Lab Sprawozdanie z badania ściśliwości gruntów, Studia, Przedmioty, Mechaniki, Mechanika gruntów i Fundamentowanie

Pobierz dokument
lab.sprawozdanie.z.badania.scisliwosci.doc
Rozmiar 58 KB

Politechnika Łódzka

Katedra Geotechniki

i Budowli Inżynierskich

Ćwiczenie

Badanie ściśliwości gruntu.

Data wyk. ćwiczenia: 21.06.09

Data oddania ćwiczenia: 28.06.09

Ściśliwość gruntu, zdolność gruntu do zmniejszania swojej objętości pod wpływem obciążenia. W przypadku rozdrobnionych gruntów mineralnych zmniejszanie się objętości gruntu pod wpływem obciążenia jest wynikiem zmniejszania się objętości porów wskutek wzajemnego przesuwania się ziaren i cząstek gruntu. W procesie tym następuje wyciskanie wody i powietrza wypełniających pory gruntowe. Ściśliwość gruntu zależy głównie od składu granulometrycznego gruntu, porowatości, wilgotności, składu mineralnego (zwłaszcza frakcji iłowej).
Miarą ściśliwości gruntu jest moduł ściśliwości, który jest odpowiednikiem modułu sprężystości ciał sprężystych. Badanie ściśliwości w laboratorium wykonuje się w aparacie zwanym edometrem, dlatego też parametr uzyskany w wyniku tego badania nazywa się edometrycznym modułem ściśliwości. Zależność między obciążeniem a odkształceniem jest funkcją wyższego rzędu, ilustracją, której jest krzywa ściśliwości.

Podstawy teoretyczne badania.

Norma PN-88/ B-04481: Badania próbek gruntu.;

Elżbieta Myślińska „ Laboratoryjne badania gruntów”, PWN Warszawa 2001.

Cel określania parametru.

Obliczenie modułu ściśliwości a następnie narysowanie wykresu ściśliwości gruntu.

Przebieg badania.

( 12,3 kPa).

Zestawienie tabelaryczne

Wysokość pierścienia

h = 20mm

Obciążenie jednostkowe [kPa]

Wskazania czujników [mm]

Średnia wyników

Lewy czujnik

Prawy czujnik

1. obciążanie

St. obc.

0

0,00533

0,00544

0,005385

I

12,3

0,00302

0,00317

0,003095

II

24,5

0,00024

0,00248

0,00244

III

49,0

0,00232

0,00239

0,002355

IV

98,1

0,00231

0,00238

0,002345

V

196,2

0,00231

0,00238

0,002345

odc.

III

49,1

0,00229

0,00237

0,00233

I

12,3

0,00229

0,00237

0,00233

2. obciążanie

II

24,5

0,00229

0,00238

0,002335

III

49,0

0,00229

0,00238

0,002335

IV

98,1

0,00229

0,00237

0,00233

V

196,2

0,00229

0,00237

0,00233

VI

392,4

0,00289

0,002365

0,0026275

Obliczenia

Pierwotny moduł ściśliwości w przedziale 50 - 100 kPa.

0x01 graphic

Wtórny moduł ściśliwości w przedziale 50 - 100 kPa.

0x01 graphic

Wykres ściśliwości gruntu

0x01 graphic

Wnioski.

Pierwotny moduł ściśliwości dla badanego gruntu wynosi M0 = 34,150MPa.

Wtórny moduł ściśliwości dla badanego gruntu wynosi M = 33,171MPa.


Pobierz dokument
lab.sprawozdanie.z.badania.scisliwosci.doc
Rozmiar 58 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
badania empiryczne w pedagogice, Studia, Przedmioty, Metodologia
sciśliwość gruntu, STUDIA, Polibuda - semestr III, Mechanika gruntów, Sprawozdania
sciśliwość gruntu, STUDIA, Polibuda - semestr III, Mechanika gruntów, Sprawozdania
BADANIA GEOTECHNICZNE. - Kleszczów, Studia Inż, V semestr inż, Mechanika Gruntów i Fundamentowanie
Lab. mech. płynów-Wizualizacja opływu walca w kanaliku, Mechanika Płynów pollub(Sprawozdania)
kolokwium net, studia, Budownctwo, semestr IIIwenio, mechanika gruntów i fundamentowanie
mechanika gruntów, Strefa Projektowa, studia-rożne, mechanika gruntów
Egz2006, Budownictwo Studia, Rok 2, Mechanika Gruntów
Oznaczanie wytrz na ścinanie w ap skrzynkowym - lab 3(P[1].r.e.z.e.s), Laboratorium z mechaniki gru
GRUNTY TEOR ZAL SCIAGA, Studia, Sem 5, SEM 5 (wersja 1), Mechanika Gruntów i Fundamentowanie II, gru
ĆWICZENIE NR 01 - Badania makroskopowe gruntów budowlanych, Mechanika Gruntów
rodzaje gruntów, Budownictwo Studia, Rok 2, Mechanika Gruntów
Badanie zgęszczenia gruntów nie spoistych, Skrypty, UR - materiały ze studiów, IV semestr, Mechanika
mgu1, studia, Budownctwo, semestr IIIwenio, mechanika gruntów i fundamentowanie, MGiF
trudniejsze grunty, Studia, Sem 5, SEM 5 (wersja 1), Mechanika Gruntów i Fundamentowanie II, grunty
Lab16 (1), Pliki, Studia PK (Mechaniczny & WIL), Fizyka, Laboratoria, Lab 16

więcej podobnych podstron