Nabożeństwo do Ducha Świętego (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Koronka do Ducha Świętego 2, Odmawia się jak zwykłe 5 dziesiątków Różańca z 10 "Zdrowaś Maryja" i dodaje się po słowie "

Pobierz dokument
nabozenstwo.do.ducha.swietego.znajdz.czas.na.doc
Rozmiar 22 KB

Odmawia się jak zwykłe 5 dziesiątków Różańca z 10 "Zdrowaś Maryja" i dodaje się po słowie "...Jezus" następujące słowa, odpowiednio do każdego dziesiątka:

1. "...który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego"
2. "...który niech nam udzieli Ducha Świętego, pomnoży i wzmocni w nas wiarę, nadzieję i miłość"
3. "...który niech nas przez Ducha Świętego umocni, oświeci, prowadzi, rządzi i uświęca"
4. "...który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia najgłębszą pokorą, łagodnością, cierpliwością, uległością, oddaniem, mocą i świętością"
5. "...który niech ześle nam siedem darów oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego, co dobre, a powstrzymuje od wszystkiego, co złe"

OFIAROWANIE
Ojcze Przedwi
eczny, ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Amen.
Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci przez Matkę Najświętszą nieskończoną ilość razy przez całą wieczność, w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze
Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami z życiu doczesnym i wiecznym. Amen.


Pobierz dokument
nabozenstwo.do.ducha.swietego.znajdz.czas.na.doc
Rozmiar 22 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nazaretańskie modlitwy (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE) Koronka-do-bl-Franciszki-Siedliskiej
Nazaretańskie modlitwy (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE) Koronka-do-Siostr-Meczenniczek
Nazaretańskie modlitwy (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE) Koronka-do-Najsw-Rodziny
Nazaretańskie modlitwy (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Koronka do Siostr Meczenniczek
Nazaretańskie modlitwy (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Koronka do bl Franciszki Siedliskiej
Najświętsze Serce Jezusa (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nabożeństwo do Ducha Świętego (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Sekwencja o Duchu Świętym, Przybądź, Duchu
Nabożeństwo do Ducha Świętego (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Nowena do Ducha Świętego, Ponieważ nowenna
Nabożeństwo do Ducha Świętego (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Hymn do Ducha Świętego, O Stworzycielu, Duc
Nabożeństwo do Ducha Świętego (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Akty, AKT POŚWIĘCENIA DUCHOWIE ŚWIĘTEMU CAŁ
Nabożeństwo do Ducha Świętego (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Litania do Ducha Świętego, Kyrie, elejson
Teksty do adoracji (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), BOŻE NARODZENIE, BOŻE NARODZENIE
Nazaretańskie modlitwy (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE) Nowenna-do-Najsw-Rodziny
Nazaretańskie modlitwy (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Litania do Siostr Meczenniczek
Nazaretańskie modlitwy (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Nowenna do bl Franciszki Siedliskiej
Teksty do adoracji (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, ADORACJA NAJŚWIĘTSZ
Nazaretańskie modlitwy (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Nowenna do Siostr Meczenniczek
Najświętsze Serce Jezusa (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Orędzie miłości Serca Jezusa do świata
Najświętsze Serce Jezusa (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Do Maleńkich Dusz

więcej podobnych podstron