PYTANIA Z EGZAMINU- UE-Klaudia, Sesja, Rok 4 i 5, Funkcjonowanie w strukturach UE

Pobierz dokument
pytania.z.egzaminu.ue.klaudia.sesja.rok.4.i.5.doc
Rozmiar 28 KB

PYTANIA Z EGZAMINU - FUNKCJONOWANIE W STRUKTURACG UNII EUROPEJSKIEJ

1.Co może zrobić funkcjonariusz przy pościgu transgranicznym ( kontynuowanie, zatrzymanie i sprowadzenie do kraju -były jeszcze jakieś 2 odp., ale nie pamiętam )

2. co jest pierwotnym obiektem prawa międzynarodowego? (państwo)

3.PE i RUE instytucje o charakterze prawodawczym pełnią funkcję? (współdecydowania)

4.sprawa Gordon ( chyna ulotki- nie usługa bo nie pobiera opłaty)

5. sprawa Aldony, Małgorzaty i Jany- prostytucja- samozatrudnienie

6.sprawa Krystyny Zabłockiej- Weyhermuller ( chyba dyskryminacja regionalna)

7.sprawa Tado Maruko (renta po wdowie)

8.postanowienia wspólnotowe- kto wykonuje?_Komisja i państwa członkowskie- chyba

9.zasada non-refoulement (nie wolno deportować uchodźcy do kraju, w którym groziłoby jej niebezpieczeństwo prześladowania)

10. Obywatel spoza UE jakie ma prawa? (skargi do RPO)

11.Kompetencje wyłączne UE? Stanowienie prawa i przyjmowanie aktów prawnie wiążących

12.Nazwa Minister spraw Zagranicznych dotyczy? Przewodniczącego Rady ds. Zagranicznych

13.cecha dyrektywy ( nie wiąże co do rezultatów)

14.Obuwatelsto Unijne (uzupełniające) powinno być dodatkowe ale wśród odp. Było tylko uzupełniające

15.Sąd I Instancji- funkcje ( rozpatruje wszystkie sprawy, znaki towarowe- nie wiem jaka odp)

16.Persistent objector co to? państwo, które nie staje się związane określoną normą zwyczaju międzynarodowego ponieważ sprzeciwia się jej w sposób stały, konsekwentny i jednoznaczny

17.świadczenia usług- co zawierają ? odpłatność, czasowość, element transgraniczny

18.zawód regulowany? Odpowiednie kwalifikacje

19.Srodki wyrównawcze- Staż adaptacyjny LUB test umiejętności ( jeszcze była odp z I pomiędzy testem, a stażem , więc nie nabrać się)

20.które nie należy do instytucji UE ? RPO

Były 23 pytania . 3 pytań nie pamiętam . Powodzenia . Klaudia


Pobierz dokument
pytania.z.egzaminu.ue.klaudia.sesja.rok.4.i.5.doc
Rozmiar 28 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania egzamin funkcjonowanie w strukturach unii, Sesja, Rok 4 i 5, Funkcjonowanie w strukturach UE
Wykład 7.Unia, Sesja, Rok 4 i 5, Funkcjonowanie w strukturach UE
rr PYTANIA Z EGZAMINU Z R ZNIC INDYWIDUALNYCH, Sesja, Rok 2 sem 2, WYKŁAD - Psychologia różnic in
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, UE Katowice FiR, finanse publiczne
Chirurgia pytania z egzaminu 2006, Stomatologia, III rok, chirurgia ogólna
Pytania z egzaminu z 2008 r zwierzaki, III rok
PYTANIA Z EGZAMINU PATOMORFOLOGIA 2013, weterynaria, 4 rok, patomorfologia
WSPOMAGANIE ROZWOJU - pytania z egzaminu (1), Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), W
psychopatologia pytania egzamin, Studia, Psychologia, SWPS, 3 rok, Semestr 05 (zima), Psychopatologi
Logistyka-pytania z egzaminu, UE Katowice, II stopień sem2, LOGISTYKA
Jakiś gotowiec- pytania z egzaminu!, weta up.lbn, rok 1, sem 1, chemia, Chemia, Chemia- egzamin (od
PYTANIA EGZAMIN BIOCHEMIA, BIOLOGIA UJ, ROK II, Semestr 1, Biochemia, egzamin
pytania egzaminy te same co rok temu, Weterynaria, Rok 5, semestr IX, interna
Pytania egzaminacyjne - Inf i SI - ETI-1 rok-2006-7, Alll, Studia, I semestr, Informatyka i systemy

więcej podobnych podstron