Jesień w parku i w lesie, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy

Pobierz dokument
jesien.w.parku.i.w.lesie.wychowanie.doc
Rozmiar 27 KB

Jesień w parku i w lesie - scenariusz zajęć wgrupie mieszanej

1.Słuchanie wiersza „Grzybobranie” H. Buczkówny z jednoczesnym odpowiadaniem na pytania kończące zwrotkę. Tworzenie zbioru grzybów - podział na podzbiory: jadalne i trujące.

Dobór odpowiednich grzybów do koszyka. Wyszukiwanie w sali grzybów, zbieranie do melodii „Szukam grzybka borowika”

Poznanie sposobu zbierania bez niszczenia grzybni.

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4 z wykorzystaniem woreczków

/ doskonalenie ćwiczeń z przyborem

Hasło programowe:

- przyzwyczajanie do chronienia przyrody sposobami dostępnymi dzieciom: niepotrzebnego zrywania roślin, grzybów. str. 82

- rozumienie konieczności chronienia grzybni przy zbieraniu łatwo rozpoznawalnych grzybów str. 68.

- Wyodrębnianie podzbiorów danego zbioru. str. 64.

Cel główny:

- doskonalenie umiejętności tworzenia zbioru i segregowania elementów zbioru, tworzenia podzbiorów rozłącznych.

Cele szczegółowe:

- wypowiadanie się na temat oglądanego środowiska przyrodniczego,

- bogacenie słownictwa w związku z poznawanym środowiskiem przyrodniczym

- słuchanie utworu literackiego ze zrozumieniem,

- klasyfikowanie zbiorów,

- określanie relacji między elementami środowiska przyrodniczego,

- rozwijanie wrażliwości słuchowej,

- właściwe reagowanie na przerwę w muzyce, dbanie o przyrodę.

Cele operacyjne:

- dziecko wypowie się na temat środowiska przyrodniczego jakim jest las,

- bogaci słownictwo związane z lasem,

- słucha ze zrozumieniem utworu, umie odpowiedzieć na pytania, dokończyć tekst,

- klasyfikuje zbiory, potrafi utworzyć podzbiór zboru,

- potrafi określić relacje między elementami środowiska przyrodniczego,

- reaguje na przerwę w muzyce,

- wyszukuje grzyby w sali, nazywa je

Formy : zajęcie z całym zespołem z podziałem na grupy.

Metody:

Czynna: zadań stawianych do wykonania,

samodzielnych doświadczeń

ćwiczeń utrwalających

Słowna: wiersz, wyjaśnienia, polecenia, objaśnienia, piosenka,

Oglądowa : pokaz i obserwacja.

Środki dydaktyczne : tekst wiersza M. Buczkówny, ilustracje grzybów, koszyków, sylwety grzybów.

Przebieg:

1.Słuchanie wiersza i odpowiadanie na pytania kończące każdą zwrotkę.

Grzybobranie

Kiedy ptaki już wstaną,

Kwiaty zbudzą się rano,

Z koszem idę do lasu,

Dlaczego?

Zbieram tylko koźlaki,

Prawdziwki i maślaki

Muchomory omijam.

Dlaczego?

Każdy grzybek wykręcę,

Żeby było ich więcej-

Wyjmę z ziemi ostrożnie.

Dlaczego?

2. Pokaz różnych grzybów, próby ich nazywania, omawianie wyglądu.

3. Zabawa ruchowa z elementem wyciszenia „ Spacer po lesie w poszukiwaniu grzybów” - pokonywanie różnych przeszkód, wspięcie, czworakowanie, chód z zamkniętymi oczami, podskoki, uważne obserwowanie, skradanie.

Ćwiczenia dramowe - improwizacja czynności zbierania grzybów w lesie.

- chodzenie po lesie i wypatrywanie grzybów,

- wzajemne przekazywanie informacji w czasie szukania,

- wyrażanie radości ze znalezionego grzyba,

- opisywanie grzyba(wyobrażonego),

- wykręcanie grzyba z podłoża,

- czyszczenie korzenia i układanie w koszyku.

4. Powrót do tablicy:

rozwiązanie zagadki

„W lesie go spotkasz i dziwisz się srodze:

bo ma kapelusz, ale gdzie? Na nodze!

Pokaz dużego kosza i sylwet różnych grzybów, nazywanie jadalnych i wkładanie ich do kosza, pokaz i omówienie wyglądu muchomora, poznanie innych grzybów trujących, rozumienie konieczności nie zrywania ich, poznanie szkodliwości dla zdrowia grzybów trujących.

„ Pozbieranie' i powkładanie grzybów do koszyka a pozostawienie trujących.

Omówienie sposobu zbierania grzybów bez niszczenia grzybni

5. Zabawa ruchowa do melodii piosenki „ Szukam grzybka borowika”,

na przerwę w muzyce dzieci wyszukują w sali grzyby jadalne i wkładają je do koszyka.( nazywają je).

6. Praca przy stolikach,

6 - latki - wycinają sylwety grzybów jadalnych i wklejają je do koszyka , muchomory przyklejają w lesie. Przeliczają, stemplują odpowiednia liczbę.

5 - latki - tworzą zbiory grzybów jadalnych w zakresie liczby oznaczonej symbolem kropkowym.

3, 4 latki kolorują sylwetę borowika.

7. Ocena prac dzieci przez poszczególne grupy - motywowanie swoich ocen.


Pobierz dokument
jesien.w.parku.i.w.lesie.wychowanie.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
JESIEŃ W LESIE, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Deszczowo jesienne zabawy logopedyczne, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pr
Jesień w ogródku warzywnym, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesienna zgaduj zgadula, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
jesień w parku, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Pogoda jesienią, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Co robią zwierzęta jesienią, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesień, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Szal pani Jesieni, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Nadchodzi jesień, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Zabawy na jesienną szarugę, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
jesienna pogoda, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesienne liscie3, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesienne zabawy, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Jesienne popołudnie, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
poranny krąg - jesień, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
POWITANIE Jesieni, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Pogoda jesienią, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy
Pluszowy miś, Wychowanie przedszkolne-gotowe scenariusze wraz z kartami pracy

więcej podobnych podstron