Filtry parowe to urządzenia do oczyszczania pary, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 4, aparatura procesowa

Pobierz dokument
filtry.parowe.to.urzadzenia.do.oczyszczania.doc
Rozmiar 61 KB

Filtry parowe to urządzenia do oczyszczania pary. Są wykorzystywane do wyeliminowania cieczy i cząstek stałych zanieczyszczeń z mokrej i zanieczyszczonej pary. Proces oczyszczania przeprowadza się w celu uzyskania pary o najwyższej jakości, tak po względem jej suchości jak i czystości.

Zanieczyszczenia niesione w parze, zależnie od ich charakteru, mogą być przyczyną nieprawidłowości w procesie technologicznym lub przyczyna uszkodzenia bądź zniszczenia elementów wyposażenia sieci czy odbiorników ciepła. Oprócz najniebezpieczniejszych zanieczyszczeń po montażowych lub po remontowych istnieją również powstające w sposób ciągły zanieczyszczenia będące produktami korozji i erozji. Przy braku urządzeń oczyszczających następuje bardzo niebezpieczna kumulacja zanieczyszczeń w systemie.

Urządzenia oczyszczające parę powinny być wykorzystywane nie tylko w systemach przesyłowych pary mokrej i nasyconej suchej, lecz w wielu przypadkach również w systemach przesyłowych pary przegrzanej.

W zasadzie, urządzenia do oczyszczania pary wodnej powinny być instalowane przed wszelkimi odbiornikami, dla których obecność kondensatu i cząstek zanieczyszczeń może spowodować zaburzenia ruchowe, a w szczególności w urządzenia te powinny być wyposażone:

Para może być czyszczona poprzez wychylenie strumienia i wykorzystanie różnicy ciężaru właściwego pary, cieczy i części stałych. Stosowane są dwie metody wychylenia strumienia pary:

  1. wykorzystująca wychylenie liniowe lub efekt uderzenia:

2. wykorzystująca separację odśrodkową:

Oczyszczanie pary za pomocą przegrody lub systemu przegród.

Na rysunku 1 przedstawiłyśmy separator z wewnętrzną poprzeczną przegrodą. Strumień pary mokrej, zawierający krople wody, porusza się w rurociągu z dużą prędkością (przeciętnie 20-40 m/s) i napotyka na poprzeczną przegrodę separatora. Uderza w tę przegrodę. Uderzają w nią również płynace z parą krople wody. Na skutek uderzenia kropel w przegrodę następuje ich rozdrobnienie (tworzą się krople o mniejszej średnicy). Małe krople trudniej oddzielić od strugi pary bez wykorzystania dodatkowych specjalnych metod separacji.

Oczyszczanie pary przy wykorzystaniu separatorów siatkowych

Separatory siatkowe zbudowane są z pakietów siatek wykonanych z drutów lub włókien ze stali nierdzewnej zabudowanych w zbiorniku ciśnieniowym. Pakiety siatek składają się z od kilkudziesięciu do kilkuset, a nawet do tysiąca rzędów siatek (pakiety te mogą również być wypełnione materiałem włóknistym).

W zbiornikach separatorów siatkowych realizowane jest bardzo silne zmniejszenie prędkości przepływu pary ( często poniżej 0,5 m/s ), dzięki czemu uzyskiwane są stosunkowo niewysokie opory przepływu.

Zastosowanie separatorów siatkowych zapewnia bardzo wysokie możliwości wyłapywania drobnych kropli o średnicach 0,1 - 10 µm. Separacja kropel w separatorze siatkowym ma charakter dyfuzyjny ( w przypadku małych kropel ) i bezwładnościowy ( w przypadku dużych kropel ). W procesie separacji można wyodrębnić następujące mechanizmy:

Proces separacji siatkowej jest ograniczony szczególnie ze względu na efekt porywania kropel odrywających się od pakietu siatek. Porywanie to ma miejsce szczególnie w przypadku, gdy prędkości przepływu pary w separatorze są większe od prędkości krytycznej. Badania wykazują, że większość odrywających się kropel w separatorze siatkowym ma średnicę większą niż 100 µm. Krople o takiej wielkości można bez trudu wyłapać w separatorze odśrodkowym. Oznacza to, że zastosowanie szeregowego układu separatora siatkowego i odśrodkowego pozwoli na uzyskanie doskonałych właściwości osuszania i oczyszczania pary.

Oczyszczanie pary przy wykorzystaniu separatora odśrodkowego (cyklonu)

W separatorze odśrodkowym, zależnie od typu konstrukcji, strumień pary jest wprowadzany w ruch wirujący, co powoduje powstanie sił odśrodkowych zapewniających oddzielenie kropel wody i zanieczyszczeń od pary. Krople i zanieczyszczenia odrzucane są na ściankę, gdzie tworzą film wodny, który zostaje odprowadzony z separatora. Separatory odśrodkowe charakteryzują się wysoką, a nawet bardzo wysoką sprawnością działania szczególnie w przypadku kropel wody o średnicach 10 µm i większych.

Separatory odśrodkowe (cyklonowe) można podzielić na zwykłe i przepływowe. Separatory odśrodkowe zwykłe charakteryzują się tym, że mieszanina kropel wody i pary jest doprowadzana stycznie. W separatorach odśrodkowych przepływowych mieszanina kropel wody i pary przepływa przez zawirowywacz łopatkowy, ślimakowy lub spiralny, który zapewnia wirowanie mieszaniny płynącej w komorze separatora.

Istota separacji kropel w separatorze odśrodkowym przepływowym przedstawionym na rysunku 3 polega na zawirowaniu przepływającej pary i przemieszczeniu się wilgoci ( na skutek oddziaływania sił odśrodkowych ) do warstwy przyściennej. Wilgoć kroplowa tworzy film wodny na ściankach komory roboczej osuszacza. Część kropel odrywa się od filmu wodnego, ale nadal poruszają się one w warstwie przyściennej. Dzięki właściwemu ukształtowaniu wylotu pary z komory roboczej osuszacza oraz szybkiemu odprowadzeniu wody z osuszacza do instalacji kondensatu, nie następuje intensywne ponowne mieszanie się pary i kropel wody.

Oczyszczacz pary typu TD

Oczyszczacz pary typu TD nie posiada żadnych elementów ruchomych. Kierownica pary w postaci podwójnej spirali jest przyspawana do korpusu. Podstawową zaletą systemu z podwójną spiralą jest promieniowy przepływ pary. Zawilgocona i zanieczyszczona para dopływa do osuszacza, przepływa w kierunku ku dołowi nabierając prędkości obrotowej dzięki ukształtowaniu kierownicy. Siły odśrodkowe i bezwładności powodują oddzielenie cząstek o większej gęstości takich jak: kondensat, zawiesiny, szlamy, zanieczyszczenia.

W dowolnej części osuszacza, ponad płaszczyzną zbierająco -okrywającą, następuje zmiana kierunku przepływu pary oraz kierunku wirowania - przedstawia to rysunek 4. Zmiana kierunku wirowania, która następuje w dolnej części osuszacza z podwójną spiralą ma kapitalna znaczenie w procesie oddzielania wilgoci i zanieczyszczeń. Efekt separacji w osuszaczu zostaje wzmocniony dzięki chwilowemu gwałtownemu zatrzymaniu wirowania oraz zmianie kierunku wirowania przepływającej strugi do wylotu z osuszacza, czyli dzięki zastosowanemu trybowi działania podwójnej spirali. Oddzielone cząstki zbierane są w dolnej części osuszacza poniżej płaszczyzny zbierająco -okrywającej. Płaszczyzna zbierająco -okrywającą i nagła zmiana kierunku wirowania w dolnej części osuszacza zabezpieczają przed wtórnym porywaniem oddzielonych cząstek.

Rozważania teoretyczne prowadzą do wniosku, iż efekt separacji w separatorach odśrodkowych jest zależny od średnicy kropli i wielkości zanieczyszczeń stałych.


Pobierz dokument
filtry.parowe.to.urzadzenia.do.oczyszczania.doc
Rozmiar 61 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
podłoża do hodowli szczepów, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok I
Wytyczne do pracy dyplomowej n, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, ro
biologiczne oczyszczanie ścieków, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa,
pytania operacje, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 4
Tabelka do zadania, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr
ZAGADNIENIA TEORETYCZNE DO SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWANIA NA KOLOKWIUM 20, uniwersytet warmińsko-mazurs
Filtry, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikrobio
rozne, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 4, operacje
pytania operacje, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 4
Witaminy są związkami organicznymi, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa
zadanie1 3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, tran
D III rokBiopreparatywykłady 1-3fermenty, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i pro
mikro3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikrobio
biotechnologia2, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok III semestr 6
allbiochemia, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok I semestr 2, bio
mikrokapsułkowanie aromatów, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok I
egz mikro, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, mikro
zagadnienia fermenty, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok III seme

więcej podobnych podstron