ocena warunkow przy pracy z ekranem komputerowym-test, BHP, Szkolenie

Pobierz dokument
ocena.warunkow.przy.pracy.z.ekranem.doc
Rozmiar 76 KB

O C E N A

warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

.......................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973),

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.).

W dniu ..........................................................................

Zespół (komisja) w składzie:

  1. ..................................................................................

  1. ..................................................................................

  1. ...................................................................................

  1. ...................................................................................

dokonał (a) przeglądu stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Stan zatrudnienia: .......................... osób, w tym kobiet...............................................

Liczba stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe ...............................................

W zakładzie pracy wykorzystuje się monitory ekranowe marki / rok produkcji:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Do oceny załącza się ................... kart(y) oceny warunków pracy na stanowisku
z monitorem ekranowym.

Wnioski i zalecenia:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisy:

  1. ..................................................................

  1. ..................................................................

  1. ..................................................................

  1. ..................................................................

.............................., ................................

(miejscowość) (data)

KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY

NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy...................................................................................................................

Nazwa działu ................................................................................ Nr pomieszczenia...................

Imię i nazwisko pracownika .........................................................................................................

Nazwa stanowiska pracy .............................................................................................................

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym .................................................................................

O C E N A

TAK

NIE

UWAGI

I. POMIESZCZENIE PRACY

1. Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej

niż 2 m kw. wolnej powierzchni podłogi ?

2. Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13 m 3 ?

3. Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska ?

4. Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego

np. żaluzje, zasłony, rolety ?

5. Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku

pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ?

6. Czy hałas w pomieszczeniu pracy nie przekracza 75 dB ?

7. Czy wilgotność względna powietrza wynosi nie mniej niż 40% ?

8. Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową ?

9. Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy ?

10.Czy podłoga wykonana jest z materiałów

antyelektrostatycznych ?

11.Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem się ?

12.Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy

minimum 18 stopni C. ?

II. BIURKO

1. Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ?

2. Czy powierzchnia robocza biurka jest matowa (jasna) ?

3. Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia

monitora aby odległość od oczu była w granicach 40 -75 cm ?

4. Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10 cm od

brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ?

5. Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego

ustawienia elementów wyposażenia ?

Strona 2

III. KRZESŁO I PODNÓŻEK

1. Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek ?

2. Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska ?

3. Czy zapewniona jest sprawna regulacja oparcia ?

4. Czy krzesło ma regulowane podłokietniki ?

5. Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz

zaokrąglone krawędzie siedziska ?

6. Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej ?

7. Czy pracownik korzysta z podnóżka ?

8. Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie

0 - 15 stopni ?

IV. MONITOR

1. Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych

form niestabilności ?

2. Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów ?

3. Czy istnieje wystarczający kontrast miedzy znakami a tłem ?

4. Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora

(tył - 20 stopni, przód - 5 stopni, w prawo i w lewo po 60 stopni) ?

5. Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego

monitora wynosi minimum 80 cm ?

6. Czy odległość pomiędzy sąsiednimi monitorami wynosi

minimum 60 cm ?

7. Czy na ekranie monitora występują odbicia światła lub olśnienia ?

8. Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu

operatora ?

V. POZOSTAŁE ELEMENTY OCENY

1. Czy operator zajmuje swobodną i nie wymuszoną pozycję ciała ?

2. Czy operator korzysta z podparcia nadgarstków ?

3. Czy operator korzysta z okularów korygujących wzrok ?

4. Czy operator korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej

godzinie pracy ?

5. Czy operator posiada orzeczenie lekarskie o braku

przeciwwskazań do obsługi komputera ?

6. Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i

posiadają wymagany certyfikat ?

VI. WNIOSKI PRACOWNIKA

Warunki pracy wymagają poprawy w zakresie:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................... , ................. ....

.........................................

(miejscowość)

(data)

(podpis pracownika)


Pobierz dokument
ocena.warunkow.przy.pracy.z.ekranem.doc
Rozmiar 76 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BHP Ergonomia pracy z ekranem komputerowym
BHP PRZY MONITORZE EKRANOWYM KOMPUTERA, Instrukcje BHP adm-biur
Zachowanie bezpieczeństwa przy pracy na komputerze
Szkol. Uciążliwości pracy przy komputerach, Szkolenia-inne z bhp, Szkolenia-Różne-DOC
bezpieczenstwo pracy przy komputerze[1], PORADY BHP
Instrukcja bhp przy wykonywaniu pracy z użyciem komputera
INSTRUKCJA BHP przy pracy z laserami , BPH, word
Rejestr wypadków przy pracy 2007, BHP
puow new, BHP, URBAŃSKI - Wypadki przy pracy, przepisy i inne
ZDARZENIA wypadki przy pracy, BHP(5)
test bhp, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

więcej podobnych podstron