hoff - 30.10 w, wstep do religioznawstwa

Pobierz dokument
hoff.30.10.w.wstep.do.religioznawstwa.doc
Rozmiar 23 KB

Bóstwa sił przyrody ożywionej

szczególnie ważne bóstwa dla społeczeństw rolniczych

generalnie można podzielić je na bóstwa życia i śmierci

te życia to wegetacja i płodność, np.:

bab. Tammuz, gr. Potnia Theron, rzym. Flora, Diana, Ceres, fen. Dagon, jap. Inari, ger. Njord

osobna klasa bóstw umierających i zmartwychwstających (zwłaszcza na bliskim wschodzie) lub odchodzących i powracających: symbol cykli wegetacyjnych w przyrodzie, świętowany powrót wiosny

egp. Ozyrys, Izyda, bab. Attis, Kybele, Isztar, Asztarte, jap. Amaterasu

te śmierci - nie tylko władcy królestwa podziemnego, tylko śmierci jako takiej

gr. Thanatos, etr. Charon, samojedzki Nga, słow. Marzanna, celt. Rosmerta, muz. Azrail, azt. Tezcatlipoca

Bóstwa sił społecznych

pierwsza grupa to bóstwa funkcjonalne, opiekujące się czynnościami ludzi:

wojny:

ind. Indra, Asur, Ares, Mars, Mitra, Hachiman, Odyn

miłości:

bab. Asztarte, Afrodyta, Wenus

wiedzy i mądrości:

eg. Tot, bab. Nabu, ind. Ganeśa, gr. Atena, clt. Ognios, meks. Quetzalcoatl

druga, to bóstwa profesjonalne opiekujące się zawodami:

rolnicze

gr. Demeter, rzym. Cerera, kanaan. Dagon

paterstwo

ind. Puszan, gr.Pan

sadownictwa

Pomona

myślitwa

bab. Ninurta

rzemiosła

hefajstos, Brigit

lekarze (pierwsze soteryczne!)

aświnowie, asklepios, Apollo, fen. Esznu. celt. Brigit

opiekuńcze:

na poczatku indywidualne, jak daimonion albo anioł stróż

bogowie rodzinni:

rzym. Penaty, Hestia

plemienne, później narodowe:

bab. Marduk, gr. Atena, żyd. Jahwe, fen. Merkat

personifikujące pojęcia abstrakcyjne:

dobra i zła

hind. Kriszna, ir. Ahura Mazda i Angra Mainyu

prawdomówności

ind. Waruna, iran. Mitra, gr. Zeus, ger. Thor, meks. Tezcatlipoca

wieczna młodość (Hebe), zgoda (Concordia) itd.

Teoeschatologia

deus otiosus (czyli bóg odsunięty, który zadziałał gdzieś na początku świata, ale potem nie ingeruje. szanuje się, czasem czci, ale nie apeluje o zmiany - najczęściej najstarsze w panteonie) - nie jest to w zasadzie śmierć, ale odsunięcie w mitologii i kulcie

teomachia: bóg zabija boga, np. Marduk Tiamat. Tutaj warto zauważyć, że subtancja boska się nie marnuje, zwykle powstaje z niej świat, inni bogowie, duchy czy coś innego

tyle boga, teraz świat.

Kosmogonia

Kosmogonia i kosmogeneza, w niej geogonia i geogeneza

nie jest wbrew pozorom w takiej postaci konieczna; japonia np nie była zainteresowana komogenezą tylko stworzeniem samej japonii

kosmologie religijne zwykle zarysowują również jego przyczynę i sens, jak i możliwy koniec

z czego powstał świat? w jaki sposób? co było przed jego powstaniem? jakie były dzieje świata tuż po powstaniu?

w wielu zachowanych opisach komogonicznych opisy dotyczą tego, z czego i w jaki sposób powstal świat. wśrod niektórych, istniało jakieś pratworzywo, które było nieuporządkowane, ale zawierało potencjał świata; od chaosu do kosmosu

inną częsta możliwością jest powstanie świata w wyniku stosunku seksualnego bogów

ewentualnie bóg tworzy świat ex nihilo

u zarania świata istnieć mogła praistota stanowiąca wzór i budulec świata

ger. Ymir, ind. Purusza, gr. Anthropos

kosmografia:

zwykle trzy główne części: niebo zamieszkane przez bogów, przestrzeń ludzka i świat podziemny

w centrum axis mundi góra (ind. meru, eg. benben, austr. obi-obi), drzewo (yggdrasil), krzyż, słup, drabina

centrum może też być horyzontalne, wtedy nazywa się omphalos mundi: jerozolima,

waloryzacja stron świata i kierunków - u nas prawo jest odpowiednio; wschód - zachód; w mezoameryca dobre południe, zła północ; góra - dół

waloryzacja temporalna - czas święty jest czasem cyklicznym lub spiralnym

przy okazji, osobna klasa bóstw czasu:

gr. Kronos, irn. Zurman, ind. Kali, eg. Tot

kosmoeschatologia:

dwa wyjścia: finalizm i cyklizm

finalizm: świat powstaje lub jest stworzony, trwa i kiedyś się skończy: bliski wschód

cyklizm: światy rodzą się i giną: majowie, indie

632 - umiera Mahomet, 732- bitwa pod Poitiers, gdzie Karol Młot pokonuje wojska muzułmańkie, zatrzymując ekpansję islamu na całą Europę.


Pobierz dokument
hoff.30.10.w.wstep.do.religioznawstwa.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
hoff - 16.10 w, wstep do religioznawstwa
hoff - 23.10 w, wstep do religioznawstwa
hoff - 30.10 ćw, wstep do religioznawstwa
hoff - 16.10 ćw, wstep do religioznawstwa
Wstęp do Religioznawstwa - egzamin - odpowiedzi, 10) Teogeneza Teogonia, Teogonia [gr
7-10 Wstęp do Prawa
wstęp do religioznawstwa, funkcjonalizm, Karol Ferster
Wstęp do religioznawstwa pytania egzaminacyjne i odpowiedzi
Mapka religioznawców na Wstęp do religioznawstwa, Religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
ćwiczenie 30 przyjęte, Wstęp do 30 ziomki, 1
Wstęp do Religioznawstwa - egzamin, odpowiedzi Inne odpowiedzi do pytań ze skyptu 2
Kosciol, religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
wstęp do religioznawstwa, szkoly, Lp
modlitwa, religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa
psychoanaliza, religioznawstwo, Wstęp do religioznawstwa

więcej podobnych podstron