metodyka-zal, Aleksandra Kupiec

Pobierz dokument
metodyka.zal.aleksandra.kupiec.doc
Rozmiar 51 KB

Aleksandra Kupiec
gr. VII A
rok III, semestr V

Temat: Nauka rzutu po kozłowaniu.

CELE GŁÓWNE LEKCJI:

  1. Umiejętności: uczeń potrafi wykonać rzut po kozłowaniu

2. Motoryka: koordynacja, siła RR

3. Wiadomości: uczeń zna sygnalizację sędziowską dotyczącą błędu kroków

  1. Akcent wychowawczy: uczeń wykazuje wytrwałość i dyscyplinę na

zajęciach

Klasa: V

Płeć: dziewczęta

Ilość uczniów: 15

Miejsce: sala gimnastyczna

Czas trwania: 45 min

Przybory i przyrządy: piłki do koszykówki

Lekcja 1

Część główna:

Zadania szczegółowe

Uwagi organizacyjno-metodyczne

1. Chwyty i podania piłki do partnera

Opis i pokaz nowej umiejętności

2. Piłka oddalona od U spoczywa na podłodze - U wykonuje kilka kroków podchodząc do piłki i poprzez długi krok NP przeskakuje nad nią

3. Jw. - ćwiczenie wykonywane w biegu

4. W marszu co trzeci krok odbicie się z NL - ręce pracują tak jak przy wyrzucie piłki (ćwiczenie bez piłki)

5. Jw. - ćwiczenie wykonywane w biegu

6. W biegu, wykonywanie długiego kroku NP. następnie odbicie z NL i wyskok w górę

7. Piłka spoczywa na wyprostowanej ręce partnera - bieg zabranie piłki z jego rąk z jednoczesnym wykonaniem długiego kroku NP., krótkiego NL i wyskok w górę z wyrzutem piłki nad sobą

8. Krok NL w przód z jednoczesnym skozłowaniem piłki, po czym następuje chwyt piłki, krok NP., kolejno NL i wyskok w górę z wyrzutem piłki

9. Jw. - kozłując piłkę w truchcie, połączenie wszystkich elementów - kozłowanie piłki, chwyt z jednoczesnym wykonaniem kroku NP., krok NL i wyskok w górę z wyrzutem piłki nad sobą

10. Podział klasy na 5 grup: jw. - ćwiczenie wykonywane w kierunku kosza, zakończone rzutem

11. Zawody - każdy uczeń wykonuje po dwa rzuty po kozłowaniu - zwycięża ta drużyna, która uzyskała największą ilość prawidłowo wykonanych i celnych rzutów do kosza

12. Gra szkolna

- w parach, w odległości ok. 5 m

- ustawienie wzdłuż boiska, jedna piłka na parę, ćwiczenie to wymusza wykonanie długiego pierwszego kroku

- NP. podczas odbicia uniesiona do góry, kąt prosty w st. biodrowym i kolanowym

- ręce pracują jak przy wyrzucie piłki

- dokładne omówienie ćwiczeń oraz pokaz, zmiana osoby ćwiczącej

- ćwiczenie wykonywane na sygnał N, każdy uczeń posiada piłkę

- pamiętamy o pracy NP. podczas wyskoku w górę

- pamiętamy o prawidłowym przeniesieniu i ustawieniu rąk podczas rzutu

- w swoich drużynach

- za celny rzut po kozłowaniu 3 pkt

Lekcja 2

Część główna:

Zadania szczegółowe

Uwagi organizacyjno-metodyczne

Omówienie i pokaz nowej umiejętności

Podział losowy uczniów na 3 stacje:

  1. „Stacja nauczania” - U wykonują ćwiczenia na bieżąco omawiane przez N,

  2. „Stacja rzutów” - U oddają kilka próbnych rzutów do kosza, a następnie grają w „Króla”,

  3. „Stacja przeszkód” - złożona z kilku zadań: kozłowanie między tyczkami, przewrót w przód na materacu, rzut piłki do obręczy położonej na podłodze (z odległości ok. 5m) - zebranie piłki, toczenie piłki ręką wokół 2 pachołków (wykonanie 1 ósemki)

Ćwiczący w swoich grupach wykonują wolne próby rzutów po kozłowaniu do kosza

Zawody w celności i poprawności wykonania rzutów po kozłowaniu

Gra szkolna

- U siedzą w półkolu przed N

- U losowo przydzieleni są do przyniesienia potrzebnych przyborów i ułożenia ich wg planu instrukcji podanej przez N

- ćw. zaczyna się i kończy na sygnał N

- między stacjami uczniowie kozłują piłkę,

- zachowanie bezpiecznej odległości między ćwiczącymi

- każdy uczeń zwraca uwagę na technikę wykonania

- każdy uczeń wykonuje 3 rzuty, wygrywa ta drużyna która wykona najwięcej trafnych i poprawnych rzutów, ćwiczenie bez limitu czasowego

-rzut zdobyty po kozłowaniu liczony jest jako 3 pkt

Lekcja 3
Część główna:

Zadania szczegółowe

Uwagi organizacyjno-metodyczne

Omówienie i pokaz nowej umiejętności

Podział klasy na 3 zespoły (zastępy sprawnościowe)

Nauczanie nowego elementu w każdym zespole lecz na innym poziomie:

- Nauczanie kroku pierwszego długiego w marszu

1. Przeskok NP. przez materac (bądź 2 szarfy

oznaczające oba końce materaca)

2. Przeskok NP. przez piłkę

3. Przeskok NP. przez szarfę

- Jw., w biegu

- Nauczanie kroku drugiego krótkiego

1. W biegu co kilka kroków odbicie z NL i podciągnięcie NP. w górę-przód ugiętej w kolanie

2. Ćwiczenie wykonywane w marszu, później w biegu

3. W marszu co trzeci krok odbicie się z NL - ręce pracują tak jak przy wyrzucie piłki, to samo w biegu i później dodając piłkę

- Krok NL w przód z jednoczesnym skozłowaniem piłki, następnie chwyt piłki, krok NP., kolejno NL i wyskok w górę z wyrzutem piłki

Połączenie elementów

1. Jw. - kozłując piłkę w truchcie, kozłowanie piłki, chwyt z jednoczesnym wykonaniem kroku NP., krok NL i wyskok w górę z wyrzutem piłki nad sobą

2. Jw.

3. Ćwiczenie początkowo wykonywane w marszu, później połączone w biegu

- Ćwiczenie w zespołach:

Ustawienie z prawej strony kosza, U kolejno wykonują rzut po kozłowaniu do kosza

Zawody między U w swoich zespołach - U wykonują po 5 rzutów po kozłowaniu wygrywa ten uczeń,

który wykona najwięcej trafnych i poprawnych rzutów

Gra szkolna

- ustawienie w półkole przed N

- podział na zastępu sprawnościowe

- ćwiczenia są różnicowane, liczba powtórzeń oraz czas ich wykonywania

- ćwiczenie wykonywane z piłką - markując rzut

- ćwiczenie bez piłki

- duże znaczenie ma tutaj korekcja błędów przez N,

- U starają się poprawnie wykonać nauczony element

- za celny rzut po kozłowaniu drużyna zdobywa 3 pkt


Pobierz dokument
metodyka.zal.aleksandra.kupiec.doc
Rozmiar 51 KB

Wyszukiwarka