Materiały Konstrukcyjne - Pytania do 1 Kolosa (2010) , 1

Pobierz dokument
721.doc
Rozmiar 29 KB

1. Struktury sieci krystalicznej:

  1. RSC - regularna ściennie centrowana

  2. RPC - regularna przestrzennie centrowana

  3. HZ - heksagonalna zwarta

2. Defekty sieci krystalicznej (dyslokacje):

1. punktowe (wakansy - brak atomu w strukturze sieci krystalicznej,

atomy międzywęzłowe - dodatkowy atom w szczelinie miedzy węzłami atomów)

2. liniowe (dyslokacje: krawędziowa - zaburzenia sieci struktury kryształu poprzez powstanie dodatkowej płaszczyzny, śrubowa - zaburzenie struktury kryształu poprzez przesunięcie jednej części kryształu względem drugiej, mieszana)

Na plastyczność materiału mają wpływ dyslokacje krawędziowe, ponieważ potrzeba mniej energii, aby przenieść atom po płaszczyźnie poślizgu niż w przypadku gdy odkształcamy materiał bez defektów, gdzie potrzeba zerwać wszystkie wiązania żeby przesunąć strukturę o jeden atom.

3. Który materiał drobno czy grubo ziarnisty ma lepsze właściwości plastyczne?

Gruboziarnisty - ponieważ im grubsze jest ziarno tym mniejszy jest efekt umocnienia stopu dzięki czemu uzyskuje się niższe właściwości wytrzymałościowe i większe właściwości plastyczne.

5. Granica plastyczności.

Punkt oznaczający 0,1-0,2% odkształcenia plastycznego.

6. Prawo Hooke'a.

Odkształcenie jest wprost proporcjonalne do naprężenia, a współczynnikiem proporcjonalności jest moduł Younga. (σ=Eεn)

7. Na czym polega umacnianie materiałów?

Umacnianie materiałów polega na zablokowaniu ruchu dyslokacji w materiale.

1. Umocnienie roztworowe

2. Umocnienie wydzielinowe

3. Umocnienie przez rozdrobnienie ziaren

4. Umocnienie odkształceniowe

8. Materiał krystaliczny - materiał charakteryzujący się zwartą, regularną budową, w której atomy upakowane są w taki sposób, by pozostawić jak najmniej wolnej przestrzeni między sobą.

9. Przemiany zachodzące podczas chłodzenia.

1. Przemiana alotropowa - przemiana jednej struktury krystalograficznej na inną (α→β)

2. Przemiana eutektoidalna - jednoczesna przemiana fazy stałej w dwie inne fazy (α→β+γ)

3. Przemiana perytektoidalna - dwie fazy stałe reagują ze sobą i powstaje jedna nowa faza

Stała (α+β→γ)

10. Stal - stop żelaza z węglem, plastycznie obrabiany.

1. Ferryt (α) - międzywęzłowy roztwór stały węgla w Feα. Rozpuszczalność 0,02% do 0,008%

2. Austenit (γ) - międzywęzłowy roztwór stały węgla w Feγ. Rozpuszczalność 0,8% do 2,11%

3. Perlit - struktura składająca się z dwóch faz (α+Fe3)

4. Ledeburyt - mieszanina dwóch faz (γ+Fe3)

11. Podział stali.

1. ze względu na zawartość węgla i strukturę wewnętrzną (pod-, eutektoidalna, nad-)

2. ze względu na zastosowanie

3. ze względu na rodzaj i udział składników stopowych

12. Co to jest L, α, β, A, B.

L - faza ciekła; α - roztwór stały B w A; β - roztwór stały A w B; A,B czyste składniki stopu


Pobierz dokument
721.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka