Biochemia - pytania na egzamin, Zootechnika SGGW, biochemia

Pobierz dokument
biochemia.pytania.na.egzamin.zootechnika.sggw.doc
Rozmiar 32 KB

1. napisz wzór peptydu Ala-Cys-Asp-Ser. Wskaż reszty aminokwasowe, które mogą pełnić funkcje w centrum aktywnym enzymów.

2. km- wykres, sposoby regulacji

3. ATP wzór, gdzie powstaje, jak się zachowuje w warunkach beztlenowych i w warunkach tlenowych, klasy enzymów z którymi może współpracować

4. Glikogen- z czego jest zbudowanych, jakie ma wiązania, co bierze udział w degradacji glikogenu

5. W jakiej reakcji glikolizy powstaje NADH. Jaki enzym ja katalizuje.

6. Reakcje zapoczątkowujące cykl Krebsa, wzór 2-ch produktów pośrednich tego cyklu, które mogą ulec przemianie do aminokwasów, w jakiego typu reakcjach.

7. Różnice w budowie DNA i RNA.

8. Reakcje prowadzące do wydalenia nadmiaruNH4 z organizmu kręgowców lądowych. w jakich przedziałach komórki zachodzą poszczególne reakcje. W jakim organie przebiega synteza mocznika.

9. Porównaj rozkład i syntezę kwasów tłuszczowych.

10. Omów hormonalną regulacje metabolizmu.

11. Omów jakie oddziaływania decydują o przestrzennej architekturze białek. Uzasadnij, ze sekwencja aminokwasów determinują strukturę przestrzenna białka.

12. Przykłady enzymów i białek ulegających aktywacji w wyniku specyficznej proteolizy.

13.Sumaryczna reakcja przekształcenia glukozy w pirogronian. Reakcja przeniesienia fosforanu występująca podczas przemian glukozy w pirogronian.

14. Droga elektronów NADH do O2. Który z kompleksów transportu elektronów nie jest pompą pironową?

15. Napisz reakcje fosforolitycznego rozszczepienia.

16.Wymień aktywne przenośniki w metabolizmie grupy fosforylowej, elektronów i grupy arylowej. Napisz wzór 1 z nich i zaznacz miejsce reagujące.

17. Wymień 2 drogi rozpadu polisacharydów, nazwy enzymów powstających produktów oraz ich wzory. Która z dróg jest bardziej korzystna energetycznie? Napisz reakcje katalizowana przez fosfofruktokinazę, klasę, enzym oraz znaczenie dla glikolizy.

18. Dlaczego glukoneogeneza nie jest odwróceniem glikolizy?

19. Napisz wzór NAD i NADP. Podaj pełne nazwy tych związków. Jaka funkcje pełni grupa fosforanowa w NADP w organizmach zwierzęcych i jaka jest funkcja jego zredukowanej formy.

20. Napisz ciąg reakcji przekształcających glukozę w pirogronian. Zaznacz enzymy katalizujące te procesy. Omów reakcje regeneracji NADH i ich wartość energetyczna.

21. Omów losy pirogronianu w organizmie ssaków. Z jakich substratów on powstaje? Napisz odpowiednie reakcje łączące metabolizm aminokwasów z metabolizmem węglowodanów. Scharakteryzuj enzymy katalizujące te reakcje. Przedstaw reakcje dzięki której możliwa jest synteza glukozy z pirogronianu.

22. Podaj sumaryczną reakcje cyklu Krebsa. Podaj 2 funkcje tego cyklu. Napisz jedną z reakcji tego cyklu katalizowana przez dehydrogenezeę.

23. Podaj alfa-ketokwasy powstające w rezultacie transaminacji aminokwasów, alaniny, glutaminy, asparaginy.

24. klasyfikacja enzymów

25. Z jakich prekursorów nie cukrowych może być syntetyzowana glukoza? Gdzie te reakcje zachodzą? Napisz jedną z nich.

26. Scharakteryzuj zasadnicze różnice pomiędzy metabolizmem mózgu, mięsni i wątroby.  Jakie będą konsekwencje zahamowania aktywności jednego z tych enzymów.

27. Scharakteryzuj główne poziomy organizacji łańcucha polipeptydoego. Jakie oddziaływania decydują o przestrzennej architekturze białek?

28. Podaj wzory i pełne nazwy głównych przenośników w procesie utlenienia oraz głównego donora e. w biosyntezach redukcyjnych. biologiczne znaczenie różnicy NADPH i NADH.

29. Jednostki aktywności enzymów.


Pobierz dokument
biochemia.pytania.na.egzamin.zootechnika.sggw.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
opracowane pytania na egzamin, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
opracowane pytania na egzamin2, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
opracowane pytania na egzamin3, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
Biochemia pytania na egzamin, Biologia SGGW lic, Biochemia
Pytania na egzamin z geologii, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Geologia, geolo
statystyka matematyczna - przykładowe pytania na egzamin, Zootechnika (UR Kraków) - materiały, MGR,
pytania na owce, Zootechnika SGGW, owce
botanika 400pytan na egzamin, Zootechnika SGGW, botanika
pytania na egzamin z Biochemi jaki miala FIZJO
PYTANIA NA EGZAMIN Z HIGIENY ZWIERZ T, Zootechnika SGGW, semestr IV, higiena, Higiena
pytania na egzamin ustny biochemia
Pytania na egzamin, Biochemia
biochemia pytania na egzamin, AWF Biała Podlaska (SPORT), 1 ROK, Biochemia
Biochemia Pytania na egzamin
Pytania na egzamin Biochemia(1)
pytania na egzamin z Biochemi jaki miala FIZJO

więcej podobnych podstron