Lokalizacja uszkodzeń w liniach kablowych (L21), AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo

Pobierz dokument
lokalizacja.uszkodzen.w.liniach.kablowych.l21.doc
Rozmiar 88 KB

Politechnika Lubelska

Katedra Podstaw Metrologii

Laboratorium Metrologii

Ćwiczenie nr 21

Temat: Lokalizacja uszkodze* w liniach kablowych.

Data wykonania: 14.03.2000

Wykonali :

Pyzik Mirosław

Gajdziński Radosław

1. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami lokalizacji uszkodzeń w liniach kablowych.

2. Wykonanie ćwiczenia.

DANE LINII:

Długość linii lk=1500m

Przekrój poprzeczny linii s=16mm2

Materiał: Aluminium

3. Lokalizacja uszkodzeń za pomocą megaomomierza indukcyjnego i wyznaczenie schematu zastępczego linii czteroprzewodowej

Miejsce i rodzaj pomiaru

R-S

R-T

S-T

R-0

S-0

T-0

Oporność izolacji w końcu I

50MΩ

50MΩ

50MΩ

50MΩ

50MΩ

0

Oporność izolacji w końcu II

50MΩ

50M

50MΩ

50MΩ

50MΩ

0

Oporność izolacji w końcu I przy zwartych żyłach w k.II

50MΩ

50MΩ

0

50MΩ

0

0


Przyrządy użyte w tym pomiarze: Mostek Wheatstone'a typ MW-4 PL-P3-93-E6

Schemat zastępczy badanej linii:

0x01 graphic

Na podstawie wstępnych oględzin możemy stwierdzić, że występuje przerwa w przewodzie R oraz przebicie przewodu T do przewodu 0 .

4. Lokalizacja przebicia izolacji T-0 za pomocą mostka Murray'a

Schemat układu pomiarowego

0x01 graphic

Przyrządy użyte w tych pomiarach :

Koniec I

a=10 cm

b=17,5 cm

Koniec II

a=30 cm

b=12,6 cm

0x08 graphic

lx1 - odleg*ość uszkodzenia linii od ko*ca I

lx2 - odleg*ość uszkodzenia linii od ko*ca II

Czułość układu

0x08 graphic

5. Lokalizacja przebicia izolacji T-0 metodą spadku napięcia.

0x01 graphic

Przyrządy użyte w tych pomiarach:

I KONIEC

II KONIEC

I = 25mA

I=25mA

U1 = 22 [dz]

U1=28 [dz]

U2 = 12 [dz]

U2 = 5[dz]

0x08 graphic

lx1 - odleg*ość uszkodzenia izolacji od ko*ca I

lx2 - odleg*ość uszkodzenia izolacji od ko*ca II

6. Lokalizacja przerwy w przewodzie R metodą galwanometru balistycznego.

Schemat układu pomiarowego:

0x01 graphic

Przyrządy użyte w tym pomiarze:

Tabela pomiarów:

1X

22

1y

17

E=5V ,kb=3,4 ∗10-8 C/dz ,t=11s

Q=E∗Cx =kb∗α1x

Q=3,4∗10-8 C/dz∗22dz = 0,748∗10-6 C

Cx=Q/E =0,748∗10-6C/5V =0,150∗10-6F

lx= [lk∗(Cx /(Cx +Cy))] =1500∗(0,150∗10-6 /(0,150∗10-6 +0,115∗10-6))

lx=849,0 m

łaunek kabla w czasie t-sekundowym po wyłączeniu przełącznika

0x01 graphic

lX - długość odcinka kabla do miejsca zerwania żyły

lk - całkowita długość kabla

7. Wnioski.

Za pomocą megaomomierza indukcyjnego oraz kiloomomierza pomierzyliśmy różne kombinacje rezystancji kabla.W końcu I nie można było określić oporności izolacji .Mogło to być spowodowane wadliwym działaniem przyrządów. Na podstawie tych pomiar*w można przypuszczać, że kabel jest uszkodzony. Charakterem uszkodzenia jest przerwa w fazie R oraz przebicie w izolacji fazy T do 0. Wnioski te da*y podstawę do dalszych dok*adniejszych pomiar*w, takich jak odleg*ość uszkodzenia od miejsca pomiaru.

Następnym więc pomiarem by* pomiar za pomocą mostka Murray'a. Wyniki otrzymane z pomiar*w a następnie z wylicze* okaza*y się zdawalające, jako że suma długości kabla uszkodzonego dała wartość nie odbiegającą od wartości podanej na stanowisku. Kolejny pomiar oparty na metodzie spadku napięcia da* już większą dok*adność pomiaru . Przy porównaniu metod : pętli Murray'a i spadku napięcia możemy stwierdzić ,że metoda spadku napięcia jest bardziej dokładna .Niedokładność pomiaru pętlą Murray'a jest spowodowana mała czułością,wpływem przewodu zwierającego pętlę oraz małą dokładnością przy dużym oporze przejścia w miejscu uszkodzenia .

W ostatnim pomiarze mającym na celu określenie odleg*ości przerwania linii do miejsca pomiaru za pomocą galwanometru balistycznego nie możemy stwierdzić czy pomiary zostały wykonane poprawnie. Należy jednak dodać , że metoda ta jest skuteczna tylko wtedy, gdy stan izolacji kabla przerwanego jest nienaruszony, tzn. nie uszkodzony oraz gdy pomiary są powtarzalne, tzn. gdy czasy prze*ączania prze*ącznikiem są wielkością do powt*rzenia za każdym pomiarem.

4

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


Pobierz dokument
lokalizacja.uszkodzen.w.liniach.kablowych.l21.doc
Rozmiar 88 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
MET14X, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
12''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l
METRO 14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
METTAD1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
METRO2P, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
OZ M11, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,

więcej podobnych podstron