ćw 11 Bruner, Psychologia, Osobowość, opracowania

Pobierz dokument
cw.11.bruner.psychologia.osobowosc.doc
Rozmiar 57 KB

Jerome Bruner „Życie jako narracja”

Osobowość, ćw. 11

ŻYCIE JAKO NARRACJA

Zatem, podejście Brunera do narracji jest typu konstruktywistycznego - główną przesłanką jest fakt, że „tworzenie świata” jest zasadniczą funkcją umysłu zarówno w naukach ścisłych, jak i humanistycznych.

„Czy oznacza to, że nasze autobiografie to konstrukty, że lepiej na nie patrzeć jako na świadectwo tego, co się wydarzyło (bo świadectwo takowe nie istnieje), ale jako na ciągłą interpretację i reinterpretację naszych przeżyć?”

KULTURA I AUTOBIOGRAFIA

Co nie znaczy, że nie istnieją inne kryteria czasowe do opisania wydarzeń w życiu, jak układ kalendarzowy czy zegarowy, jednak nie oddadzą one sensu przeżycia. Tu autor odwołuje się do Paula Ricoeura, który w swej pracy powyższą tezę udowodnił.

„Życie” w tym sensie to ten sam rodzaj konstruktu ludzkiej wyobraźni co narracja. Jest ono konstruowane przez istoty ludzkie poprzez aktywne rozumowanie, ten sam rodzaj, za pomocą którego budujemy narrację. Kiedy ktoś opowiada swoje życie jest to zawsze raczej pewne osiągnięcie poznawcze, Anie kryształowo przejrzysty recytatyw rzeczy jednogłośnie podanych. (…o matko!). Relacjonowanie swojego życia to wyczyn interpretacyjny.

FORMY AUTONARRACJI