Zagadnienia egzaminacyjne z Podstaw socjologii 2011-2012, Administracja UMCS materiały, Semestr II

Pobierz dokument
zagadnienia.egzaminacyjne.z.podstaw.doc
Rozmiar 30 KB

Zagadnienia egzaminacyjne z Podstaw socjologii 2011/2012

 1. Materiał z ćwiczeń:

 1. Stan społeczny wg J.B. Vico (idee i stadia).

 2. Ocena stanu społecznego wg C. H. Saint-Simone'a.

 3. Potrzeba stworzenia nowej nauki wg C. H. Saint-Simone'a.

 4. Pojęcie industrii wg C. H. Saint-Simone'a.

 5. Przedmiot socjologii wg A. Comte'a.

 6. Socjologia w systemie nauk A. Comte'a.

 7. Teoria statyki i dynamiki społecznej wg A. Comte'a.

 8. Fazy i czynniki ewolucji wg H. Spencera.

 9. Społeczeństwo militarne i industrialne wg H. Spencera.

 10. Definicja i przykłady faktów społecznych wg E. Durkheima.

 11. Religia jako fakt społeczny wg E. Durkheima.

 12. Prawo jako fakt społeczny wg E. Durkheima.

 13. Rodzaje solidarności społecznej wg E. Durkheima.

 14. Prawo samobójstw i ich rodzaje wg E. Durkheima.

 15. Przedmiot socjologii wg M. Webera.

 16. Rodzaje rozumienia wg teorii M. Webera.

 17. Podział czynności społecznych wg M. Webera.

 18. Rodzaje akceptacji władzy państwowej wg M. Webera.

 19. Rodzaje systemów prawnych wg M. Webera.

 20. Stratyfikacja społeczna wg M. Webera.

 1. Materiał z wykładu i do samodzielnego opracowania:

 1. Definicja, przedmiot badań i podział socjologii.

 2. Definicja społeczeństwa - proste i złożone zbiory społeczne.

 3. Trzy wymiary społeczeństwa.

 4. Funkcje socjologii.

 5. Teoria rozwoju społecznego.

 6. Pierwotne i wtórne struktury życia ludzi.

 7. Fazy umysłowego rozwoju ludzkości.

 8. Społeczeństwo niewolnicze, stanowe, kapitalistyczne, postindustrialne.

 9. Państwo jako organizacja - forma państwa.

 10. Sposoby legitymizacji władzy państwowej.

 11. Sposoby zmiany społecznej.

 12. Teoria struktury społecznej.

 13. Klasa jako element stratyfikacji społecznej.

 14. Kasta i stan jako elementy stratyfikacji społecznej.

 15. Definicja grupy społecznej i jej cechy.

 16. Elementy charakteryzujące grupę społeczną.

 17. Rodzaje grup społecznych i kryteria ich klasyfikacji.

 18. Pojęcie elity i autorytetu społecznego w organizacji.

 19. Pozycja społeczna (status społeczny) i rola społeczna jednostki.

 20. Więź społeczna.

 21. Zachowania i działania społeczne.

 22. Definicja i podział czynności społecznych.

 23. Interakcje i stosunki społeczne.

 24. Środowisko społeczne krąg społeczny, konglomerat i sekwencja pozycji społecznych.

 25. Trzy modele kariery zawodowej.

 26. Definicja i składniki kultury.

 27. Świadomość społeczna.

 28. Normy społeczne.

 29. Kultura prawna i kultura administracyjna.

 30. Pojęcie i cele socjalizacji.

 31. Sposoby kształtowania osobowości.

 32. Postawy wobec norm społecznych.

 33. Anomia społeczna.

 34. Pojęcie i teorie dewiacji społecznych.

 35. Patologia społeczna.

 36. Samobójstwo jako fakt społeczny.

 37. Metody badań socjologicznych i ich klasyfikacja.

 38. Metody służące do gromadzenia danych.

 39. Metoda ankiety i wywiadu.

 40. Metody służące do opracowywania danych.


Pobierz dokument
zagadnienia.egzaminacyjne.z.podstaw.doc
Rozmiar 30 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
konstytucyjny system organow panstwowych, Administracja UMCS materiały, Semestr II, KSOP
(W)Konstytucyjny System Organow Panstwowych, Administracja UMCS materiały, Semestr II, KSOP
Zagadnienia egzamin podstawy informatyki, Elektronika i Telekomunikacja, z PENDRIVE, Politechnika -
Zagadnienia egzaminacyjne z podstaw prawoznawstwa, muzyyczka xD, PRAWO KONSTYTUCYJNE - zagadnienia
kalendarz akademicki 2011 2012 Wydzial Politologii, Politologia UMCS - materiały, I Semestr zimowy
Postępowanie administracyjne-2011-2012, administracja umk i uj
Zagadnienia do egzaminu z Polityki gospodarczej, Politologia UMCS - materiały, V Semestr zimowy, V S
zagadnienia egzaminacyjne, podstawy ergonomii i fizjologii pracy
wykaz zagadnien do iv kolokwium 2011 2012, materiały farmacja, Materiały 3 rok, Farmakognozja, Do ko
Zagadnienia egzamin Podstawy Inf egzamin, PŁ, Podstawy Informatyki
Język komunikowania politycznego Zagadnienia egzaminacyjne., Politologia UMCS - materiały, V Semestr
nowy egzamin gimnazjalny z matematyki 2011 2012(1)
641 pl zagadnienia egzaminacyjn podstawy zarzadzania wersja pe
zagadnienia egzaminacyjne z podstaw, Marketing, marketing
W 1 teoretyczne podstawy bhp 2011 2012 Kopia 2
probny egzamin gimnazjalny z matematyki 2011 2012 klucz pdf
probny egzamin gimnazjalny z matematyki 2011 2012 karta odpowiedzi pdf

więcej podobnych podstron