test 2 dla IIIr sem letni 2010-11-kopia, Giełdy z farmy

Pobierz dokument
test.2.dla.iiir.sem.letni.2010.11.kopia.gieldy.z.doc
Rozmiar 74 KB

1. Zaznacz prawdziwe zdanie:

A. środki odkażające zabijają (działają bakteriobójczo) wszystkie formy wegetatywne drobnoustrojów

B. środki odkażające zabijają formy wegetatywne drobnoustrojów i zarodniki

C. środki odkażające mogą działać bakteriobójczo lub bakteriostatycznie

D. środki odkażające to inaczej środki antyseptyczne

E. termin wyjałowienie oznacza zabicie wszystkich drobnoustrojów z wyjątkiem zarodników

2. Zaznacz fałszywe zdanie/a - chlorheksydyna:

A. uszkadza błonę komórkową bakterii

B. szczególnie skutecznie bakterii Pseudomonas aruginosa

C. nieznacznie się wchłania z powłok

D. nie jest stosowana do odkażania narzędzi i przedmiotów

E. odp. B. i D.

3. Pentazocyna- wybierz fałszywą odpowiedź:

A działa depresyjnie na czynność oddechową

B. nie hamuje czynności porodowej

C. w większych dawkach uwalnia aminy katecholowe z nadnerczy i może podwyższać ciśnienie tętnicze i przyśpieszać czynność serca

D. przy podaniu pozajelitowym działa ok. 3 godz.

E. ma silne właściwości antagonistyczne

Odp. E., Kostowski, Herman t II, str. 220-221

4. Zaznacz nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące opioidów:

A. fentanyl działa ok. 80 razy silniej od morfiny

B. pochodne fentanyl: alfentanyl i lofentanyl nie znalazły zastosowania w anestezjologii

C. metadon jest wykorzystywany jako lek przeciwbólowy w dawkach 0,0025-0,015

D. buprenorfina jest wykorzystywana do leczenia zależności opioidowej

E. siła działania przeciwbólowego tramadolu odpowiada pentazocynie

Odp. B., Kostowski, Herman t II, str. 214-223

5. Metronidazol - wskazania:

A. zakażenia bakteriami gram-ujemnymi

B. zakażenia bakteriami Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium

C. u alkoholików z niewydolnością wątroby i zakażeniem beztlenowcowym

D. niektóre zakażenia wirusowe i pierwotniakowe

E. zabiegi na klatce piersiowej

6. Do objawów niepożądanych po fluorochinolonach należą wszystkie z wyjątkiem:

A. objawy ośrodkowe

B. objawy skórne

C. metaliczny smak w ustach

D. reakcje ze strony wątroby

E. dolegliwości stawowe

7. Pefloksacyna, ciprofloksacyna:

A. są skuteczne w zakażeniach wywołanych przez bakterie gram-dodatnie

B. są skuteczne w zakażeniach wywołanych przez wrażliwe bakterie gram-ujemne

C. są stosowane wyłącznie w zakażeniach dróg moczowych

D. są stosowane w zakażeniach wywołanych przez typowe i atypowe patogeny oddechowe

E. to mogą być pierwszorzędowe leki przeciwgruźlicze

8. Trimetoprim - zaznacz zdanie fałszywe:

A. jest stosowany w zakażeniach wywołanych przez niektóre bakterie gram-ujemne, gronkowce

koagulazoujemne oraz Pneumocystis carinii

B. jest składową ko-trimoksazolu

C. jest zarejestrowany jako osobny środek

D. łatwiej przenika do wnętrza komórki oraz płynu mózgowo-rdzeniowego od sulfonamidów

E. żadna odp. nie jest fałszywa

9. Bakteriobójcze działanie wykazują:

A. cefalosporyny

B. aminoglikozydy

C. glikopeptydy

D. odp. A. i B.

E. odp. A.,B. i C.

10. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit może być powikłaniem po zastosowaniu:

A. cefalosporyn III generacji

B. klindamycyny

C. ureidopenicylin

D. prawdziwe A. i B.

E. prawdziwe B. i C.

11. W zakażeniu paciorkowcowym należy zastosować w pierwszej kolejności:

A. cefalosporyny I generacji

B. aminopenicyliny

C. aminoglikozydy

D. można podać A. lub B.

E. żadna odp. nie jest prawdziwa

12. Szerokiego spektrum działania nie wykazuje:

A. doksycyklina

B. cefuroksym

C. amikacyna

D. amoksycylina

E. meropenem

13. W zakażeniach atypowych skuteczność wykazuje/ą:

A. benzylopenicyliny

B. makrolidy

C. cefalosporyny III generacji

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

14. Prawdziwe jest, że ko-trimoksazol:

A. ma działanie bakteriostatyczne ukierunkowane tylko na bakterie gram-dodatnie

B. ma działanie bakteriostatyczne ukierunkowane tylko na bakterie gram-ujemne

C. oprócz działania bakteriostatycznego i przeciwpierwotniakowego jest skuteczny w zakażeniach

wywołanych przez grzyby i wirusy

D. jest lekiem nieskutecznym w leczeniu durów, paradurów i zakażeń układu moczowego

E. obecnie jest wiele szczepów bakteryjnych opornych na ko-trimoksazol

Odp. E., Kostowski, Herman t II, str. 296

15. Upośledzenie wchłaniania z p.pokarmowego przy podaniu z posiłkiem najmniej dotyczy:

A. ampicyliny

B. amoksycyliny

C. azytromycyny

D. kloksacyliny

E. tetracykliny

Odp. B., Kostowski, Herman t II, str. 306

16. Które z połączeń - mechanizm działania i antybiotyk lub lek syntetyczny - jest prawdziwe ?

A. hamowanie syntezy peptydoglikanów ściany komórki bakteryjnej - wankomycyna

B. hamowanie biosyntezy białek bakteryjnych przez związanie się z podjednostką 30 S rybosomów -

linkozamidy

C. zahamowanie syntezy sterolu i uszkodzenie błony cytoplazmatycznej - tetracykliny

D. hamowanie syntezy białek i uszkodzenie błony cytoplazmatycznej - nystatyna

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Odp. A., Kostowski, Herman t II, str. 343

17. W zakażeniach paciorkowcowych w przypadku nadwrażliwości na penicyliny można podać:

A. cefalosporynę I generacji

B. makrolid

C. wankomycynę

D. chloramfenikol

E. odp. A., B. i C.

Odp. E., Kostowski, Herman t II, str. 298-346

18. Próbę z pc. krystaliczną oraz roztworem polokainy wykonuje się przed wstrzyknięciem:

A. soli sodowej benzylopenicyliny

B. benzylopenicyliny benzatynowej

C. benzylopenicyliny prokainowej

D. penicylin izoksazolilowych

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Odp. C., Kostowski, Herman t II, str. 299

19. Wśród syntetycznych leków przeciwgrzybicznych działanie tylko miejscowe wykazują:

A. klotrimazol, ekonazol

B. flukonazol, mikonazol

C. itrakonazol, flucytozyna

D. ketokonazol, flukonazol

E. ketokonazol, itrakonazol

Odp. A., Kostowski, Herman t II, str. 362-364

20. Zaznacz prawdziwe zdanie/a:

A. wsystkie makrolidy wpływają na aktywność cytochromu P-450 w wątrobie

B. cefalosporyny III generacji dobrze przenikają przez barierę krew- mózg

C. w leczeniu zakażeń gronkowcowych zalecana jest amoksycylina

D. penicyliny naturalne mają szeroki zakres działania

E. aminoglikozydy dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego

21. Upośledzenie czynności oddechowej, śpiączka, zmniejszenie napięcie mm.szkieletowych, zwężenie źrenic - to objawy zatrucia:

A. naloksonem

B. nalorfina

C. wszystkimi opiatami

D. morfiną

E. tramadolem

Odp. D., Kostowski, Herman t II, str. 205 i materiał ćwiczeniowy

22. Zespółu Reye'a nie powoduje/ą:

A. poch. aniliny

B. kwas acetylosalicylowy

C. kwas salicylowy

D. odp. A. i B.

E. odp. A. i C.

Odp. E., Kostowski, Herman t I, str. 227-240

23. Działania niepożądane po paracetamolu to:

A. uszkodzenie szpiku u małych dzieci

B. uszkodzenie wątroby u dorosłych ale po przekroczeniu dawki dobowej 40 g

C. encefalopatia ze stłuszczeniem wątroby

D. wszystkie odp. są fałszywe

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Odp. D., Kostowski, Herman t I, str. 227-228

24. Które zestawienie - lek i działanie niepożądane - jest prawdziwe:

A. diklofenak - uszkodzenie wątroby

B. kwas acetylosalicylowy - guz Wilmsa

C. metamizol - procesy zakrzepowo-zatorowe

D. naproksen - działanie ototoksyczne

E. koksyby - nasilenie działania kumaryn

Odp. A., Kostowski, Herman t I, str. 230-251

25. Do generacji II NLPZ-ów zalicza się:

A. diklofenak, piroksikam

B. nabumeton, nimesulid

C. indometacyna, acemetacyna

D. ketoprofen, flurbiprofen

E. celekoksib, parekoksib

Odp. B., Kostowski, Herman t I, str. 247

26. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. cyklooksygenaza II jest tylko enzymem indukowanym

B. cyklooksygenaza II w niektórych tkankach jest enzymem konstytutywnym

C. zahamowanie aktywności cyklooksygenazy II hamuje również szlak lipooksygenazy w przemianie kwasu arachidonowego

D. koksyby silnie działają przeciwpłytkowo, ale w małych dawkach

E. koksyby nie mogą być stosowane w objawowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

Odp. B ., Kostowski, Herman t I, str. 248-253

27. Zaznacz zdanie/a nieprawdziwe:

A. nabumeton jest prolekiem

B. ibuprofen spośród leków generacji I najrzadziej wywołuje uszkodzenia p.pokarmowego

C. piroksikam jest lekiem najbardziej niebezpiecznym wśród leków generacji I

D. paracetamol działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwgorączkowo

E. odp. A. i D.

Odp. D ., Kostowski, Herman t I, str. 226

28. Zaznacz nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące opioidów:

A. diacetylomorfina to inaczej heroina

B. morfina wywołuje euforię przy podaniach pozajelitowych

C. „czyści agoniści” działają przez receptory opioidowe mi (μ)

D. morfina jako samodzielny lek ma zastosowania w kolce wątrobowej

E. nalorfina działa psychozomimetycznie

Odp. D., Kostowski, Herman t II, str. 196-224

29. Do działań obwodowych morfiny należy:

A. zmniejszenie napięcia mięśni okrężnych jelit

B. skurcz oskrzeli u chorych na astmę

C. korzystny wpływ na czynność porodową

D. rozkurcz odźwiernika

E. działanie hipertensyjne

Odp. B ., Kostowski, Herman t II, str. 202-209

30. Metadon jest stosowany:

A. doustnie w leczeniu zależności morfinowej i heroinowej

B. jako lek przeciwkaszlowy

C. w łagodzeniu bólów porodowych

D. w anestezjologii w tzw. neuroleptoanalgezji

E. dożylnie w leczeniu zależności morfinowej i heroinowej

Odp. A., Kostowski, Herman t II, str. 218-219

1. Zaznacz prawdziwe zdanie:

A. środki odkażające zabijają (działają bakteriobójczo) wszystkie formy wegetatywne drobnoustrojów

B. środki odkażające zabijają formy wegetatywne drobnoustrojów i zarodniki

C. środki odkażające mogą działać bakteriobójczo lub bakteriostatycznie

D. środki odkażające to inaczej środki antyseptyczne

E. termin wyjałowienie oznacza zabicie wszystkich drobnoustrojów z wyjątkiem zarodników

2. Zaznacz fałszywe zdanie/a - chlorheksydyna:

A. uszkadza błonę komórkową bakterii

B. szczególnie skutecznie bakterii Pseudomonas aruginosa

C. nieznacznie się wchłania z powłok

D. nie jest stosowana do odkażania narzędzi i przedmiotów

E. odp. B. i D.

3. Pentazocyna- wybierz fałszywą odpowiedź:

A działa depresyjnie na czynność oddechową

B. nie hamuje czynności porodowej

C. w większych dawkach uwalnia aminy katecholowe z nadnerczy i może podwyższać ciśnienie tętnicze i przyśpieszać czynność serca

D. przy podaniu pozajelitowym działa ok. 3 godz.

E. ma silne właściwości antagonistyczne

4. Zaznacz nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące opioidów:

A. fentanyl działa ok. 80 razy silniej od morfiny

B. pochodne fentanylu: alfentanyl i lofentanyl w przeciwieństwie do fentanylu, nie znalazły

zastosowania w anestezjologii

C. metadon jest wykorzystywany jako lek przeciwbólowy w dawkach 0,0025-0,015

D. buprenorfina jest wykorzystywana do leczenia zależności opioidowej

E. siła działania przeciwbólowego tramadolu odpowiada pentazocynie

5. Metronidazol - wskazania:

A. zakażenia bakteriami gram-ujemnymi

B. zakażenia bakteriami Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium

C. u alkoholików z niewydolnością wątroby i zakażeniem beztlenowcowym

D. niektóre zakażenia wirusowe i pierwotniakowe

E. zabiegi na klatce piersiowej

6. Do objawów niepożądanych po fluorochinolonach należą wszystkie z wyjątkiem:

A. objawy ośrodkowe

B. objawy skórne

C. metaliczny smak w ustach

D. reakcje ze strony wątroby

E. dolegliwości stawowe

7. Pefloksacyna, ciprofloksacyna:

A. są skuteczne w zakażeniach wywołanych przez bakterie gram-dodatnie

B. są skuteczne w zakażeniach wywołanych przez wrażliwe bakterie gram-ujemne

C. są stosowane wyłącznie w zakażeniach dróg moczowych

D. są stosowane w zakażeniach wywołanych przez typowe i atypowe patogeny oddechowe

E. to mogą być pierwszorzędowe leki przeciwgruźlicze

8. Trimetoprim - zaznacz zdanie fałszywe:

A. jest stosowany w zakażeniach wywołanych przez niektóre bakterie gram-ujemne, gronkowce

koagulazoujemne oraz Pneumocystis carinii

B. jest składową ko-trimoksazolu

C. jest zarejestrowany w Polsce jako osobny środek

D. łatwiej przenika do wnętrza komórki oraz płynu mózgowo-rdzeniowego od sulfonamidów

E. żadna odp. nie jest fałszywa

9. Bakteriobójcze działanie wykazują:

A. cefalosporyny

B. aminoglikozydy

C. glikopeptydy

D. odp. A. i B.

E. odp. A.,B. i C.

10. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit może być powikłaniem po zastosowaniu:

A. cefalosporyn III generacji

B. klindamycyny

C. ureidopenicylin

D. prawdziwe A. i B.

E. prawdziwe B. i C.

11. W zakażeniu paciorkowcowym należy zastosować w pierwszej kolejności:

A. cefalosporyny I generacji

B. aminopenicyliny

C. aminoglikozydy

D. można podać A. lub B.

E. żadna odp. nie jest prawdziwa

12. Szerokiego spektrum działania nie wykazuje:

A. doksycyklina

B. cefuroksym

C. amikacyna

D. amoksycylina

E. meropenem

13. W zakażeniach atypowych skuteczność wykazuje/ą:

A. benzylopenicyliny

B. makrolidy

C. cefalosporyny III generacji

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

14. Prawdziwe jest, że ko-trimoksazol:

A. ma działanie bakteriostatyczne ukierunkowane tylko na bakterie gram-dodatnie

B. ma działanie bakteriostatyczne ukierunkowane tylko na bakterie gram-ujemne

C. oprócz działania bakteriostatycznego i przeciwpierwotniakowego jest skuteczny w zakażeniach

wywołanych przez grzyby i wirusy

D. jest lekiem nieskutecznym w leczeniu durów, paradurów i zakażeń układu moczowego

E. obecnie jest wiele szczepów bakteryjnych opornych na ko-trimoksazol

15. Upośledzenie wchłaniania z p.pokarmowego przy podaniu z posiłkiem najmniej dotyczy:

A. ampicyliny

B. amoksycyliny

C. azytromycyny

D. kloksacyliny

E. tetracykliny

16. Które z połączeń - mechanizm działania i antybiotyk lub lek syntetyczny - jest prawdziwe ?

A. hamowanie syntezy peptydoglikanów ściany komórki bakteryjnej - wankomycyna

B. hamowanie biosyntezy białek bakteryjnych przez związanie się z podjednostką 30 S rybosomów -

linkozamidy

C. zahamowanie syntezy sterolu i uszkodzenie błony cytoplazmatycznej - tetracykliny

D. hamowanie syntezy białek i uszkodzenie błony cytoplazmatycznej - nystatyna

E. wszystkie odp. są prawdziwe

17. W zakażeniach paciorkowcowych w przypadku nadwrażliwości na penicyliny można podać:

A. cefalosporynę I generacji

B. makrolid

C. wankomycynę

D. chloramfenikol

E. odp. A., B. i C.

18. Próbę z pc. krystaliczną oraz roztworem polokainy wykonuje się przed wstrzyknięciem:

A. soli sodowej benzylopenicyliny

B. benzylopenicyliny benzatynowej

C. benzylopenicyliny prokainowej

D. penicylin izoksazolilowych

E. wszystkie odp. są prawdziwe

19. Wśród syntetycznych leków przeciwgrzybicznych działanie tylko miejscowe wykazują:

A. klotrimazol, ekonazol

B. flukonazol, mikonazol

C. itrakonazol, flucytozyna

D. ketokonazol, flukonazol

E. ketokonazol, itrakonazol

20. Zaznacz prawdziwe zdanie/a:

A. wsystkie makrolidy wpływają na aktywność cytochromu P-450 w wątrobie

B. cefalosporyny III generacji dobrze przenikają przez barierę krew- mózg

C. w leczeniu zakażeń gronkowcowych zalecana jest amoksycylina

D. penicyliny naturalne mają szeroki zakres działania

E. aminoglikozydy dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego

21. Upośledzenie czynności oddechowej, śpiączka, zmniejszenie napięcie mm.szkieletowych, zwężenie źrenic - to objawy zatrucia:

A. petydyną

B. nalorfiną

C. wszystkimi opiatami

D. morfiną

E. tramadolem

22. Zespółu Reye'a nie powoduje/ą:

A. poch. aniliny

B. kwas acetylosalicylowy

C. kwas salicylowy

D. odp. A. i B.

E. odp. A. i C.

23. Działania niepożądane po paracetamolu to:

A. uszkodzenie szpiku u małych dzieci

B. uszkodzenie wątroby u dorosłych ale dopiero po przekroczeniu dawki dobowej 40 g

C. encefalopatia ze stłuszczeniem wątroby

D. wszystkie odp. są fałszywe

E. wszystkie odp. są prawdziwe

24. Które zestawienie - lek i działanie niepożądane - jest prawdziwe:

A. diklofenak - uszkodzenie wątroby

B. kwas acetylosalicylowy - guz Wilmsa

C. metamizol - procesy zakrzepowo-zatorowe

D. naproksen - działanie ototoksyczne

E. koksyby - nasilenie działania kumaryn

25. Do generacji II NLPZ-ów zalicza się:

A. diklofenak, piroksikam

B. nabumeton, nimesulid

C. indometacyna, acemetacyna

D. ketoprofen, flurbiprofen

E. celekoksib, parekoksib

26. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. cyklooksygenaza II jest tylko enzymem indukowanym

B. cyklooksygenaza II w niektórych tkankach jest enzymem konstytutywnym

C. zahamowanie aktywności cyklooksygenazy II hamuje również szlak lipooksygenazy w przemianie kwasu arachidonowego

D. koksyby silnie działają przeciwpłytkowo, ale w małych dawkach

E. koksyby nie mogą być stosowane w objawowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

27. Zaznacz zdanie/a nieprawdziwe:

A. nabumeton jest prolekiem

B. ibuprofen spośród leków generacji I najrzadziej wywołuje uszkodzenia p.pokarmowego

C. piroksikam jest lekiem najbardziej niebezpiecznym wśród leków generacji I

D. paracetamol działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwgorączkowo

E. odp. A. i D.

28. Zaznacz nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące opioidów:

A. diacetylomorfina to inaczej heroina

B. morfina wywołuje euforię przy podaniach pozajelitowych

C. „czyści agoniści” nie działają przez receptory opioidowe mi (μ)

D. morfina jako samodzielny lek nie ma zastosowania w kolce wątrobowej

E. nalorfina działa psychozomimetycznie

29. Do działań obwodowych morfiny należy:

A. zmniejszenie napięcia mięśni okrężnych jelit

B. skurcz oskrzeli u chorych na astmę

C. korzystny wpływ na czynność porodową

D. rozkurcz odźwiernika

E. działanie hipertensyjne

30. Metadon jest stosowany:

A. doustnie w leczeniu zależności morfinowej i heroinowej

B. jako lek przeciwkaszlowy

C. w łagodzeniu bólów porodowych

D. w anestezjologii w tzw. neuroleptoanalgezji

E. dożylnie w leczeniu zależności morfinowej i heroinowej


Pobierz dokument
test.2.dla.iiir.sem.letni.2010.11.kopia.gieldy.z.doc
Rozmiar 74 KB

Wyszukiwarka