PLAN WSPOLPRACY Z RODZICAMI, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

Pobierz dokument
plan.wspolpracy.z.rodzicami.awans.zawodowy.doc
Rozmiar 47 KB

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Rok szkolny 2010/2011

Grupa dzieci: 3-latki „Wesołe nutki”

Wychowawczynie: Karolina Knach-Michow

Katarzyna Jaćmierska

Lp.

Forma współpracy

Termin realizacji

Sposób realizacji

1.

Spotkanie o charakterze integracyjnym (zebranie organizacyjne)

sierpień

zorganizowano 31.08.2010

- wzajemne poznanie

- zapoznanie ze Statutem Przedszkola

- poznanie organizacji pracy

- poznanie ramowego rozkładu zajęć

- poznanie oferty zajęć dodatkowych

- omówienie zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu

- wypełnienie przez rodziców kart: odbioru dzieci, zgody na udział dziecka w zajęciach dodatkowych

- określenie zasad i form współpracy

- zapoznanie rodziców z programami wybranymi do pracy w grupie

- wypełnienie przygotowanych ankiet

- przyjmowanie zgłoszeń rodziców nt. indywidualnych preferencji, bądź problemów żywieniowych dziecka

- poznanie „służbowej drogi” rozwiązywania problemów (konsultacje rodziców z wychowawcą, ewentualnie z dyrektorem)

- zapoznanie z podręcznikami wybranymi do pracy z dziećmi

- zapoznanie z harmonogramem uroczystości przedszkolnych oraz spotkań teatralnych i muzycznych

2.

Pedagogizacja rodziców

Cały rok

- propagowanie kampanii społecznej: „Cała Polska czyta dzieciom”

- przekazywanie artykułów związanych z problematyką wychowawczą

- przekazywanie informacji nt. problemów, na jakie mogą napotykać dzieci

- organizowanie warsztatów ze specjalistami (psycholog, pedagog)

- opracowywanie, kolportaż biuletynów informacyjnych przez wychowawczynię

3.

Święto pieczonego ziemniaka

Październik

zorganizowano 5.10.2010

- pomoc rodziców w organizacji wspólnej zabawy

4.

„Cała Polska czyta dzieciom”

- udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej

Cały rok

- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu

- czytanie przyniesionych ze sobą książek w przedszkolu, odwiedzanie grupy

5.

„Urodziny Książkowego Misia”

- w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Październik

- przygotowanie laurek dla misia

- przyniesienie przez dzieci ulubionego pluszowego misi

6.

Zajęcia otwarte

Listopad

- pomoc w organizacji spotkania andrzejkowego

- udział rodziców w zabawach

- obserwacja dzieci podczas śpiewania, zabawa taneczna oraz udziału we wróżbach andrzejkowych

7.

Spotkanie z Mikołajem, Jasełka

Grudzień

- pomoc w organizacji uroczystości

8.

Spotkanie z rodzicami. Podsumowanie realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu.

Styczeń/luty

- przekazanie informacji nt. stopnia realizacji programów wybranych do pracy z dziećmi

- przekazanie informacji nt. osiągnięć dzieci oraz podsumowujących diagnozę semestralną

- przekazanie informacji nt. grupy

- omówienie przez wychowawczynię kształtowania się procesu usamodzielnienia dzieci

- podziękowanie dla rodziców za pomoc w działalności grupy, przedszkola

- rozmowy indywidualne

9.

Dzień Babci i Dziadka

Styczeń

- pomoc w organizacji uroczystości

10.

Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci

Kwiecień

- czytanie przyniesionych ze sobą książek w przedszkolu, odwiedzanie grupy

11.

Zajęcia otwarte

Marzec/kwiecień

- udział rodziców z zajęciach otwartych obrazujących możliwości dzieci oraz ich osiągnięcia

12.

Święto Mamy i Taty

Maj

- uczestnictwo rodziców w uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty

- oglądanie występów dzieci

13.

Piknik Rodzinny

Czerwiec

- udział w konkursach, zabawach z dziećmi

14.

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Czerwiec

- czytanie przyniesionych ze sobą książek w przedszkolu, odwiedzanie grupy

15.

Spotkanie z rodzicami. Podsumowanie realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2010/2011. Osiągnięcia dzieci.

Czerwiec

- podsumowanie całorocznej pracy w grupie

- omówienie wyników pracy kompensacyjnej i symulacyjnej, uwagi

- podziękowanie rodzicom za współpracę

- rozmowy indywidualne wg potrzeb

16.

Spotkania indywidualne

Cały rok

- przekazanie informacji nt. osiągnięć i problemów dziecka


Pobierz dokument
plan.wspolpracy.z.rodzicami.awans.zawodowy.doc
Rozmiar 47 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Plan współpracy z rodzicami(1), AWANS ZAWODOWY(1)
Plan współpracy z rodzicami(2), AWANS ZAWODOWY(1)
Plan pracy dydaktyczno2, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego
Plan rozwoju zawodowego Kasia J, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego
plan rozwoju zawodowego Kasi. J. cz.2, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktow
awans zawodowy nauczyciela mianowanego,dyplomowanego,stażysty, Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowa
wniosek o podjecie postepowania, Dla dzieci, Dla nauczycieli, awans zawodowy nauczyciela, 1. Stażyst
sprawozdanie ROCZNE ze stażu, awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego
nowe propozycjePLAN PRACY ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH DZIECI 3-4 LETNIE, awans zawodowy nauczyciela stażysty
Plan rozwoju zawodowego nla kontraktowego, awans zawodowy nauczyciela, na mianowanego
AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, AWANS ZAWODOWY, 1 nauczyciel stażysta - awans n
NAUCZYCIEL STAŻYSTA, AWANS ZAWODOWY, 1 nauczyciel stażysta - awans na kontraktowego
plan rozwoju na mianowanego, Awans zawodowy nauczyciela
awans zawodowy nauczyciela mianowanego,dyplomowanego,stażysty, Plan awansu zawodowego

więcej podobnych podstron