dzien ostatni, AM, Rok 3, Semestr 5, Systemy i Sieci Telekomunikacyjne

Pobierz dokument
dzien.ostatni.am.rok.3.semestr.5.systemy.i.sieci.doc
Rozmiar 32 KB

SDH

Kontener wirtualny składa się z:

nagłówka sekcji regeneratora - 3x9

znacznika kontenera - 1x9

nagłówka sekcji krotnicy - 4x9

przestrzeni ładunkowej - 8x261

Główną cecha jest synchroniczność ramki.

Zapewnia synchronizację między urządzeniami współpracującymi ze sobą.

Zegar pracuje z dokładnością 10^-11

Główna jednostką transportującą jest synchroniczny moduł transportowy STM-1 o przepływności 155Mbps.

Jego zwielokrotnienia to STM-4 o przepływności 622Mbps, STM-16 o przepływności 2,5Gbps, STM-32 o przepływności 5Gbps.

CDMA

Ciąg wejściowy an(t) jest ciągiem bipolarnym, który mnożymy przez ciąg rozpraszający cn(t), następnie sygnał powstały podajemy na wejście sumatora żeby zsumował ze sobą wszystkie ciągi wejściowe wymnożone przez ciągi rozpraszające. Następnie sygnał w ten sposób otrzymany podajemy na wejście filtru dolnoprzepustowego żeby zwęzić widmo, i otrzymany sygnał podajemy na wejście modulatora, sygnał taki zostaje wysłany w kanał. Po stronie odbiorczej sygnał odebrany zostaje podany na wejście modulatora, następnie otrzymany w ten sposób sygnał wymnażamy przez ciąg rozpraszający i podajemy sygnał na filtr dolnoprzepustowy.

FDM

Strumień danych jest rozdzielany na mniejsze strumienie.

W FDM szerokie pasmo jest podzielone na odseparowane wąskopasmowe kanały, z osobnymi podnośnymi. Każdy ze strumieni moduluje podnośną. Zastosowana modulacja jest na tyle wolna, że interferencje międzysymbolowe są dostrzegalne w wąskim czasie Ts.

OFDM

Zasada modulacji taka jak w FDM, natomiast podnośne nie są odseparowane od siebie, nachodzą na siebie, gdy jest spełniony warunek ortogonalności tzn. delta f=1/Ts.

Pasmo OFDM.

Odstęp częstotliwości jest wyznaczany na podstawie odpowiedzi kanału równoważnego w paśmie podstawowym.

Pobudzenie sygnałem prostokątnym --> Odpowiedz kanału równoważnego w pasmie podstawowym na pobudzenie...

Rozpieszczenie podnośnych w OFDM

podnośne ochronne

podnośne pilota

podnośne danych

podnośna środkowa

DSSS

Ciąg wejściowy an(t) jest ciągiem bipolarnym tzn an(t)=+/-1.

Sygnał wejściowy an(t) wymnażamy z sygnałem rozpraszającym cn(t), wynik oznaczamy jako bn(t). Sygnał podajemy na wejście filtru dolnoprzepustowego żeby zawęzić jego widmo. Sygnał w ten sposób otrzymany jest podawany na wejście modulatora, uzyskany sygnał nazywamy xn(t).

Zasada rozpraszania w dziecinie czasu

Po stronie odbiorczej sygnał podajemy na demodulator, następnie na filtr dolnoprzepustowy i wymnażamy go z ciągiem rozpraszającym. Sygnał uzyskany w ten sposób podajemy na filtr dopasowany i nazywamy sn(t).

Zasada skupiania w dziecinie częstotliwości

FHSS

Podobnie jak w FDM, mamy szeroki kanał który dzielimy na odseparowane wąskopasmowe kanały, z odseparowanymi częstotliwościami podnośnymi. Jednak w FHSS użytkownicy są przełączani pomiędzy podnośnymi, czynność te nazywamy skakaniem po kanałach. Warunkiem współużytkowania kanały przez większą liczbę użytkowników jest zapewnienie różnych algorytmów każdemu.

GSM

Standard II generacji.

W GSM stosuje się 2 częstotliwości pracy:

900MHz - wielkość komórek to max 30km

1800MHz - wielkość komórek to max 8km

Jest to wąskopasmowy system, w którym stosuje się dupleksowe kanały, kanał „w górę” oraz kanał „w dół”, o szerokości pasma B=200kHz.

Transmisja mowy odbywa się za pomocą TDMA. Długość ramki TDMA to 4,615ms, ramka jest podzielona na 8 szczelin czasowych. Każda ze szczelin czasowych trwa 577us, i jet zbudowana z:

3 bitów początkowych

57 bitów danych

1 bitu podstawienia

26 bitów sekcji treningowej

1 bitu podstawienia

57 bitów danych

3 bitów końcowych

oraz czasie odstępu w przybliżeniu trwającym 30us.

Transmisja danych w GSM odbywa się za pomocą GPRS oraz EDGE. EDGE jest nowszym standardem który ma większa przepływność. Budowa ramki TDMA jest identyczna natomiast budowa szczeliny czasowej trochę się różni:

3 bity początkowe

58 bitów danych

26 bitów sekcji treningowej

58 bitów danych

3 bitów końcowych.

Modulacja jaką się wykorzystuje w GSM to binarna modulacja częstotliwości GMSK.

Puncturing

Podczas przesyłanego sygnału występuje pewna nadmiarość bitów, ponieważ gdybyśmy usunęli co któryś bit podczas dekodowania nasz dekoder znalazł by błędy i naprawił je. Dzięki temu że usuwamy nadmiarowość bitów w ciągu możemy szybciej transportować dane.


Pobierz dokument
dzien.ostatni.am.rok.3.semestr.5.systemy.i.sieci.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SISTY - NOWE 2010, AM, Rok 3, Semestr 5, Systemy i Sieci Telekomunikacyjne
SISTswst, Akademia Morska, semestr 5, Systemy i sieci telekomunikacji
Zaliczenie - Sygnały i sieci telekomunikacyjne(1), AM, Rok 2, Semestr 4, Podstawy Telekomunikacji
Zaliczenie - Sygnały i sieci telekomunikacyjne, AM, Rok 2, Semestr 4, Podstawy Telekomunikacji
PYTANIA WEJSCIOWKA 11.04.2008r., WI, Semestr VI, Systemy i Sieci Telekomunikacyjne
systemy i sieci telekomunikacyjne 2010 2011 kolokwium ii, Studia, Semestr 5, SIST
03 Parzydełkowce, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
04 Płazińce, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Sinice, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
Tematyka projektów przedmiotu Systemy i sieci telekomunikacyjne
pierścienice, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
Szkarłupnie, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
Osłonice - Lancetnik, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
pratchawce i niesporczaki, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
nicienie i brzuchodzęski, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady
Pytania 2005-06, AM, Rok 3, Semestr 6, Technika nadawania i odbioru radiowego, Technika Nadawania Ra
płazy, I rok, I semestr, Systematyka zwierząt, wykłady

więcej podobnych podstron