KARTA PRACY TRUBADURZY, Metadane scenariusza

Pobierz dokument
karta.pracy.trubadurzy.metadane.scenariusza.doc
Rozmiar 27 KB

………………………………

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Trubadurzy

  1. Omów historię trubadurów oraz miejsce ich występowania.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Wyjaśnij, jaką tematykę podejmowali trubadurzy w swoich pieśniach?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Omów budowę pieśni trubadurów.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Gdzie występują źródła o trubadurach?

.................................................................................................................................................

  1. Wymień trzech znanych ci trubadurów.

  1. …………………………………………

  2. …………………………………………

  3. …………………………………………

  1. Wyjaśnij, na czym polega i czym się charakteryzuje język trubadurów doc.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Pobierz dokument
karta.pracy.trubadurzy.metadane.scenariusza.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka