ZABAWY DLA PRZEDSZKOLAKÓW, zabawy dla przedszkolaków, zabawy dla dzieci przedszkolnych

Pobierz dokument
zabawy.dla.przedszkolakow.zabawy.dla.doc
Rozmiar 73 KB

ZABAWY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE ANALIZĘ I SYNTEZĘ SŁUCHOWĄ

  1. Ćwiczenia wrażliwości słuchowej (koncentracji na bodźcu słuchowym, rozróżnianiu dźwięków, pamięci słuchowej):

  1. Ćwiczenia rytmiczne (koncentracji na bodźcu słuchowym, analizy słuchowej, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej)

  1. Ćwiczenia słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej. Ćwiczenia te mogą być prowadzone z pomocami konkretno - werbalnymi ( obraz + nazwa + wyraz).

 ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE FUNKCJE MOTORYCZNE

 1. Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej:

2. Ćwiczenia sprawności manualnej:

a) rozmachowe

Albo wyścig rąk, który polega na tym, że rysujemy na tablicy kropkę, a dziecko ma trafić na nią z obu stron jednocześnie obiema rękoma. Która pierwsza dojdzie do mety ta wygrywa.

b) manualne (motoryka mała czyli usprawnienie dłoni, palców, nadgarstka)

-         sznurowanie butów,

-         wiązanie supełków i rozplątywanie ich,

-         nawlekanie koralików na sznurki, żyłki, itp.

c) graficzne (usprawniają drobne ruchy ręki ułożonej w pozycji jak przy pisaniu)

Szukamy misia

Pomoce:   miś, lalka lub dowolna maskotka.

Przebieg zabawy:   Na początku zabawy prowadząca chodzi z dziećmi po sali, nazywając znajdujące się meble (krzesło, stół, łóżeczko). Następnie pokazuje dzieciom misia (lalkę) i mówi, że go schowa. Podczas gdy dzieci odwróciły się do ściany, prowadząca chowa misia, ale tak, by był widoczny. Na sygnał prowadzącej zaczynają poszukiwania, a po odnalezieniu mówią, gdzie był miś, np. na krzesełku, pod stołem, za łóżeczkiem, obok lalki. Zabawę powtarzamy 3-4 razy. Do zabawy można powracać wielokrotnie i chowając misia zachęcać dzieci, aby używały pojęć np.: wysoko, nisko, na górze na dole, z lewej strony, z prawej strony półki itp.

  Nazywamy części ciała

Pomoce: duże lustro (powinna w nim być widoczna cała sylwetka dziecka).

Przebieg zabawy:

Dziecko stoi twarzą do lustra, a dorosły za dzieckiem:

-          Spójrz w lusterko i powiedz, co widzisz?

-          Pokaż, gdzie jest twoje oko...Teraz drugie...

-          Pokaż, gdzie masz nosek... policzki, brodę, uszy, gdzie jest twoje czoło?

Należy zwrócić uwagę, żeby dziecko pokazywało to wszystko na sobie i w lustrzanym odbiciu w ten sposób oswajają się z własnym wizerunkiem.

W podobny sposób trzeba obejrzeć i nazwać z dzieckiem odbicie wszystkich części ciała. 

Duże i małe

Pomoce: Po dwie zabawki tego samego rodzaju, wyraźnie różniące się wielkością (jedna mała, druga duża):lalka, piłki, misie, samochody, klocki itp. Dwa kosze-duży i mały.

Przebieg zabawy:

Na zakończenie zaprasza dzieci do swobodnych zabaw z piłką.  

  Czy lalka jest podobna do ciebie?

Pomoce: duża lalka

Przebieg zabawy: 

Ustawiamy lalkę twarzą do dziecka i mówimy:

-  Pokaż, gdzie są lalki włosy... Ty masz włosy i lalka ma włosy...

-  Pokaż czoło lalki... Ty masz czoło i lalka ma czoło...

I tak po kolei dziecko ogląda lalkę porównując ją ze swoim wizerunkiem i nazywając wyróżnione części ciała. Na zakończenie trzeba ustalić, czy lalka jest chłopcem, czy dziewczynką

Literatura:

Książki ułatwiające reakcje empatyczne

 

Rozwijanie empatii przez czytanie dziecku książek, które pozwalają mu doświadczyć uczuć bohaterów. Wiek bez ograniczeń. Książki dają cudowną możliwość znalezienia się w świecie innych ludzi (z zachowaniem bezpieczeństwa dla własnej osoby). Wybierzecie takie, które mogą mieć cokolwiek wspólnego z życiem waszego dziecka, ale jednocześnie pozwalają na zastanowienie się nad losem innych.

 

Antena empatii

 

W uczeniu dziecka empatii pomoże nam specjalna antena zakładana na głowę.

Wiek od 3 do 12 lat.

Materiał: opaska na głowę, gruby drut i małe poliestrowe piłeczki.

Robimy antenę empatii. Dwa grube kawałki drutu przyczepiamy jednym końcem do opaski, a na drugim mocujemy po jednej poliestrowej piłeczce. Udajemy razem z dzieckiem, że nasza antena potrafi wyłowić „sygnały uczuć” wysłane przez drugą osobę.

Kiedy wasza pociecha zrani czyjeś uczucia, na przykład nie zechce podzielić się swymi zabawkami, niech założy antenę empatii i nastroi ją na emocje pokrzywdzonego dziecka. Zapytajcie, jakie informacje odebrała antena. Sami też ją zakładajcie, kiedy chcecie wczuć się w sytuację kogoś innego.

 

I co wtedy?

 

Zabawa pomagająca dzieciom zrozumieć, że to, co robią, ma jakieś konsekwencje.

Wiek od 2 lat.

Ta zabawa jest zwyczajem, który powinien być prowadzany w życie przez wszystkich rodziców i nauczycieli, jeśli chcą oni nauczyć dzieci empatii. Kiedy młoda osoba zrobi coś drugiemu - zarówno pozytywnego, jak i negatywnego - ważne jest, żeby zrozumiała, co może z tego wyniknąć. Poproście ją, by spróbowała zastanowić się nad tym i wyobrazić sobie, co dalej stanie się z tobą. Jeśli na przykład wyśle kartki z podziękowaniami do ludzi, od których dostała prezenty, zapytajcie, co może nastąpić potem. Czy sprawi tym osobom przyjemność? Czy będą miały wrażenie, że są docenione? Przykładem negatywnym można posłużyć się wtedy, gdy wasz malec brzydko przezywa innego brzdąca. Co dzieje się z uczuciami tego dziecka chwilę potem? A kilka dni później?

Baw się z dzieckiem

Odczytaj głośno i rytmicznie dziecku kolejne wyliczanki. Co w nich śmieszy? Do jakich zabaw można je wykorzystać? Naucz tych, które się dziecku podobają.

Źródło nieznane. Podarowała Grażynka Nowacka.

 Zabawy matematyczne

We wszystkich grupach wiekowych nauczycielki pracują nad kształtowaniem
u dzieci pojęć matematycznych. Zajęcia te zawsze dostosowane są do wieku dziecka. Na przestrzeni wielu lat pracy obserwujemy trudności dzieci w przyswajaniu niektórych pojęć matematycznych. Z naszej obserwacji wynika, że o niepowodzeniach decyduje nie brak wiadomości, lecz obniżony poziom odporności emocjonalnej przy rozwiązywaniu nawet najprostszych zadań matematycznych, dlatego uczymy dzieci matematyki poprzez zabawę. Dziecko uczy się, choć nie jest tego świadome, a przy tym świetnie się bawi. Oto kilka przykładowych zabaw:

  PRANIE

Cel - tworzenie par, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.

Pomoce: stojaki ze sznurkiem na bieliznę, klamerki, 7 par skarpetek (dla każdej drużyny), cyfry od 1 do 10.

 Przebieg zabawy:

Zrobiłam porządki, zrobiłam pranie,

Czeka mnie tylko skarpetek rozwieszanie.

Tu kolorowa, tutaj w paseczki,

Tu cała biała, a ta w gwiazdeczki.

Wszystkie skarpetki tak wymieszane,

Sama już nie wiem czy są dwie takie same.

Prosimy dziecko, aby  rozwiesiło parami skarpetki i przypięło taką cyfrę, która wskaże, ile par skarpet wisi na sznurku. Następnie dz. sprawdza, czy przypięło właściwą cyfrę. Zapraszamy do suszenia prania -  dziecko dmucha w stronę sznurków ze skarpetami.

  PAJAC

Cel- sprawne posługiwanie się znakami matematycznymi +, -, cyframi, rozwiązywanie prostych działań matematycznych.

 Pomoce: plansza z narysowanym pajacem (kontur) z wypisanymi działaniami (7+1,4+2,4+5,6+3,2+2,8-2,7-3) sztaluga, na której zawieszona jest plansza, kolorowa kreda do kolorowania pajaca, mokre ściereczki do wytarcia rąk, pojemnik na ręczniki.

 Przebieg zabawy:

Dziecko stoi przy sztaludze. Mówimy:

- naszej zabawie przyglądał się z ukrycia pajac. Myślę, że nie bawił się z nami, bo nie ma takiego ładnego ubranka jak ty. Pajac już wie, jak chce być ubrany. Ja też wiem, jakie kolory lubi pajac, a ty?

Kolor wyznacza wynik poszczególnych działań. Każda kredka ma swoją cyfrę. Dziecko koloruje pajaca wg wskazówek.

  BUDUJEMY DOM

Cel:- rozpoznawanie figur geometrycznych, nazywanie ich, określanie cyfrą liczebność zbioru.

Pomoce: sztaluga z projektem domu, koperta z figurami geometrycznymi: 5 czerwonych trójkątów, 8 żółtych kwadratów, 5 niebieskich prostokątów, 4 zielone koła, cyfry
od 1-10, kartka kolorowego brystolu - jako ściana domu, od której dziecko zaczyna budowę domu.

Przebieg zabawy:

Zapraszamy dziecko do budowy domu i prosimy o pomoc w policzeniu poszczególnych elementów. Trzeba policzyć wszystkie figury, z których składa się dom. Liczebność poszczególnych zbiorów figur dziecko określa odpowiednią cyfrą. Następnie zapraszamy dziecko do ułożenia takiego samego domu, jaki zaprojektował architekt, ale z elementów mniejszego formatu, które znajdują się w kopercie.
Po skończonej zabawie dziecko porządkują miejsce pracy.

  PRZYKŁADY ZABAW UŁATWIAJĄCYCH PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNOŚCI W NAUCE CZYTANIA I PISANIA

I. Usprawnianie funkcji słuchowych:

1. Zabawa w „wyrazy": prosimy dziecko, aby powiedziało jakiś wyraz na daną głoskę (mogą to być imiona; nazwy zwierząt itp.)
2. Wyszukiwanie obrazków na daną głoskę.
3. Lokalizacja głoski w wyrazie : (wypowiadamy jakiś wyraz i pytamy :"Co słyszysz na początku?" np.: klocki, następnie pytamy: „co słyszysz po „ł", a co na końcu tego wyrazu?. Stopniowo dajemy dziecku coraz trudniejsze wyrazy do analizy.
4. Czytamy pary wyrazów podobnie brzmiących np.: półka - bułka i prosimy aby podniosło rękę lub klasnęło, gdy słyszy „b', a nic nie robiło gdy słyszy „p".
Analogicznie ćwiczymy różnicowanie głosek: g-k. s-z, dź-ć.
Przykładowa lista wyrazów podobnie brzmiących: biurko - piórko, buty - budy. koza - kosa, sieci - siedzi, góra - kura, bucik - budzik, wąs - wąż. miś- mysz, myszka - miska.
5. Dobieranie litery do obrazka: wybieranie tych ilustracji, które rozpoczynają się od usłyszanej głoski i przyporządkowanie mu odpowiedniej litery.
6. Układanie wyrazów z sylab: z kartoników z wypisanymi sylabami. Polecamy dziecku układać wyrazy, początkowo proste - dwusylabowe, potem coraz dłuższe, 3- 4- sylabowe.
7. Ćwiczenia odtwarzania rytmu: np.: wyklaskujemy jakiś rytm, a dziecko powtarza.

II. Rozwijanie funkcji wzrokowych:

1.Ćwiczenia orientacji przestrzennej: wskazanie przez dziecko położenia przedmiotów (na, pod, obok, koło, na prawo od; na lewo od itp.)
2. Wyszukiwanie podobnych do siebie liter w tekście (w gazecie) i podkreślanie ich różnymi kolorami: dajemy polecenie -„odszukaj literkę „d" i zaznacz ją kolorem czerwonym, a teraz odszukaj literkę „b" i zaznacz ją kolorem zielonym itp.
3. Lepienie z plasteliny lub układanie liter z drutu - utrwalanie jej obrazu.
4. "Zgadywanie liter": na kartonie wykonujemy za pomocą patyczka ruchy pisania określonej litery i dziecko ma odgadnąć jaką literę „napisaliśmy".
5.Układanie obrazków z części: układanki, pocięte pocztówki, loteryjki obrazkowe, puzzle, domino, dobieranki.
6. Składanie sylab w sensowne wyrazy.
7. "Deszcz liter"- rozpoznawanie wybranej litery wśród zestawu innych liter.

III. Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną:

1. Odrysowywanie na folii, przez kalkę, pergamin początkowo prostych kształtów, potem bardziej skomplikowanych - odrysowywanie rysunków przy pomocy szablonów.
2. Pisanie po "śladzie" np.: dziecko ma napisane litery w postaci kropek i jego zadaniem jest ich połączenie.
3. Wykonanie liter z drutu i układanie figur geometrycznych.
4. Obrysowywanie konturów.
5. Wycinanie liter z gazet.
6. Kreślenie szlaków literopodobnych - ważna ciągłość ruchu.
7. Rysowanie liter na tackach z kaszą manną.
Uzupełnieniem będą wszelkiego rodzaju zajęcia techniczne, majsterkowanie, zajęcia usprawniające ruchy drobnych mięśni dłoni i palców.
Podobne ćwiczenia wykonywane są w rozmaitych wariantach w przedszkolu.
Zależy nam na tym, aby działania w przedszkolu współgrały z pracą rodziców.


Pobierz dokument
zabawy.dla.przedszkolakow.zabawy.dla.doc
Rozmiar 73 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wiersz awantura, zabawy dla przedszkolaków, wiersze dla dzieci
do piosenki Przedszkolak, dla dzieci, Zabawy
Zabawy tatusiów, Przedszkole, Zabawy dla dzieci przedszkolnych
zabawy dla dzieci, Zabawy w przedszkolu
Wiersze o warzywach, zabawy dla przedszkolaków, wiersze dla dzieci
Ćwiczenia i zabawy dla dzieci 3 letnich, Przewodniki metodyczne przedszkole
ZABAWY DLA MALUSZKÓW, zabawy dla przedszkolaków, zabawy dla dzieci przedszkolnych
wiersz madre glowki, zabawy dla przedszkolaków, wiersze dla dzieci
RYMOWANKI DLA DZIECI, zabawy dla przedszkolaków, Zabawy paluszkowe
Zabawy na bal karnawałowy, dla dzieci, PRZEDSZKOLE, Bal karnawałowy
Łata i dziura, zabawy dla przedszkolaków, wiersze dla dzieci
wiersze dla maluszków, zabawy dla przedszkolaków, wiersze dla dzieci
Gratka dla dziadka, zabawy dla przedszkolaków, wiersze dla dzieci
Zabawy z misiami, Przedszkole, Zabawy dla dzieci przedszkolnych
SCENARIUSZ ZABAWY KARNAWAŁOWEJ-w krainie zabawek, dla dzieci, PRZEDSZKOLE, Bal karnawałowy
Scenariusz zabawy karnawałowej-czarodziejskie moce, dla dzieci, PRZEDSZKOLE, Bal karnawałowy
zabawy dla dzieci od 2 -5 lat, Zabawy dla przedszkolaków

więcej podobnych podstron