temat 4, Każdy projekt architektoniczny budynku lub innej budowli wymaga, już w stadium opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, rozsądnego połączenia sposobu budowy - systemu konstrukcyjno-materiałowego - z jego funkcja główną

Pobierz dokument
temat.4.kazdy.projekt.architektoniczny.doc
Rozmiar 31 KB

4. Wpływ rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym na kształtowanie formy architektonicznej

Każdy projekt architektoniczny budynku lub innej budowli wymaga, już w stadium opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, rozsądnego połączenia sposobu budowy - systemu konstrukcyjno-materiałowego - z jego funkcja główną. Z przeglądu historii widać, jaki wpływ miały i mają nadal materiały budowlane. Oddziałują one bowiem na konstrukcję budowli, wymiary, bryłę i formę architektoniczną budynku oraz na jego wygląd estetyczny. To dzięki prawidłowo dobranym materiałom budowlanym dom jednorodzinny może spełniać właściwa funkcję.


Każda technologia stosowana w budownictwie ma swoje wady i zalety, zatem coraz częściej wykorzystuje się koegzystencję i uzupełnianie się różnych technologii.

Jedną z najstarszych technologii jest wznoszenie budynków murowanych.. Występuje w niej różnorodność materiałów ściennych oraz znaczna rozmaitość stropów. Jest to jednak metoda dosyć pracochłonna i materiałochłonna.

Domy murowane z cegieł czy bloczków są dosyć mocne i masywne. Konstrukcja nośna, utrzymująca wagę budowli, jest robiona z ciężkich długowiecznych materiałów: betonu, żelbetonu, cegły, również z drewna (1-2 piętra) i metalu. Małe domki mieszkalne buduje się z cegły ceramicznej i silikatowej. Do ścian lub do elementów dekoracyjnych używa się zestawienia cegieł różnego koloru i faktury. Niestety stosowane materiały powodują duży ciężar całego domu, a we wnętrzu grube, murowane ściany.

W budownictwie od dawna stosuje się też drewno. Przykładem są tutaj domy z bali. Są one ciepłe, przytulne i wygodne. Bale, przede wszystkim, nie są trudne w obróbce i pozwalają nadawać domowi pożądany wygląd.. Najczęściej spotyka się domy z bali okrągłych, jednak, grubsze bale mogą być ciosane tylko z jednej lub dwóch stron.. W danym wypadku ściany z obu stron bywają równe, co jednak nie wpływa negatywnie na walory estetyczne domu.

Kolejnym rozwiązaniem technologicznym są domy drewniane o szkieletowej konstrukcji. Takie domy mają niewielka wagę dzięki zastosowaniu materiałów lekkich (drewno, elementy prefabrykowane). Ściany wewnętrzne też są lekkie i o niewielkich szerokościach. Dostępność materiałów budowlanych i stosunkowo lekka konstrukcja dają możliwość realizacji różnych pomysłów architektonicznych.

Ważne jest żeby przy projektowaniu zabudowań jednorodzinnych przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii architekt zapewnił odpowiednią korektę estetyczną formy budowli i pomógł wkomponować ja w krajobraz naturalny lub zurbanizowany oraz zharmonizować z towarzyszącymi elementami budowy. Wiąże się to z należytym opracowaniem detalu architektonicznego i wykończenia, w tym także z przyjęciem odpowiedniej kolorystyki.


Pobierz dokument
temat.4.kazdy.projekt.architektoniczny.doc
Rozmiar 31 KB

Wyszukiwarka