ZAJECIA TERENOWE dla II Roku Wychowania Fizycznego, AWF, Zajęcia terenowe

Pobierz dokument
zajecia.terenowe.dla.ii.roku.wychowania.doc
Rozmiar 37 KB

ZAJĘCIA TERENOWE dla II Roku Wychowania Fizycznego - specjalność: Przyroda

Szanowni Państwo!

  1. Proszę zapoznać się z regulaminem Zajęć terenowych.

  2. Proszę podzielić się na 4 grupy ok. 12-osobowe.

Na zajęciach w terenie obowiązuje ubiór terenowy (zwłaszcza obuwie!). Zabieramy kanapki, napoje, notatniki i coś od deszczu (kurtki, peleryny lub parasol) - zajęcia odbywają się bez względu na pogodę. Proponujemy ubrać długie spodnie i coś z długim rękawem ze względu na komary lub konieczność przejścia przez kłującą lub parzącą roślinność. Wskazane repelenty - środki odstraszające komary i kleszcze. Na grupę proszę zabrać 1 botanizerkę z niekolorowymi gazetami, kilka reklamówek (np. tzw. „zrywki”), nóż lub małą łopatkę do wykopywania roślin. O botanizerkach można poczytać na stronie www.lonicera.hg.pl - klikamy „dla początkujących”. Botanizerka to sztywne okładki (np. z tektury) formatu A3, które można związać razem (ścisnąć gazety z włożonymi pomiędzy nie roślinami). Proszę też na grupę zabrać 2 słoiki 0,5-litrowe (oczywiście puste!) ze szczelnymi zakrętkami.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Czwartek 24.06.

Grupa 1 i 2 - Olsztyn - Sokole Góry

Grupa 3 i 4 - Mirowski Przełom Warty

Olsztyn - Sokole Góry

Prowadzący: prof. dr hab. Z. Szeląg, dr D. Świerczewski

Przyroda Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”

trasa: Olsztyn k/Częstochowy - Sokole Góry

obiekty przyrodnicze: projektowany rezerwat krajobrazowy „Olsztyńskie Skały”, rezerwat przyrody „Sokole Góry”

Tematyka zajęć:

- zróżnicowanie zbiorowisk naskalnych i murawowych,

- zróżnicowanie fitosocjologiczne buczyn na Wyżynie Częstochowskiej w powiązaniu z warunkami

środowiska fizycznego,

- elementy geomorfologiczne Wyżyny Częstochowskiej - ich geneza i rola w krajobrazie, ze szczególnym

uwzględnieniem form i zjawisk krasowych,

- strefowość rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych,

- świat zwierzęcy ze szczególnym uwzględnieniem fauny naskalnej i jaskiniowej.

Wyjazd autobusem MPK linii nr 67 (kierunek: Biskupice) z przystanku na ul. Piłsudskiego (z tyłu dworca PKP w Częstochowie) o godzinie 9:15 (bilet podmiejski). Wysiadamy na rynku w Olsztynie. Prowadzący będą czekać na miejscu. Powrót z przystanku Sokole Góry lub z rynku w Olsztynie. Wskazane zabranie latarek.

Mirowski Przełom Warty

Prowadzący: dr C. Gębicki, dr B. Majchrzak

Przyroda Mirowskiego Przełomu Warty.

trasa: Jaskrów - Częstochowa Mirów

obiekty przyrodnicze: starorzecza Mirowskiego Przełomu Warty, projektowany rezerwat Gąszczyk

Tematyka zajęć:

- charakterystyka fitosocjologiczna grądów w związku ze zmiennością podłoża geologicznego i rzeźby

terenu (nachylenie i ekspozycja zbocza),

- problemy ochrony przyrody na terenach proponowanych do objęcia ochroną rezerwatową,

- różnorodność zbiorowisk półnaturalnych (łąk, pastwisk i lasów pochodzenia antropogenicznego) oraz

upraw - gatunki segetalne i ruderalne,

- funkcja korytarzy ekologicznych na przykładzie dolin rzecznych i kompleksów leśnych w połączeniu z

urbicenozami.

Wyjazd autobusem z dworca PKS w Częstochowie o godzinie 9:15 do Jaskrowa (kurs autobusu do Mstowa). Bilety można kupić w kasie. Prowadzący jadą tym samym autobusem. Powrót autobusem MPK linii nr 33 (bilet miejski) z przystanku Mirów Pegaz.

Piątek 25.06. Wymiana grup!

Grupa 1 i 2 - Mirowski Przełom Warty

Grupa 3 i 4 - Olsztyn - Sokole Góry

Sobota 26.06.

Zajęcia odbywają się na Uczelni (sala nr 122, 128, 137) - oznaczanie i opracowanie zebranego materiału botanicznego i zoologicznego.

Poniedziałek 28.06.

Grupa 1 i 2 - Kusięta - rezerwat Zielona Góra

Grupa 3 i 4 - Lisiniec

Kusięta - rezerwat Zielona Góra

Prowadzący: prof. dr hab. Z. Szeląg, dr D. Świerczewski

Przyroda Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” - Kusięta

obiekty przyrodnicze: rezerwat przyrody „Zielona Góra”, jeziorko krasowe

Tematyka zajęć:

- gatunki chronione buczyn i grądów,

- różnorodność gatunkowa łąk wilgotnych,

- zbiorowiska nadwodne.

Wyjazd autobusem MPK linii nr 58 (kierunek: Olsztyn) z przystanku na ul. Piłsudskiego (z tyłu dworca PKP w Częstochowie) o godzinie 8:10. Wysiadamy na drugim przystanku w Kusiętach przy rez. Zielona Góra. Prowadzący będą czekać na miejscu. Powrót z Kusiąt.

Lisiniec

Prowadzący: dr C. Gębicki, dr B. Majchrzak

Przyroda miasta - Park na Lisińcu

obiekty przyrodnicze i tematyka zajęć:

- zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego,

- zróżnicowanie ekosystemów miejskich - roślinność i świat zwierzęcy urbicenoz,

- wykorzystanie parków miejskich w edukacji ekologicznej.

Wyjazd autobusem MPK linii nr 18 z przystanku w II Alei NMP w Częstochowie o godzinie 9:10 lub z Placu Biegańskiego o 9:13 (kierunek: cmentarz na Rocha). Wysiadamy na przystanku przy parku na Lisińcu przy skrzyżowaniu ul. Kordeckiego z ul. św. Jadwigi. Prowadzący będą czekać na miejscu.

Wtorek 29.06. Wymiana grup!

Grupa 1 i 2 - Lisiniec

Grupa 3 i 4 - Kusięta - rezerwat Zielona Góra

Środa 30.06.

Zajęcia odbywają się na Uczelni (sala nr 122, 128, 137) - oznaczanie i opracowanie zebranego materiału botanicznego i zoologicznego.

Zaliczenie zajęć.


Pobierz dokument
zajecia.terenowe.dla.ii.roku.wychowania.doc
Rozmiar 37 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Przyczyny wypadków na lekcjach i zajęciach wychowania fizycznego 3, AWF Wychowanie fizyczne, metodyk
KONSPEKT LEKCJI DLA KLASY III, Wychowanie fizyczne (hasł awf), przydatne materiały na awf
sieci dla II roku
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Nauczanie przedkliniczne zachowawcza)
LISTANR5, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
Tematyka seminarium dyplomowego dla II roku BP
Program autorski z wychowania fizycznego, AWF, Metodyka wf
egzamin 3, Praca kontrolna zaliczeniowa dla II roku psychologii stacjonarnej
Egzamin z mineralogii dla II roku geologii odpowiedzi
Pracownia z Chemii Organicznej dla II roku Ochrony Srodowiska, Chemia, chemia organiczna
PL wyklad dla II roku id 360452 Nieznany
WYCHOWANIE FIZYCZNE, AWF Wychowanie fizyczne, studiaa, STUDIA, STUDIA, MIX
Pytania+do+egzaminu+praktycznego+dla+II+roku, Fizjoterapia, Fizykoterapia
TEMATY WYKŁADÓW DLA II ROKU (Mikrobiologia i immunologia)
materiały dla II roku
TEMATY ĆWICZEŃ DLA II ROKU (Fizjologia narządu żucia)
Pytania FINANSE Publiczn 2010-2011 dla II roku, Studia, III semestr, Finanse publiczne
Ocena z wychowania fizycznego, AWF, Metodyka wf

więcej podobnych podstron