EGZ Chw 2012 St, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody

Pobierz dokument
egz.chw.2012.st.pwr.inzynieria.srodowiska.doc
Rozmiar 23 KB

EGZ Chw 2012

1.Reakcje chemiczne wzbogacania wód w składniki mineralne

2.Zmiany składu chemicznego wód od opadowych do podziemnych

3. Klasyfikacja wód naturalnych w zależności od składu jonowego
Wymienić makroskładniki, składniki pośrednie i mikroskładniki

4.Naturalne związki organiczne w wodach

5.Zanieczyszczenie wód syntetycznymi związkami organicznymi

6.Wskaźniki zanieczyszczenia wody związkami organicznymi

7.Uboczne produkty dezynfekcji


Pobierz dokument
egz.chw.2012.st.pwr.inzynieria.srodowiska.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ChW ćw rach Jg, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
Dojście do Kurs ChW, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
Skład chem zw humusowych, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
Woda w morzach i oceanach, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
CO2agr zadania, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
Zadaniana ChWGiO, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
Sprawdzian cw rach pH, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
Kolokwium 05 Wb 10.11, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
Kolokwium 2011, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
Zawartość tematyczna ćwiczeniowych lab, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
Chemia Wody 2010 kolokwium, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
Kolokwium 01.12.11, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
ChWiP 2011, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
Kol Chemia Wody 2011-.12Wb i NS, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
Zasadowość F i M(1), PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody

więcej podobnych podstron