siwex, SPRAWOZDANIA czyjeś

Pobierz dokument
siwex.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 27 KB

1. Podział materiałów przewodzących prąd elektryczny.

2. Siła elektromotoryczna źródła.

3. Rezystancja i jej zależność od temperatury.

4. Prawo Ohma.

5. Prawa Kirchhoffa.

7. Połączenie równoległe odbiorników.

8. Szeregowe łączenie źródeł energii.

9. Równoległe łączenie źródeł energii.

10. Charakterystyka zewnętrzna i stany pracy źródła.

11. Praca i moc prądu elektrycznego.

14. Elementy nieliniowe łączone szeregowo i równolegle.

16. Wielkości charakteryzujące pole elektryczne.

17. Szeregowe łączenie kondensatorów.

19. Równoległe łączenie kondensatorów.

20. Rezystywność skrośna.

21. Rezystywność powierzchniowa.

22. Wytrzymałość dielektryczna.

23. Włączanie napięcia stałego do obwodu z pojemnością.

25. Podział ciał pod względem właściwości magnetycznych.

26. Prawo przepływu.

27. Natężenie pola magnetycznego przewodnika z prądem.

28. Elektrodynamiczne oddziaływanie przewodów z prądem na siebie. Definicja Ampera.

29. Prawo Ohma dla obwodu magnetycznego.

30. Prawa Kirchhoffa dla obwodu magnetycznego.

31. Reluktancja magnetyczna.

32. Strumień rozproszenia.

33. Prawo indukcji elektromagnetycznej.

34. Indukcyjność własna obwodu.

35. Indukcyjność wzajemna.

36. Energia pola magnetycznego.

37. Siła udźwigu elektromagnesu.

38. Krzywa magnesowania i pętla histerezy.

40. Straty mocy w ferromagnetykach.

41. Włączanie obwodu z indukcyjnością na napięcie stałe.

42. Wartości charakteryzujące prądy zmienne.

43. Wartość skuteczna prądu zmiennego.

44. Wartość średnia prądu zmiennego.

45. Współczynnik kształtu prądu zmiennego.

46. Prostowanie jednopołówkowe.

47. Prostowanie jednofazowe dwupołówkowe.

48. Elementy R,L,C połączone szeregowo w obwodzie prądu przemiennego.

49. Elementy R,L,C połączone równolegle w obwodzie prądu przemiennego.

50. Moc prądu sinusoidalnego.

51. Współczynnik mocy i sposoby jego poprawy.

52. Zależności w układach trójfazowych gwiazdowych.

53. Zależności w układach trójfazowych trójkątowych.

54. Stany niesymetryczne w układach z odbiornikiem gwiazdowym.

56. Moc odbiornika trójfazowego.

58. Budowa i zasada działania transformatora.

59. Stany pracy transformatora.

60. Schemat zastępczy transformatora.

61. Straty mocy występujące w transformatorze i sposób ich wyznaczania.

62. Sprawność transformatora.

63. Autotransformator. Budowa. Moc własna i przechodnia. Współczynnik redukcji.

64. Przekładnik napięciowy.

65. Przekładnik prądowy.

66. Układy połączeń transformatorów trójfazowych.

67. Grupa połączeń w transformatorach.

68. Warunki współpracy równoległej transformatorów.

69. Regulacja napięcia w transformatorach.

70. Rodzaje pól magnetycznych występujących w maszynach elektrycznych.

71. Wytwarzanie pola wirującego.

72. Budowa i rodzaje silników asynchronicznych.

73. Poślizg silnika asynchronicznego.

74. Schemat zastępczy silnika asynchronicznego.

75. Bilans mocy silnika asynchronicznego.

79. Rozruch silników pierścieniowych.

80. Rozruch silników zwartych - klatkowych.

81. Sposoby regulacji prędkości obrotowej silników asynchronicznych.

82. Hamowanie silnika indukcyjnego.

83. Wpływ wahań napięcia na pracę silnika.

84. Silniki jednofazowe. Rodzaje, charakterystyki.

85. Silnik uniwersalny.

87. Budowa maszyny prądu stałego.

113. sposoby ochrony przeciwporażeniowej:


Pobierz dokument
siwex.sprawozdania.czyjes.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka