UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy

Pobierz dokument
umowa.kupna.sprzedazy.samochodu.tg.sciagii.doc
Rozmiar 25 KB

Miejscowość, dnia

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy :

Panem /ią/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , legitymującym się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wydanym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej sprzedającym,

a Panem /ią/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , legitymującym się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wydanym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej kupującym.

§ 1.

1. Sprzedający sprzedaje pojazd będący jego własnością, nie obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz innymi wadami prawnymi.

2. Kupujący kupuje pojazd marki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o nr rej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nr nadwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , rok produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

dowód rejestracyjny nr . . . . . . . . . . . . . . . . . wydany przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., za cenę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2.

Kupujący stwierdza, że dokonał osobiście oględzin pojazdu wymienionego w §1 i zapoznał się z jego stanem technicznym, do którego nie zgłasza zastrzeżeń.

§ 3.

  1. Z chwilą podpisania umowy przechodzi na kupującego własność przedmiotu umowy.

  2. Z chwilą wydania przedmiotu umowy przechodzi na kupującego niebezpieczeństwo jego utraty lub uszkodzenia.

§ 4.

Kupujący zgodnie z obowiązującymi przepisami dokona przerejestrowania pojazdu we właściwym urzędzie w ciągu 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 5.

Opłatę skarbową z tytułu nabycia pojazdu uiści kupujący.

§ 6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla kupującego i sprzedającego.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kupujący Sprzedający


Pobierz dokument
umowa.kupna.sprzedazy.samochodu.tg.sciagii.doc
Rozmiar 25 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
UMOWA SPRZEDAŻY, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
UMOWA AGENCYJNA, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
UMOWA O DZIEŁO, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
UMOWA DOSTAWY, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
UMOWA UŻYCZENIA, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
UMOWA POŻYCZKI, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
UMOWA ZASTAWU, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
UMOWA ZLECENIE, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
UMOWA O SPEDYCJI, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
UMOWA PRZEDWSTĘPNA, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
UMOWA NAJMU, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
UMOWA DAROWIZNY, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umowy
Wniosek o wpisanie do Polskich Ksiąg Stanu Cywilnego Aktu St, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,W
USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Umow
KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Um
Pseudokibice piłkarscy, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Referaty i Ściąg
Skinheads opracowane final, TG, ściagii, ŚCIĄGI, Ściągi itp, WOS,WOK,Przedsiębiorczość, Referaty i Ś

więcej podobnych podstron