Pytania na pedagogikę społeczną, Studia, Przedmioty, Pedagogika społeczna

Pobierz dokument
pytania.na.pedagogike.spoleczna.studia.doc
Rozmiar 28 KB

1.Wychowanie w pojęciach filozoficznych
2.Wychowanie w ujęciach pedagogicznych
3. Jak rozumiesz pojecie wychowanie wg Skórnego,Okonia?
4. Wyjaśnij wychowanie jako zjawisko społecznie umotywowane
5.
Narzędzie wpływu społecznego wymień i opisz.
6.Wyjaśnij pojęcia: socjalizacja, uspołecznienie, dojrzałość społeczna , kompetencja społeczna
8. Etapy rozwoju społecznego w ujęciu rozwojowym
9.Etapy rozwoju społecznego wg Eriksona
10. Cechy komunikacji szkolnej wg Rittler
11. Zadania komunikacyjne
12. Przebieg procesu komunikacji
13. Warunki kreatywności szkoły
14.Czy podmiotowość w szkole jest możliwa?
15.Stadia rozwoju nauczyciela wg. Kolberga
16. Zasady wychowania wg. Krzysztoszek
17.Metody wychowania wg Muszyńskiego
18.Funkcje szkoły wg Kwiecińskiego
19.Strategie uczniowskiego oporu
20.Rodzaje dramatów socjalizacyjnych
21.Teorie tożsamości
22.Pojecie rodziny
23.Funkcje rodziny
24.Style wychowania w rodzinie
25.Postawy rodzicielskie
> 26.Patologie w rodzinie
27.Struktura systemu edukacji w Polsce
28.Edukacja - analiza, pojęcia
> 29.Szkoła jako struktura organizacja system
30.Funkcje nauczyciela
31. Metody pracy nauczyciela
32 Drogi rozwoju nauczyciela
> 33.Formy i metody pracy ucznia na lekcji
34.Zasady współdziałania nauczyciela z rodzicami uczniów
35.Grupa rówieśnicza-pojecie
36.Rodzaje grup
37.Style kierowania grupą
38.Patologia pojecie
> 39.Rodzaje patologii społecznej
40.Przyczyny patologii społecznej


Pobierz dokument
pytania.na.pedagogike.spoleczna.studia.doc
Rozmiar 28 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania na egzamin Polityka, studia, Polityka społeczna
Pytania na egzamin z andragogiki, (1), Studia Pedagogika
Pytania na komisyjny sprawdzian, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, ROK AKADEMICKI 2005-2
Pytania na egzam z biochy, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Biochemia
Pytania na egzamin - BIOLOGIA, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska
Opracowane Pytania Na Oczyszczalnie Scieków, Studia
inzynieria oprogramowania pytania na egzamin dypolmowy, studia, IO
#Pytania na kolokwium z neurochirurgii, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurologia, pytania
Przykładowe pytania na zaliczenie ar, Studia, Materiały z inzynierii, Semestr III, Analiza ryzyka
Pytania na egzamin z BMZ, Studia UG, Psychologia, Semestr 1, Biologiczne mechanizmy zachowania się l
Pytania na med ratunkowa, Studia - ratownictwo medyczne, 3 rok, Zawansowane procedury ratunkowe
pytania na smoki, Edukacja, studia, Semestr IV, Technika Mikroprocesorowa
Pytania na egz z wyt, Studia i nauka, Sprawozdania i notatki, Wytrzymałość materiałów, egzaminy
Pytania na Egzamin Botanika, Studia, BIOLOGIA UMCS, 1 rok, Botanika
PYTANIA NA KOLOKWIUM Z NEUROCHIRURGII, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurochirurgia, Pytania

więcej podobnych podstron