nowy januszek SieciKomp, Akademia Morska, V semestr, Sieci komputerowe

Pobierz dokument
nowy.januszek.siecikomp.akademia.morska.v.doc
Rozmiar 98 KB

Ktore z ponizszych sformulowan charakteryzuja kabel UTP?

Jakie polaczenie jest przedstawione na rysunku?

Porownaj rysunek z biezacymi konfiguracjami. Host A w biurze ulegl uszkodzeniu i zostal wymieniony. Mimo iz wykonanie polecenia ping dla adresu 127.0.0.1 zakonczylo sie pomyslnie, nowy komputer nie moze uzyskac dostepu do sieci firmy. Jaka jest prawdopodobna przyczyna tego problemu?

Ktore sposrod ponizszych okreslen opisuje opoznienie?

Ktore sposrod nastepujacych zdan najlepiej opisuje protokol drzewa opinajacego?

Jakiego typu adresem jest adres 192.168.17.111/28?

Ktore urzadzenia pokazane na rysunku musza miec adres MAC?

Jaki typ kabla jest wymagany do polaczenia portu konsoli routera z portem COM komputera PC?

Ktore sposrod ponizszych technologii mozna okreslic jako technologie sieci WAN?

Ktora z nastepujacych liczb jest dwojkowym odpowiednikiem dziesietnej liczby 111?

Jakiego typu adresem jest adres 192.168.17.134/29?

Ktore z nastepujacych masek podsieci moga zostac uzyte podczas dzielenia na podsieci adresu IP klasy B?

Ktore z nastepujacych okreslen opisuje fizyczna topologie pelnej siatki?

Administrator sieci uruchamia ponownie stary, nieuzywany router. Stwierdza, ze system IOS i pliki konfiguracyjne musza zostac zaktualizowane, aby spelnialy wymagania sieci LAN. Ktory protokol warstwy aplikacji jest uzywany do przeslania nowych plikow konfiguracyjnych do pamieci routera?

Ktora sposrod nastepujacych warstw OSI udostepnia niezawodne zorientowane polaczeniowo uslugi przesylania danych?

Ile domen kolizyjnych jest przedstawionych na rysunku?

Jakie dane techniczne kabla sa okreslone przez standard 100BASE-T?

Jaka jest maksymalna dlugosc segmentu nosnika uzywanego w sieciach 100BASE-TX?

W przypadku kabla UTP kategorii 5, ktore pary stykow zlacza RJ-45 sluza do wymiany danych pomiedzy hostami w sieci Ethernet?

Interfejsowi Ethernet 0 routera przypisano adres IP 10.172.192.168 z maska 255.255.255.240. Jaki jest adres podsieci, do ktorej nalezy ten adres?

Ktore z ponizszych okreslen opisuje logiczna topologie przekazywania tokenu (ang. token passing)?

Ktory tryb przelaczania sieci LAN rozpoczyna przelaczanie po przeczytaniu tylko pierwszych 64 bajtow ramki?

Na dwoch rownorzednych hostach uruchomiona jest aplikacja, ktora wymienia dane za pomoca protokolu UDP. Podczas biezacej sesji datagram nie dociera do punktu docelowego. Ktore zdanie jest prawdziwe w odniesieniu do retransmisji datagramu?

Kiedy w sieci uzywany jest kabel prosty?

W jaki sposob przy uzyciu swiatlowodu realizowana jest zazwyczaj transmisja w pelnym dupleksie?

W przypadku sieci o topologii pokazanej na powyzszym rysunku, co sie dzieje w momencie wlaczenia kazdego z komputerow?

Przelacznik dodaje adres MAC do tablicy adresow kiedy kazdy z komputerow wysyla ramke

Ktore z ponizszych stwierdzen opisuje protokol routingu RIP wersja 1?

Ktore sposrod nastepujacych stwierdzen charakteryzuja protokol IP?

Jak dlugosc kabla sieciowego wplywa na tlumienie?

Ktory tryb przelaczania sieci LAN wprowadza najwieksze opoznienie?

Ktore z wymienionych urzadzen sieciowych dziela siec na odrebne domeny kolizyjne?

Ile domen rozgloszeniowych jest przedstawionych na rysunku?

Ktore z nastepujacych cech stanowia zalety instalacji opartej na skretce UTP?

Ktora z wymienionych sytuacji zwieksza ryzyko wystapienia kolizji?

Ktory schemat kabla przedstawia polaczenia stykow kabla krosowego uzywanego w urzadzeniach Cisco?

Ktore z wymienionych urzadzen rozszerzaja domene kolizyjna?

Ktore sposrod nastepujacych protokolow warstwy aplikacji korzystaja z segmentow UDP?

Ktore dwa zdania opisuja protokol TFTP?

Ktore ze zlaczy routera pokazanych na rysunku mozna uzyc jako polaczenie z siecia LAN?

Okresl liczbe uzytecznych sieci i hostow dla adresu IP 192.168.50.0/27

Ktory typ kabla sieciowego UTP laczy ze soba dwa przelaczniki Cisco?

Kiedy w sieci uzywany jest kabel krosowy?

Ktorego z wymienionych polecen mozna uzyc w komputerze z systemem Windows w celu wyswietlenia biezacej konfiguracji parametrow protokolu IP?

Porownaj rysunek z biezacymi konfiguracjami. W siedzibie firmy ABC w Nowym Jorku zostaly ostatnio unowoczesnione komputery w biurze administracji (Admin). Zaraz po dokonaniu rozbudowy, znajdujacy sie w biurze Clerical host A ulegl uszkodzeniu i zostal wymieniony na jeden ze starych komputerow pochodzacych z biura administracji. Komputer nie moze jednak uzyskac dostepu do sieci firmowej z nowej lokalizacji. Co moze byc przyczyna problemow z dostepem do sieci wystepujacych na hoscie A?

Ktore z wymienionych urzadzen sieciowych zwiekszaja liczbe domen kolizyjnych?

Ktora z nastepujacych liczb jest dziesietnym odpowiednikiem dwojkowej liczby 11010011?

Ktore sposrod ponizszych zdan dotyczacych dostepu CSMA/CD sa prawdziwe?

Co to jest tlumienie?

Ktore sposrod nastepujacych protokolow sa protokolami warstwy transportowej modelu TCP/IP?

Jakie informacje mozna ustalic na podstawie adresow MAC komputerow PC1, PC2 i PC3, jak na rysunku?

Zapoznaj sie z rysunkiem. Co nalezy skonfigurowac na hoscie A, aby umozliwic mu komunikowanie sie z serwerem poczty e-mail?

Co mozna zweryfikowac za pomoca polecenia ping 127.0.0.1?

W jaki sposob dane podlegaja enkapsulacji w miare jak przechodza w dol modelu OSI?

W jaki sposob router MAIN dynamicznie dowie sie o trasie do podsieci 10.16.10.48/28 przedstawionej na rysunku?


Pobierz dokument
nowy.januszek.siecikomp.akademia.morska.v.doc
Rozmiar 98 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SISTswst, Akademia Morska, semestr 5, Systemy i sieci telekomunikacji
bibek spiral nie dla psa kielbasa, Akademia Morska, semestr 3, Projektowanie i konstrukcja Uządzeń (
wahadlo torsyjne, Akademia Morska, I semestr, FIZYKA, Fizyka - Laboratoria
Urządzenia nawigacyjne - Notatka do Kolokwium z wykładów, Akademia Morska, I semestr, urządzenia naw
Elektrotechnika - Wstęp do wykładów, Akademia Morska, I semestr, elektro, Test wykład
Pytania na zaliczenie BiSS, Akademia Morska, I semestr, BISS, Audytoria
BiS - wykład 1 sem zaliczenie ściąga, Akademia Morska, I semestr
SPRAWOZDANIE, Akademia Morska, I semestr, Materiały i elementy
1koło20XI2007, Akademia Morska, I semestr, grafika inzynierska, egzaminy
nowy januszek SieciKomp id 3239 Nieznany
Informacje wstepne dotyczace przedmiotu, Akademia Morska, semestr 3, Elektrodynamika
elektro zaiczenie laborki, Akademia Morska, I semestr, elektro
sieci costam, Materiały, IV Semestr, Sieci komputerowe, EGZAMIN, Egz sieci 2, Egzamin, sieci rozne b
Elektrotechnika - Notatka odnośnie pytań na zaliczeniu, Akademia Morska, I semestr, elektro, Test wy
Zdefiniowanie pojęcia południka zerowego, Akademia Morska, I semestr, Nawigacja, Wykłady kpt. Ferlac
Opracowanie na kolokwium, Akademia Morska, I semestr, urządzenia nawigacyjne, Test do Gucmy, Urządze

więcej podobnych podstron