wstęp 29, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza laborki, Sprawozdanie 4

Pobierz dokument
wstep.29.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.doc
Rozmiar 46 KB

Wstęp teoretyczny do ćwiczeń laboratoryjnych numer 29:

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej metodą elektryczną

Celem tego ćwiczenia jest podwyższenie temperatury naszej próbki, którą jest drut. Ogrzewamy go prądem elektrycznym, a temperaturę mierzymy za pomocą termopary. Jeden koniec termopary jest przymocowany do naszej próbki, natomiast drugi jest umieszczony w naczyniu Dewara (mieszanina lodu i wody). W obwodzie naszej termopary wytworzy się siła elektromotoryczna, powoduje ona przepływ prądu, a jego natężenie jest proporcjonalne do różnicy temperatur między dwoma spojeniami termopary.

Musimy zwrócić uwagę na to, żeby temperatura była stała na całej długości drutu. Przypadkowe ruchy powietrza mogą niekorzystnie wpłynąć na nasze doświadczenie, na nasz drut, dlatego umieszczamy go w szklanej gablocie.

Na samym środku obciążymy drut niewielkim ciężarkiem. Spowoduje on naprężenie. Gdy już zaczniemy ogrzewać drut i jego długość się zwiększy, ciężarek zacznie opadać. Następnie dokonamy pomiaru specjalnym przyrządem: czujnikiem mikrometrycznym.

Po wykonaniu odpowiednich pomiarów opracowujemy wyniki i wykres.

Rozszerzalność cieplna

Zmianę rozmiarów ciała spowodowaną zmianą temperatury nazw nazywamy rozszerzalnością cieplną. W zwiększonym już ciele (w obrazie mikroskopowym) jest większa odległość między jego atomami. Dla małych odległości przeważają siły odpychania, natomiast dla dużych - przyciągania.

Jeżeli temperatura ciała wzrośnie, również wzrośnie jego amplituda drgań poszczególnych atomów. W sytuacji kiedy wychylenie jest identyczne w obie strony, średnia odległość między atomami jest niezależna od amplitudy.

Jednocześnie jeden atom oddziałuje z wieloma innymi. Ale możemy z pewnym przybliżeniem założyć daną nam zależność sił wzajemnego oddziaływania między atomami od wielkości wychylenia atomu z położenia równowagi. Ta siła wzajemnego oddziaływania nie jest zależna od przemieszczenia atomu z położenia równowagi. Jednak zawiera ona składniki nieliniowe, które opisują nam odstępstwa od harmonicznego charakteru drgań.

Zwiększenie średniej odległości między atomami ciała stałego (w wyniku jego ogrzewania) będzie przyczyną rozszerzalności ciała, zarówno liniowej jak i objętościowej.

Zasada pomiaru i układ pomiarowy

0x08 graphic
Odpowiednie pomiary naszego ćwiczenia dla rozszerzalności cieplnej są oparte na podanym niżej wzorze:

Wzór ten opisuje nam zależność długości ciała od jego temperatury. Gdzie: lt to długość ciała w temperaturze T; l0 to długość ciała w temperaturze początkowej, α jest współczynnikiem rozszerzalności liniowej. A ΔT możemy obliczyć ze wzoru:

0x08 graphic
0x08 graphic
Przekształcając w odpowiedni sposób ten wzór możemy uzyskać jego wygodniejszą postać:


Pobierz dokument
wstep.29.mechanika.i.budowa.maszyn.pwr.mibm.doc
Rozmiar 46 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
29 ćw sprawko, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizyki
fiele25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Pomia napięcia powierzchniowego, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, spr
fiele15, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Lab
Sprawozdanie 81, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie nr12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fi
Sprawozdanie nr43 fizyka, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdan
Sprawozdanie 12, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizy
Sprawozdanie 57c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fiz
pp25, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, Labora
76, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza lab
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
Obliczenia do sprawka by P, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozd
LABORATORIUM MIERNICTWA, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozda
33c, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
91a, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiza la
W pierwszej części doświadczenia, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sp

więcej podobnych podstron