Protokół połowa od Piotra, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna

Pobierz dokument
protokol.polowa.od.piotra.weterynaria.rok.3.doc
Rozmiar 57 KB

0x08 graphic
KATEDRA ANATOMII PATOLOGICZNEJ

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

0x08 graphic

PROTOKÓŁ SEKCJI

Lp.:1/2014

Prosektor: Piotr Sikora , Data: 14.05.2014r.

Marcin Stefański

0x08 graphic

Rodzaj i cechy zwierzęcia: Godz. po śmierci: ponad 72h

Pies, Yorkshire terier, srebrno-złoty, samiec, 12 lat, 3,8 kg, stan odżywienia dobry, stan utrzymania mierny, tatuaż w okolicy lewej pachwinowej: 093L

0x08 graphic

Właściciel:

Katedra Anatomii Patologicznej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

0x08 graphic

Wywiad:

Brak informacji z wywiadu

0x08 graphic

ROZPOZNANIE ANATOMOPATOLOGICZNE

 1. Vulnus ictum cutis et tellae subcutaneae et musculi intercostalis in regione cardiacae

 2. Vulnus ictum sacci pericardici

 3. Vulnus ictum musculi ventriculi sinistri cordis

 4. Dilatatio musculi ventriculi dextri cordis

 5. Dilatatio musculi ventriculi sinistri cordis

 6. Cristalisatio exogenes morbitali

 7. Oedema pulmonum

 8. Hyperaemia passiva pulmonum

 9. Hyperaemia hepatis

 10. Degeneratio parenhymatosa hepatis

 11. Cystes renis

 12. Nephritis interstitialis chronica

 13. Hyperaemia activa tellae mucosae ventriculi et intestini

 1. OGLĘDZINY ZEWNĘTRZNE

1. Ogólna budowa ciała. 2. Oznaki śmierci. 3. Włos i skóra. 4. Błony śluzowe naturalnych otworów ciała. 5. Gałki oczne i uszy. 6. Centralny układ nerwowy (mózg, móżdżek, rdzeń kręgowy) i obwodowy.

Ogólna budowa ciała prawidłowa, stan odżywienia dobry, stan utrzymania mierny.

Stawy głowy, szyi, kończyn przednich, tylnych, kręgosłupa i ogona ruchome. Mięśnie elastyczne, wiotkie, poddające się zginaniu. Temperatura zewnętrzna zwłok niższa od temperatury otoczenia. Błony śluzowe jamy ustnej, spojówki oraz niepigmentowana część skóry w okolicy pachwinowej blade. W okolicy pachwinowej prawej plama pośmiertna wielkości 3x3 cm Zwłoki o zachowanej wilgotności.

Skóra o przerwanej ciągłości. W okolicy lewej, czwartej przestrzeni międzyżebrowej otwór o średnicy około 1mm. Włos gęsty, nieprzylegający, dobrze osadzony, lśniący. Włos okolicy odbytu powalany kałem. Elastyczność skóry zachowana.

Błona śluzowa przedsionka jamy ustnej wilgotna, bladoróżowa, częściowo pigmentowana pokryta niewielką ilością śluzu, gładka, o zachowanej ciągłości. Otwory nosowe symetryczne, o kształcie charakterystycznym dla gatunku. Skóra przedsionka lewej i prawej jamy nosowej różowa, częściowo pigmentowana, gładka, pokryta niewielką ilością surowiczego płynu. Szpary powiekowe lewego i prawego oka zamknięte. Spojówka oka lewego i prawego bladoróżowa, wilgotna, rogówka prawego i lewego oka nieprzezierna. Tonus gałki ocznej lewej i prawej zachowany. Małżowiny uszne dobrze wykształcone, charakterystyczne dla gatunku. Przewody słuchowe zewnętrzne lewy i prawy drożne. Skóra zewnętrznego przewodu słuchowego prawego i lewego pokryta skąpą ilością brunatnej woszczyny.

Odbyt ziejący. Błona śluzowa odbytu blada , wilgotna, pokryta niewielką ilością wydzieliny surowiczej, gładka. Okolica odbytu powalana kałem.

Prącie i napletek dobrze wykształcone. Błona śluzowa napletka i ujścia cewki moczowej blada, wilgotna, pokryta niewielką ilością wydzieliny o charakterze śluzowym, ciągliwym.

OGLĘDZINY WEWNĘTRZNE0x08 graphic

7. Tkanka podskórna i naczynia. 8. Mięśnie szkieletowe. 9. Narządy jamy ustnej: zęby, język, migdałki, jama nosowa. 10. Narządy szyi: krtań, tchawica, tarczyca, przełyk. 11. Klatka piersiowa: przepona, jamy opłucne, opłucna, węzły chłonne i naczynia płucne. 12. Serce: worek osierdziowy, komory, wsierdzie, zastawki, mięsień sercowy, naczynia wieńcowe, aorta, żyły główne.

Z przeciętych naczyń krwionośnych podskórnych, pachowych i pachwinowych wypływa niewielka ilość rzadkiej, ciemnoczerwonej krwi, wolno krzepnącej na powietrzu. Tkanka łączna podskórna dobrze rozwinięta, barwy kremowej. Mięśnie szkieletowe prawidłowo rozwinięte, wiśniowoczerwone, elastyczne, o zachowanej budowie włókienkowej.

Błona śluzowa jamy ustnej niepigmentowana, bladoróżowa, wilgotna, pokryta niewielką ilością śluzu, gładka, o zachowanej ciągłości. Zęby dobrze osadzone, barwy kremowej, zgryz prawidłowy. Uzębienie niekompletne, brak siekaczy i lewego kła szczęki.

Język wielkości 12x3,5 cm, dobrze wykształcony, pokryty błoną śluzową o zachowanej ciągłości. Błona śluzowa grzbietowej strony języka ciemnoróżowa, o zachowanej ciągłości pokryta niewielką ilością śluzu. Grzbietowa strona języka szorstka, brodawki językowe dobrze wykształcone. Błona śluzowa brzusznej powierzchni języka sinowiśniowa, pokryta niewielką ilością bezbarwnego śluzu, gładka, ciągłość zachowana. Konsystencja języka elastyczna. Przecięte mięśnie języka barwy czerwonej, o zachowanej strukturze włókienkowej. Migdałki podniebienne lewy i prawy kształtu owalnego o dł. 3mm, barwy czerwonej, konsystencji tęgiej. Na przekroju ciemnoróżowe, soczyste. Gardło prawidłowo wykształcone. Błona śluzowa gardła wilgotna, bladoróżowa, pokryta niewielką ilością ciągliwego płynu barwy czerwonej.

Chrząstki krtani prawidłowo wykształcone, symetryczne, elastyczne. Błona śluzowa krtani wilgotna, barwy kremoworóżowej, pokryta niewielką ilością jasnoczerwonego śluzu. Pierścienie tchawicy prawidłowo wykształcone, symetryczne, elastyczne. Błona śluzowa barwy kremowej, wilgotna, gładka, pokryta mierną ilością pienistego śluzu. Oskrzela prawidłowo wykształcone, symetryczne. Błona śluzowa wilgotna, bladoróżowa, miernie rozpulchniona, pokryta mierną ilością krwistoczerwonego, śluzu. Przełyk drożny. Błona śluzowa przełyku bladoróżowa, gładka, wilgotna, pokryta śluzem.

Klatka piersiowa prawidłowo wykształcona. Ułożenie narządów jamy klatki piersiowej prawidłowe. W jamie klatki piersiowej zawarta niewielka ilość krwistego płynu, wystarczająca do zwilżenia narządów. Przepona prawidłowo wykształcona. Stosunek części mięśniowej do części ścięgnistej 4:1. Część mięśniowa przepony barwy ciemnoczerwonej, mięśnie o zachowanej strukturze włókienkowej. Opłucna i otrzewna przeponowa gładkie, lśniące, przeświecające. Opłucna mostkowa gładka, lśniąca, przeświecająca, widoczne przez nią mięśnie mostkowe barwy czerwonej, o zachowanej budowie włókienkowej. Opłucna ścienna gładka, lśniąca, przeświecająca. Widoczne przez nią mięśnie międzyżebrowe, barwy ciemnoczerwonej o zachowanej strukturze włókienkowej. Po lewej stronie w okolicy 4 przestrzeni międzyżebrowej widoczny otwór o średnicy około 1mm.

Płuca prawidłowo wykształcone. Liczba, wielkość oraz kształt płatów płucnych charakterystyczna dla gatunku. Brzegi płatów ostre. Konsystencja płuc poduszkowata. Powierzchnia płuc gładka. Barwa płuc mozaikowata od wiśniowoczerwonej do jasnoróżowej. Na powierzchni przekroju płuca ciemnoczerwone. Z przekroju wszystkich płatów wypływa niewielka ilość krwistego, pienistego płynu. Wszystkie płaty powietrzne.

Serce dobrze wykształcone, kształtu owalnego. Worek osierdziowy dobrze wykształcony, gładki, lśniący, przeświecający, miernie otłuszczony. Ciągłość worka osierdziowego przerwana, obecny otwór o średnicy około 1mm. W jamie worka osierdziowego obecna niewielka ilość czerwonego płynu. Wewnętrzna blaszka worka osierdziowego i nasierdzie gładkie, lśniące i przeświecające. Wsierdzie lewej komory szorstkie, lśniące, przeświecające, przepojone barwnikami krwi. Na wsierdziu lewej komory obecne kryształki wykrystalizowanej białej substancji. Wsierdzie lewego przedsionka gładkie lśniące przeświecające. Ściana lewej komory ścieńczała, ciągłość ściany przerwana, obecny otwór o średnicy około 1mm. Ściana lewego przedsionka prawidłowo wykształcona. Zastawka dwudzielna, dobrze wykształcona szorstka, błoniasta, przeświecająca. Struny ścięgniste i mięśnie brodawkowe dobrze wykształcone. W komorze prawej i przedsionku prawym obecne w dużej ilości ciemnoczerwone, gładkie, lśniące, łatwo wyłuskiwane skrzepy. Wsierdzie prawej komory i prawego przedsionka gładkie, lśniące, przeświecające, przepojone barwnikami krwi. Ściana prawej komory ścieńczała. Ściana prawego przedsionka prawidłowo wykształcona. Struny ścięgniste i mięśnie brodawkowe prawidłowo wykształcone. Zastawka trójdzielna prawidłowo wykształcona, gładka, błoniasta, przeświecająca. W tętnicy płucnej obecne ciemnoczerwone, wilgotne, gładkie, łatwo wyłuskiwane skrzepy krwi. Błona wewnętrzna gładka, lśniąca, kremowa. Zastawki półksiężycowate tętnicy płucnej prawidłowo wykształcone, gładkie, błoniaste, przeświecające. Błona wewnętrzna aorty gładka, lśniąca, barwy mlecznobiałej, w świetle aorty obecny ciemnoczerwony, wilgotny łatwo wyłuskiwany skrzep z wykrystalizowaną masą. Zastawki półksiężycowate aorty dobrze wykształcone, gładkie, błoniaste, przeświecające. Mięsień sercowy na przekroju barwy sinowiśniowej, konsystencji tęgiej, o zachowanej strukturze włókienkowej.

13. Jama brzuszna: otrzewna, sieć. 14. Śledziona. 15. Wątroba, pęcherzyk żółciowy. 16. Trzustka. 17. Nadnercza. 18. Nerki. 19. Przewód pokarmowy: żołądek (przedżołądki, wole), dwunastnica, jelito cienkie, grube, prostnica, krezka, węzły chłonne krezkowe, naczynia. 20. Narządy rodne. 21. Obwodowe węzły chłonne i naczynia. 22. Kościec, szpik kostny, stawy.

0x08 graphic

W jamie brzusznej obecna niewielka ilość płynu wystarczająca do zwilżenia trzewi, barwy wiśniowoczerwonej. Sieć prawidłowo wykształcona, ciągła, gładka, lśniąca i przeświecająca, mocno otłuszczona. Ułożenie narządów jamy brzusznej prawidłowe. Otrzewna ścienna gładka, lśniąca, przeświecająca, wilgotna, widoczne przez nią mięśnie brzuszne prawidłowo wykształcone, barwy czerwonej o zachowanej strukturze włókienkowej.

Śledziona o wielkości 18cm x 4cm, kształcie wydłużonym, barwy wiśniowobrunatnej, o brzegach zaokrąglonych. Konsystencja wiotka. Na przekroju miąższ czerwonowiśniowy, zbieralny w niewielkiej ilości.

Wątroba prawidłowo wykształcona, kształt płatów prawidłowy, liczba płatów charakterystyczna dla gatunku. Barwa ciemnowiśniowa, na brzegu lewego płata przyśrodkowego i bocznego czarna. Brzegi wątroby zaokrąglone, powierzchnia gładka, konsystencja tęga, lewy płat przyśrodkowy i boczny o konsystencji kruchej. Powierzchnia przekroju brunatna, wilgotna, budowa zrazikowa zatarta. Ilość wypływającej krwi z przekroju mierna.

Pęcherzyk żółciowy wielkości 2,5cmx1,5cm, kształtu charakterystycznego dla gatunku, miernie wypełniony żółtym płynem. Błona śluzowa pęcherzyka gładka, wilgotna, pokryta niewielką ilością ciągliwego śluzu barwy żółtej. Przewód żółciowy drożny.

Nerka prawa i lewa kształtu fasolowatego, charakterystycznego dla gatunku, wielkości 4x3cm, barwy mozaikowatej od różowej do czarnej. Torebki nerek znacznie otłuszczone. Na powierzchni nerek obecne plamy barwy czerwonej i białej wielkości łebka od szpilki. Na przekroju stosunek warstwy korowej do rdzennej wynosi 1:3. Barwa części korowej jasnobrunatna, części rdzennej bladomalinowa. Konsystencja nerek ciastowata . Torebka łatwo złuszczalna. Na powierzchnia nerek liczne kraterowate wgłębienia wielkości ziarna maku. Miedniczki nerkowe prawidłowo wykształcone, wielkości 1,5cm, barwy sinoróżowej. Błona śluzowa miedniczek nerkowych sinoróżowa, wilgotna, miernie rozpulchniona, pokryta niewielką ilością śluzu. W obu nerkach obecne kuliste twory, na przekroju wypełnione bezbarwnym płynem wielkości około 0,1cm.

Moczowody prawidłowo wykształcone, drożne. Pęcherz moczowy dobrze wykształcony, kształtu gruszkowatego, wypełniony niewielka ilością płynu barwy słomkowej. Błona śluzowa pęcherza gładka, kremowa, o zachowanej ciągłości, wilgotna, pokryta niewielką ilością śluzu. Cewka moczowa drożna.

Żołądek dobrze wykształcony, o kształcie charakterystycznym dla gatunku, wypełniony dużą ilością karmy.Błona śluzowa wilgotna, ciemnoróżowa, ogniskowo wiśniowa, przekrwiona i znacznie rozpulchniona. Pokryta znaczną ilością różowego śluzu. Fałdy błony śluzowej dają się rozprostować.

0x08 graphic
Jelito cienkie wypełnione półpłynną treścią pokarmową. Błona śluzowa różowa, wilgotna, pokryta dużą ilością śluzu, znacznie przekrwiona i rozpulchniona. Błona jelita ślepego sinokremowa, wilgotna, pokryta niewielką ilością śluzu. Jelito ślepe wypełnione treścią pokarmową barwy zielonkawej. Jelito grube wypełnione dużą ilością kału. Błona śluzowa jelita grubego szaroróżowa, pokryta niewielka ilością śluzu, miernie rozpulchniona.

BADANIA DODATKOWE (histopatologiczne, mikrobiologiczne, parazytologiczne, toksykologiczne i inne)

Nie pobrano materiału do badań.

ORZECZENIE

Badaniem sekcyjnym stwierdzono: ranę kłutą skóry, tkanki podskórnej i mięsni międzyżebrowych w okolicy serca, ranę kłutą worka osierdziowego i mięśnia sercowego, rozstrzeń komory prawej i lewej serca, wykrystalizowany morbital w prawej komorze serca , obrzęk płuc, przekrwienie bierne płuc, przekrwienie wątroby, zwyrodnienie śródmiąższowe wątroby, cysty w nerkach, przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek, przekrwienie czynne błony śluzowej żołądka i jelit.

Na podstawie stwierdzonych zmian ustalono, że bezpośrednią przyczyną śmierci była eutanazja drogą dosercową.


Pobierz dokument
protokol.polowa.od.piotra.weterynaria.rok.3.doc
Rozmiar 57 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
anapaty pytania 2 koło pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, Semestr 1
skora wejsciowka, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, Znamiona śmierci i skóra
kozy i owce, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
2 koło anapaty, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
2 ko+éo anapaty pe+éna wersja, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, Semestr 1
Choroby wirusowe - tabelka, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
anapaty soluffka, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
koło 1 pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, komis
Nowotwory pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
Anapaty - zakaźne, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna
anapaty pytania 2 koło pytania, Weterynaria rok 3, Anatomia patologiczna, 1 semestr, Semestr 1
protokol sadowy badanie ortopedyczne, Weterynaria, ROK V, Weterynaria Sądowa
protokol badania ortopedycznego 2012, weterynaria, 5 rok semestr 1, weterynaria sądowa
Pytania od 49, Weterynaria, Rok 5, semestr X, administracja
AP - Ćw - Protokół Sekcji Zwłok - SGGW, weterynaria 3 rok WROC, semestr 6, Apy 2 sem

więcej podobnych podstron