425 , Pojęcie środowiska może być interpretowane we wszystkich naukach w różny sposób z których dwa są szczególnie doniosłe

Pobierz dokument
425.pojecie.srodowiska.moze.byc.doc
Rozmiar 27 KB

Pojęcie środowiska

- może być interpretowane we wszystkich naukach w różny sposób z których dwa są szczególnie doniosłe.

Pierwszy to ujmowanie środowiska jako pewnego systemu stosunków zachodzących między istotą żywą , a przedmiotami jej otoczenia .W tym ujęciu nawet w identycznym składzie przedmiotów dwa różne organizmy reagują selektywnie na wychodzące z nich podniety , niejako „ tworzą „ sobie dwa różne środowiska .To więc czym dany zestaw przedmiotów i warunków rzeczywiście jest dla istoty żywej zależy przede wszystkim od genetycznych cech tej istoty. Teza ta ma zastosowanie nie tylko w biologii, ale i dla badania wpływu środowiska społecznego i kulturalnego na różnych wychowanków, gdyż ich reakcje na podniety wychodzące z tego środowiska są także współwyznaczane ich dziedzictwem społecznym jak również genetycznym.Zatem wg tej koncepcji środowisko jest systemem stosunków między istotą żywą , a otaczającymi ją przedmiotami.

Wg drugiej teorii środowisko jest obiektywnym systemem przedmiotów i warunków składających się na otoczenie jako sumę warunków tworzonych przez życie zbiorowe dla kształtowania się życia jednostek.Środowisko wychowawcze jest, więc tylko częścią środowiska społecznego i kulturowego tą mianowicie, która wywiera wpływ na wytwarzanie się trwałych postaw , poglądów , wiedzy , sposobów postępowania wychowanka.

Dla praktyki wychowawczej obie te teorie są po prostu komplementarne .Trzeba bowiem odróżnić pojęcie otoczenia czyli obiektywnego zestawu przedmiotów otaczających jednostkę i pojęcie środowiska , czyli tej części otoczenia z którą dana jednostka pozostaje w jakichś mniej lub więcej dynamicznych wzajemnych oddziaływaniach .Jest rzeczą oczywistą że procesy życiowe zachodzące w naszym organiźmie i psychice muszą mieć swoje „ koralaty” środowiskowe tzn. przedmioty , warunki . składniki itp. które pobudzają i uniemożliwiają zachodzenie tych procesów życiowych


Pobierz dokument
425.pojecie.srodowiska.moze.byc.doc
Rozmiar 27 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
maszyny , Tarcie występuje we wszystkich elementach współpracujących ze sobą, muszą być w technice s
Identyfikacja Chrystusa we wszystkich wiekach 640409
Co może być, Politechnika Wrocławska Energetyka, V semestr, Maszyny przepływowe
Nauka pisania może być zabawą
Czy miłość może być kłamstwem, Dla kobiet, Lektury obowiązkowe dla każdej kobiety!!!
Wyróżnienie najmniejszych kwot we wszystkich wierszach
2011 kiedy tajamnica handlowa moze byc ograniczona
Czy nazwa złożona, czyli składająca się z grupy słów, może być podmiotem, bądź orzecznikiem orzeczen
co może być dowodem księgowym
CZY PAŃSTWO MOŻE BYĆ ETYCZNE esej
1 Białka i ich rola we wszystkich procesach biologicznych
Dlaczego człowiek poczciwy może być określony jako postać epoki renesansu
mechanika, Ciało jednorodne - gęstość jest stała we wszystkich punktach ciała
Uwaga! To może być depresja
ZP & FIN Kontrakt v1, Uczestnictwo we wszystkich formach zajęć z powyższego przedmiotu jest obowiązk
Czy seks podczas ciąży może być niebezpieczny

więcej podobnych podstron