autorskie-plan, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności Intelektualnej

Pobierz dokument
autorskie.plan.studia.dalekowschodnie.rok.i.doc
Rozmiar 21 KB

Ochrona własności intelektualnej - prawo autorskie i prawa pokrewne (1)

Przedmiot prawa autorskiego - pojęcie utworu

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór) (art. 1 ust. 1 pr. aut.)

Przesłanki: oryginalność, indywidualność, ustalenie

Podmiot prawa autorskiego:

1) twórca jako podmiot prawa autorskiego

2) utwór pracowniczy

3) współtwórczość

4) prawo do publikacji pracy dyplomowej studenta przez uczelnię wyższą na podstawie art. 15a pr. aut.

Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe:

1) prawa osobiste: m. in. prawa do ojcostwa utworu, prawo do integralności

2) prawa majątkowe: prawo do korzystania z utworu na wszystkich polach eksploatacji

Dozwolony użytek jako wyjątek od monopolu prawnoautorskiego:

1) dozwolony użytek prywatny i publiczny

2) dozwolony użytek w kontekście prac magisterskich - prawo cytatu, ryzyko plagiatu

Problematyka wyczerpania prawa autorskiego: utrata niektórych uprawnień autorskoprawnych w stosunku do konkretnego egzemplarza utworu wskutek wprowadzenia go do obrotu


Pobierz dokument
autorskie.plan.studia.dalekowschodnie.rok.i.doc
Rozmiar 21 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zagadnienia ogólne1, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności Intelektualnej
patenty wyciąg, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności Intelektualnej
Dodatkowe przepisy z kodeksu cywilnego, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności
pr.aut.ustawa, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności Intelektualnej
Ogólna metodologia nauk, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki badań społeczny
Notatki z E. Babbiego, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki badań społecznych
E. Babbie - Opracowanie - Paradygmaty, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki b
Cechy Islamu, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Wstęp do islamu
Mat do egzaminu 2014, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki badań społecznych
Notatki - OWI - 08.04.2008, Filozofia UKSW 2007-2010, Rok I (2007-2008), Notatki, Semestr II, Ochron
Notatki - OWI - 19.02.2008, Filozofia UKSW 2007-2010, Rok I (2007-2008), Notatki, Semestr II, Ochron
Notatki - OWI - 08.04.2008, Filozofia UKSW 2007-2010, Rok I (2007-2008), Notatki, Semestr II, Ochron
Rodzaje utworów chronionych prawem autorskim, MiBM Politechnika Poznanska, VII semestr TPM, Ochrona
OWI3, Studia - zarządzanie zzdl, semestr VI, ochrona własności intelektualnej
ochrona własności intelektualnych- ściąga, Studia - zarządzanie zzdl, semestr VI, ochrona własności
Problemy prawa autorskiego, MiBM Politechnika Poznanska, VII semestr TPM, Ochrona Własności Intelekt

więcej podobnych podstron