Kompresja klatki piersiowej skuteczniejsza niż standardowa RKO, MEDYCYNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, BLS, RKO

Pobierz dokument
kompresja.klatki.piersiowej.skuteczniejsza.doc
Rozmiar 44 KB

Kompresja klatki piersiowej skuteczniejsza niż standardowa resuscytacja krążeniowo - oddechowa?

Standardowy schemat resuscytacji krążeniowo - oddechowej (CPR) w warunkach pozaszpitalnych, przed przyjazdem wyspecjalizowanego zespołu ratowniczego obejmuje wykonywanie zarówno kompresji klatki piersiowej jak i sztuczne oddychanie. Istnieją dane, które wykazują iż zastosowanie CPR polegającego tylko na ucisku klatki piersiowej jest podobnie lub nawet bardziej skuteczne w porównaniu do standardowych procedur.

Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki prospektywnego, randomizowanego badania, którego celem była ocena potencjalnej wyższości postępowania opartego tylko na kompresji klatki piersiowej w porównaniu do standardowego CPR, biorąc pod uwagę kwestię przeżycia pacjentów.

Do badania włączono pacjentów, u których wystąpiło pozaszpitalne zatrzymanie krążenia i zrandomizowano ich do dwóch grup, w których CPR wykonywano stosując tylko ucisk na klatkę piersiową lub kompresję klatki piersiowej w połączeniu ze sztucznymi oddechami. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było przeżycie w okresie 30 dni.

W badaniu wzięło udział 1276 osób, z czego 620 przydzielono do grupy, w której wykonano tylko kompresję klatki piersiowej, a 656 pacjentów do grupy, w której przeprowadzono standardową resuscytację. Okazało się, że współczynnik 30 - dniowego przeżycia był podobny pomiędzy obiema grupami: 8.7% (54 spośród 620 pacjentów) vs 7.0% (46 spośród 656 pacjentów), odpowiednio dla obu grup (absolutna różnica  pomiędzy grupami 1,7 punkta procentowego, 95% przedział ufności, −1.2 do 4.6; P=0.29).

Inne badanie opublikowane w tym samym czasopiśmie i dotyczące tego samego zagadnienia wykazało z kolei brak znaczącej różnicy pomiędzy grupami w odsetku pacjentów, którzy przeżyli do czasu wypisu ze szpitala (12.5% tylko kompresja klatki piersiowej  oraz 11.0% standardowy CPR, P=0.31) oraz w proporcji pacjentów, którzy przeżyli z zadowalającym statusem neurologicznym po obu stronach ciała (odpowiednio 14.4% vs 11.5%; P=0.13). Jednakże dokładna analiza podgrup wykazała wyższy odsetek przeżyć do wypisu ze szpitala u pacjentów z kardiologiczną przyczyną zatrzymania krążenia, u których wykonano samą kompresję klatki piersiowej, w porównaniu do pacjentów którym wykonano standardowe CRP (15.5% vs. 12.3%, P=0.09) a także u pacjentów z obecnością arytmii do defibrylacji (31.9% vs. 25.7%, P=0.09).

Autorzy badań podsumowują, iż dane nie wykazały znaczących różnic w kontekście przeżywalności w okresie 30 dni lub  przeżywalności do wypisu ze szpitala pomiędzy grupami, u których resuscytację przedszpitalną z powodu zatrzymania krążenia wykonano stosując tylko kompresję klatki piersiowej, w porównaniu do standardowego schematu. Oznacza to między innymi, iż u pacjentów u których wykonanie sztucznych oddechów nie jest możliwe lub jest utrudnione obawami czy też względami higienicznymi, resuscytacja przeprowadzona metodą kompresji klatki piersiowej daje podobne rezultaty i jest równie skuteczna co standardowa reanimacja. Zaobserwowano jednakże trend w kierunku niewielkiej poprawy przeżywalności w ważnych podgrupach klinicznych, takich jak pacjenci z kardiologiczną przyczyną zatrzymania krążenia, co może sugerować konieczność zmiany obowiązujących standardów.

Marcin Sobiech

Bibliografia

  1. Leif Svensson et al. Compression-Only CPR or Standard CPR in Out-of-Hospital Cardiac Arrest N Engl J Med 2010; 363:434-442 Thomas D. Rea et al. CPR with Chest Compression Alone or with Rescue Breathing N Engl J Med 2010; 363:423-433

Compression-Only CPR or Standard CPR in Out-of-Hospital Cardiac Arrest

Leif Svensson, M.D., Ph.D., Katarina Bohm, R.N., Ph.D., Maaret Castrèn, M.D., Ph.D., Hans Pettersson, Ph.D., Lars Engerström, M.D., Johan Herlitz, M.D., Ph.D. and Mårten Rosenqvist, M.D., Ph.D.

N Engl J Med 2010; 363:434-442July 29, 2010

BACKGROUND

Emergency medical dispatchers give instructions on how to perform cardiopulmonary resuscitation (CPR) over the telephone to callers requesting help for a patient with suspected cardiac arrest, before the arrival of emergency medical services (EMS) personnel. A previous study indicated that instructions to perform CPR consisting of only chest compression result in a treatment efficacy that is similar or even superior to that associated with instructions given to perform standard CPR, which consists of both compression and ventilation. That study, however, was not powered to assess a possible difference in survival. The aim of this prospective, randomized study was to evaluate the possible superiority of compression-only CPR over standard CPR with respect to survival.

METHODS

Patients with suspected, witnessed, out-of-hospital cardiac arrest were randomly assigned to undergo either compression-only CPR or standard CPR. The primary end point was 30-day survival.

RESULTS

Data for the primary analysis were collected from February 2005 through January 2009 for a total of 1276 patients. Of these, 620 patients had been assigned to receive compression-only CPR and 656 patients had been assigned to receive standard CPR. The rate of 30-day survival was similar in the two groups: 8.7% (54 of 620 patients) in the group receiving compression-only CPR and 7.0% (46 of 656 patients) in the group receiving standard CPR (absolute difference for compression-only vs. standard CPR, 1.7 percentage points; 95% confidence interval, −1.2 to 4.6; P=0.29).

CONCLUSIONS

This prospective, randomized study showed no significant difference with respect to survival at 30 days between instructions given by an emergency medical dispatcher, before the arrival of EMS personnel, for compression-only CPR and instructions for standard CPR in patients with suspected, witnessed, out-of-hospital cardiac arrest. (Funded by the Swedish Heart-Lung Foundation and others; Karolinska Clinical Trial Registration number, CT20080012.)

SOURCE INFORMATION

From the Department of Clinical Science and Education (L.S., H.P.), Section of Prehospital Medicine (L.S.), Section of Cardiology (K.B., M.R.), and Section of Emergency Medicine (M.C.), Karolinska Institutet at Södersjukhuset; and SOS Alarm, Swedish Emergency Medical Communication Center (L.E.) — both in Stockholm; and the Section of Cardiology, University of Göteborg, Sahlgrenska Hospital, Göteborg (J.H.) — all in Sweden.

Address reprint requests to Dr. Svensson at the Stockholm Prehospital Center, Sodersjukhuset S-118 83, Stockholm, Sweden, or atleif.svensson@sodersjukhuset.se.


Pobierz dokument
kompresja.klatki.piersiowej.skuteczniejsza.doc
Rozmiar 44 KB

Wyszukiwarka