karta pracy Interwaly muzyczne, mandale, karty pracy

Pobierz dokument
karta.pracy.interwaly.muzyczne.mandale.karty.doc
Rozmiar 26 KB

…………………………………

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA

Interwały muzyczne

  1. Wyjaśnij pojęcie interwału muzycznego.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Wyjaśnij, na czym polega różnica między interwałem melodycznym i harmonicznym.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Wymień interwały czyste, które znajdują się w obrębie oktawy.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Omów teorię Pitagorasa związaną z budową interwałów muzycznych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Wymień interwały wielkie i małe oraz zapisz ich oznaczenie cyfrowe.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Pobierz dokument
karta.pracy.interwaly.muzyczne.mandale.karty.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
karta pracy Poznajemy interwaly muzyczne, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skale muzyczne, mandale, karty pracy
Klasycyzm muzyczny. Karta pracy, mandale, karty pracy
karta pracy Elementy dziela muzycznego - harmonika, mandale, karty pracy
Karta pracy - instrumenty strunowe szarpane, mandale, karty pracy
Karta pracy - St. Moniuszko, mandale, karty pracy
Karta pracy - rondo, mandale, karty pracy
Karta pracy - Formy polifoniczne - kanon, mandale, karty pracy
Karta pracy - Skala, mandale, karty pracy
karta pracy Specjalne funkcje muzyki, mandale, karty pracy
karta pracy Narodowe tance polskie - kujawiak, mandale, karty pracy
Karta pracy - Gamy molowe, mandale, karty pracy
KARTA PRACY - PISMO MUZYCZNE, KARTY PRACY
Karta pracy Barok - epoka przepychu, mandale, karty pracy

więcej podobnych podstron