pbimas lipiec12

Pobierz dokument
pbimas lipiec12.rtf
Rozmiar 8,1 KB

Generalnie, to przeklejam moje notatki z lipca, są trochę chaotyczne, dokładnie tego nie pamiętam, ale może lepsze to niz nic ;) Było stosunkowo łatwo z PB, więc moze nie ma co sie tym za bardzo sugerować, w razie gdyby teraz był trudniejszy.


MAS


1 zadanie - identyczne, jak na pierwszym terminie

2 - na błąd alfa i moc testu - trzeba było uważać na znak nierówności, czy m0 jest większe, czy m1, bo ponoć było odwrotnie, niż zwykle robiliśmy w tych zadankach, przynajmniej tak słyszałam po fakcie, bo nie zauważyłam ;) moc testu była do policzenia dla konkretnego n i t

...to nie był chyba jednak błąd pierwszego rodzaju, tylko znalezienie wartosci t, która była tam w obszarze odrzucenia

4) zadanie na równość dwóch średnich (z tym że macierz s z gwiazdką była już podana i odwrócona)

3) podać końcową postać statystyki lambda (test ilorazu wiarygodności)

5 i 6 - p. Ptak Chmielewska, właściwie identyczne, jak na pierwszym terminie, tylko chyba zmieniła dane do drugiego


Teoria


estymacja klasyczzna i bayesowska - zdefiniuj, podaj różnice i podobieństwa

plan losowania (wyboru) jednostek do próby - podaj etapy

rodzaje błędów w badaniach statystycznych, ktyteria klasyfikacji

wymienić rodzaje losowania i opisać jedno

błąd I- go i II-go rodzaju - definicje formalne i rzędy wielkości, jakie przyjmują. Test najmocniejszy


Projektowanie Badań


[znaki zapytania nie oznaczają przypuszczalnie dobrej odpowiedzi, ale wątpliwość, czy taka była :) ]


1) CAPI - rozwiń skrót

2) Zaletą CAPI nie jest - i tu 5 odpowiedzi. Akurat poprawna banalnie prosta (brak kontaktu ankietera z respondentem)

3) Sformułowanie pytań i ich kolejność w kwestionariuszu - jaki to błąd?

- nielosowy

- losowy

- systematyczny

- nielosowy i systematyczny

- żadne z powyższych (?)

4) Jeśli te same wyniki są, gdy badanie jest powtarzane, to jak to się nazywa?

- trafność kryterialna (?)

- jakieś inne trafności

- rzetelność

5) Uniwersalny sposób pomiaru rzetelności

- test retest

- wsp. R-kendalla

- wsp. zmienności (?)

- zmiana pytań, aby charakteryzowały się większą rzetelnością

- wszystkie powyższe


6) nieterenowe metody kontroli ankieterów

(10 takich pytań raczej)"Zadania" były właściwie podobne do pierwszego terminu, tylko było po prostu 6 podgrup pytań testowych

2.1 - 2.5 Podgrupa pytań dot. oceny poprawności pytań w kwestionariuszu (zaznaczyć, czy poprawne, czy błędne i uzasadnić) - nie wiem w końcu, czy te uzasadnenia były sprawdzane, czy tylko pierwsze strony, gdzie sie wpisywało odpowiedzi.


3.1 - 3.5 Podgrupa dotycząca alfa cronbacha (podobna tabelka jak na pierwszym terminie, a może i ta sama)


3.1 Wskazać ile wynosi wariancja pytania "tu pytanie" (do odczytania z tabelki, tudzież skwadratowania, bo w tabeli były odchylenia chyba, a nie wariancje)


3.2 Policzyć sumę wariancji poszczególnych pytań: suma(S_j^2)


3.3 Wskazać k (liczba pytań była podana w treści zadania, a nawet jeśli nie, to wszystkie były w tabeli, wystarczyło podliczyć).


3.4 policzyć alfa cronbacha (z tego wzoru bez r_ij. Uwaga: tego wzoru na arkuszu nie było i we wzorach nie ma, ostatnio rozdawały, teraz może im umknęło). Jeśli się wybierało, że żadna z powyższych, to trzeba było wpisać, ile. Wychodziło bardzo zbliżone do tamtych podpowiedzi (o ile miałam to dobrze)


3.5 interpretacja alfy cronbacha. Podpowiedzi w stylu: badanie jest rzzetelne, bo wyszło więcej niż zero; nierzetelne, bo wyszło mniej niż jeden; rzetelne, bo wyszło więcej niż 0,6 (poprawna wg mnie), ....


4.1- 4.5 Podgrupa pytań z tablic liczb losowych - powiaty z nierówną liczebnością - podana lista powiatów, ich liczebność i suma wszystkich.


4.1 Podać liczbę z trzeciego wiersza i trzeciej kolumny tablic liczb losowych, uwaga: tablic nie załączono. Prof. Frątczak kazała pytanie pominąć, ja tam narysowałam, jak wygląda tablica i gdzie jest to miejsce :D


4.2 Jakie prawdopodobieństwo trafienia do próby powiatu X? (a jeśli żadne z powyższych, to wpisz własne)


4.3 Jakie prawdopodobieństwo trafienia do próby powiatu X2, uwzględniając liczebność?


4.4 Jeśli będziemy losować, przydzielając numery wg prawdopodobieństw znalezienia się w próbie (prawdopodobieństwa na podstawie liczebności), to jaka będzie górna granica tych numerów? Uzasadnić


4.5


5.1 - 5.5 Zadanie na losowanie systematyczne - badanie w okręgu wyborczym (analogiczne, a pewnie i takie samo, jak na pierwszym terminie), analogiczne do tego z wyborami z podr. Rószkiewicz


5.1 Policzyć, ile ludzi spodziewamy się, że przyjdzie do urn (była dana frekwencja, więc banał)


5.2 Policzyć interwał losowania (12 wychodził)


5.3 Pytanie, dość rozbudowane, podające kilka wariantów tego, co robimy dalej (czy bierzemy osobę 1, 13 itd; czy może losujemy pierwszą osobę z tablic i potem co 12...)


5.4 Coś mi chodzi po glowie, że było pytanie, jaki to jest rodzaj losowania


5.5


6.1 - 6.5 Tabelka z państwami A i B, Dla każdego państwa podano: liczebność prób wylosowanej (?) i zrealizowanej, deef dla dwóch badanych zmiennych


6.1 Policzyć response rate (cztery odpowiedzi liczbowe, jedna z odpowiedzi: nie można policzyć)


6.2 Policzyć minimalną próbę efektywną dla danego kraju (?)


6.3 Deff dla zmiennej X w kraju A (równy 1.6) oznacza, że:


- wariancja błędu w naszym badaniu jest o 60% wyższa w porównaniu do losowania prostego

- i inne odpowiedzi, stanowiące przeróżne warianty tego (np. że w naszym badaniu jest niższa itd), nie przypominam sobie odpowiedzi, która by się wybijała z tego schematu


6.4 Deff (ale nazwany jakoś po polsku) - odpowiedzi do wyboru:

- przyjmuje wartości od 0 dp 2

- najlepiej, żeby był większy niż 1

-określa eektywność losowania prostego do naszego

- ...


6.5


7.1 - 7.5 Liczebność populacji - 400 tysięcy, są 4 warstwy, liczebność każdej po 100 tys (Nh), różne S_h w warstwach (też podane), podana w treści wartość błędu standardoowego.


7.1 Jakie losowanie tu zastosować?

-warstwowe proporcjonalne? warstwowe nieproporcjonalne? warstwowe proporcjonalne lub nieproporcjonalne?...

7.2 Minimalna liczebność próby

7.3 Minimalna liczebność próby w warstwie

7.4 ?

7.5 ?Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Lipiec - Analiya wariancji, Metodologia - SPSS - Zast
z1 Lipiec
kol lipiec
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Lipiec - Raport zalecenia, Metodologia - SPSS - Zasto
LIPIEC
Pozostali mieszkańcy Lipiec
07 lipiec @rio17k
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Lipiec - Statystyki, Metodologia - SPSS - Zastosowani
konsultacje Lipiec 2013, konsultacje
anglistyka lipiec 2001, testy-studia
Bóg Ojciec Warszawa Jelonki, lipiec 11r Przekaz nrW4 Żywego Płomienia
MPLP 21-25;LIPIEC-LISTOPAD 2015
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Lipiec - Jednoczynnikowa anova, Metodologia - SPSS -
pbimas, PBiMAS, Frątczak, PBIMAS
Metodologia - SPSS - Zastosowanie komputerów - Lipiec - Zadania 1, Metodologia - SPSS - Zastosowanie
Kopia MPLP! 25;LIPIEC LISTOPAD 15
Zabawy, Samogloski i spolgloski lipiec 2006, SAMOGŁOSKI I SPÓŁGŁOSKI
Papież wzywa do utworzenia NWO Lipiec 2015