ILOŚCIOWE METODY OCENY STANU CHOREGO Z DYSFUNKCJĄ UKŁADU NERWOWEGO5, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Pobierz dokument
ilosciowe.metody.oceny.stanu.chorego.z.doc
Rozmiar 34 KB

ILOŚCIOWE METODY OCENY STANU CHOREGO Z DYSFUNKCJĄ UKŁADU NERWOWEGO

KLINIMETRIA - (KM) oznacza specyficzna dziedzinę wiedzy medycznej, skupiającą się na konstrukcji i ocenie wskaźników klinicznych wykorzystującą liczne specyficzne metody spokrewnione ze strategia psychometryczną.

KM - przedstawienie w sposób ilościowy stanu chorego (deficytu neurologicznego, funkcjonalności, jakości życia) z wykorzystaniem narzędzia pomiarowego.

Wartość skali(narzędzia pomiarowego) polega ocenie ilościowej i jakościowej.

W ocenie tej bierze się pod uwagę

W praktyce skuteczność stosowania skal zależy nie tylko od:

PODSTAWOWE NASTĘPSTWA CHOROBY

USZKODZENIE - jakakolwiek utrata lub niepełnosprawność strukturalna lub funkcjonalna o charakterze psychologicznym, fizjologicznym lub anatomicznym.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - jakiekolwiek ograniczenie lub brak (wynikający z uszkodzenia)zdolności do wykonywania aktywności w rozumieniu lub zakresie uznawanym za normalny dla istoty ludzkiej.

UPOŚLEDZENIE - niedogodność dla danego osobnika, wynikająca z upośledzenia i niepełnosprawności, która ogranicza lub uniemożliwia mu spełnianie dotychczasowej normalnej roli (zależnej od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych).

W praktyce neurologiczno - neurochirurgicznej (dotyczącej schorzeń neurologicznych) skale punktowe można podzielić na dwie lub trzy zasadnicze grupy.

Są to skale

PATOLOGIA USZKODZENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ UPOŚLEDZENIE

POZIOM SKALE SKALE JAKOŚĆ SUBIEKTYWNY USZKODZEŃ FUNKCJONALNE ŻYCIA

POZIOM SUBIEKTYWNE SUBIEKTYWNA SATYSFAKCJE SUBIEKTYWNY DOZNANIA OCENA Z PEŁNIONYCH . SOMATYCZNE ZDROWIA RÓL SPOŁECZNYCH

OCENA CZYNNOŚCIOWA - SKALE JAKOŚCI ZYCIA

To ocena samodzielności chorego w czynnościach życia codziennego.

ADL - do oceny funkcjonalnej


Pobierz dokument
ilosciowe.metody.oceny.stanu.chorego.z.doc
Rozmiar 34 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BUDOWA I FUNKCJE UKŁADU NERWOWEGO, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Neurologia i pielęgniar
Pielęgniarska ocena chorego nieprzytomnego, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Neurologia i p
Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Opieka paliatyw
19.UKŁADU NERWOWEGO GŁOWY I SZYI CM UMK
Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze
11 diagnostyka i metody oceny stanu technicznego statkow powietrznych
Metody oceny stanu odżywienia
Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze
05 Heger I Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pozarze
Tezy do egzaminu z MNI, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka eduka
Scenariusz zajęć matma, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka eduka
Opracowanie zagadnień, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka edukac
PISOWNIA Z, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, III rok - semestr zimowy, Metodyka edukacji polonist
Kolokwium Fizjologia ukladu wydalniczego, II rok, II rok CM UMK, Giełdy, 2 rok, II rok, giełdy od Nu

więcej podobnych podstron