczne zachowawcza)
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna)
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia)
TEMATY WYKŁADÓW DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia)
جزوه سال دوم Język perski ćwiczenia dla II roku filologii UJ
Tematyka seminarium dyplomowego dla II roku BP
sieci dla II roku
w3 sciaga, Naika, stomatologia, Fizjoligia narządu żucia
w2 bez rys, Naika, stomatologia, Fizjoligia narządu żucia
LISTANR5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
Fizjologia - ramowy plan ćwiczeń, Studia - II rok, Fizjologia, FIZJOLOGIA
egzamin 3, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
w3 bez rys, Naika, stomatologia, Fizjoligia narządu żucia
Egzamin z mineralogii dla II roku geologii odpowiedzi
Pracownia z Chemii Organicznej dla II roku Ochrony Srodowiska, Chemia, chemia organiczna
PL wyklad dla II roku id 360452 Nieznany
w1 sciaga, Naika, stomatologia, Fizjoligia narządu żucia
Pytania+do+egzaminu+praktycznego+dla+II+roku, Fizjoterapia, Fizykoterapia
ZAJECIA TERENOWE dla II Roku Wychowania Fizycznego, AWF, Zajęcia terenowe

więcej podobnych podstron